ការស្នើសុំឯកសារអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅ

ដើម្បីរស់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសបារាំង អ្នកនឹងត្រូវស្នើសុំឯកសារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តនៅប្រទេសបារាំង ដែលគេស្គាល់ថាជា "titre de séjour" បណ្ណស្នាក់នៅ សម្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក។ តាមរយៈការរៀបចំពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកឱ្យបានហ្មត់ចត់ អ្នកនឹងមានឱកាសជោគជ័យកាន់តែច្រើន។ ទំព័រនេះអនុវត្តតែចំពោះមនុស្សដែលនៅប្រទេសបារាំងរួចហើយ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ FNCIDFF នៅថ្ងៃទី 30/05/2022

ទំព័រនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលកំពុងនៅប្រទេសបារាំងស្រាប់។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងនៅបរទេស ហើយអ្នកចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាដំបូងអ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យស្នើសុំឯកសារដែលហៅថា "visa de long séjour" (ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលវែង) ឬ "visa de long séjour valant titre de séjour" (ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលវែងដែលជាបណ្ណស្នាក់នៅ) ពីស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ។

ព័ត៌មានខ្លះមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើម

ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងរយៈពេលវែង ហើយមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប អ្នកត្រូវស្នើសុំឯកសារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour"។

អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយការបំពេញ កម្រងសំណួរអនាមិកនេះ ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើធាតុណាមួយនៃស្ថានភាពរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកឱ្យទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅ និងបណ្ណស្នាក់នៅមួយណា ឬ "titres de séjour" ដែលអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន។

 • មិនថាអ្នកមានសញ្ជាតិ ឬស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ សិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌចំនួនពីរ៖

  • អ្នកមិនអាចស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពហុពន្ធភាពទេ ពោលគឺរៀបការជាមួយមនុស្សច្រើនជាងម្នាក់ ឬរៀបការជាមួយអ្នកដែលរៀបការជាមួយមនុស្សច្រើននាក់ និងរស់នៅជាមួយគ្នា
  • អ្នកមិនត្រូវចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តិដែលអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈឡើយ។
 • អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ថ្លៃសេវាដើម្បីទទួលបាន "titre de séjour"។ ការចំណាយនឹងអាស្រ័យលើប្រភេទនៃ "titre de séjour" និងមូលហេតុដែលវាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។ ឧទាហរណ៍៖

  • ប្រសិនបើ "titre de séjour" ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដោយសារតែអ្នកធ្លាប់មានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់អ្វីនោះទេ
  • ក្នុងករណីផ្សេងទៀត ការចំណាយអាចឡើងដល់រាប់រយអឺរ៉ូ។

  ចំពោះពាក្យស្នើសុំដំបូងរបស់អ្នកសម្រាប់ "titre de séjour" ដែលគិតថ្លៃ អ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ 50 អឺរ៉ូ នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ៖

  • ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកបានជោគជ័យ ប្រាក់ 50 អឺរ៉ូនឹងត្រូវកាត់ចេញពីថ្លៃដែលត្រូវបង់នៅពេល "titre de séjour" បានចេញឱ្យអ្នក
  • ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធនោះ 50 អឺរ៉ូនឹងមិនត្រូវបានចេញសងវិញទេ។

  ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ "titre de séjour" ខណៈពេលដែលអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ អ្នកក៏នឹងត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់រដ្ឋបាលដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទិដ្ឋាការ ឬ "visa de régularisation"។ អនុវត្តនេះចំពោះអ្នកប្រសិនបើ៖

  • អ្នកបានចូលប្រទេសបារាំងដោយគ្មាន "visa" ឯកសារផ្សេងដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រទេសបារាំង
  • អ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយគ្មានបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour"
  • "Visa" ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រទេសបារាំង មិនត្រូវគ្នានឹងប្រភេទនៃ "titre de séjour" ដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យសម្រាប់
  • "visa" របស់អ្នកដែលបានផុតកំណត់ហើយអ្នកមិនទាន់បានស្នើសុំ "titre de séjour"
  • "Titre de séjour" របស់អ្នកបានផុតកំណត់ហើយអ្នកមិនទាន់បានស្នើសុំបន្តវា
  • "Titre de séjour" របស់អ្នកបានផុតកំណត់ហើយពាក្យស្នើសុំបន្តរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ។

  "Visa de régularisation" នេះមានតម្លៃ 250 អឺរ៉ូ។

 • គួរឱ្យស្ដាយ ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលប្រទេសបារាំងមិនតែងតែដំណើរការរលូនទេ។

  នីតិវិធីអាចមានភាពមិនច្បាស់លាស់ និងមិនត្រូវគ្នា លិខិតអាចបញ្ជូនទៅខុសគោលដៅ ជាដើម

  នៅពេលណាដែលអ្នកទាក់ទងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលប្រទេសបារាំងតាមប្រៃសណីយ៍ សូមចងចាំថា៖

  • ថតរូប ឬថតចម្លងលិខិត និងឯកសាររបស់អ្នក
  • ផ្ញើលិខិតតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូន ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception"។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  នៅពេលអ្នកទទួលបានលិខិតពីមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលប្រទេសបារាំងក្នុងមូលដ្ឋាន ឬ "préfecture" វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការរក្សាស្រោមលិខិត និងភស្តុតាងនៃការទទួលលិខិត។ ការសម្រេចចិត្តរបស់ "préfecture" ត្រូវតែត្រូវបានប្រតិបត្តិ ឬអាចត្រូវបានជំទាស់ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានទទួលលិខិត មិនមែនចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការសម្រេចចិត្តនោះទេ។ ដូច្នេះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានភស្តុតាងនៃកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានទទួលលិខិត ឬការសម្រេចចិត្ត។

 • ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចំពោះឯកសារអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "titre de séjour" អាចជាការលំបាក។ ឯកសារដែលទាមទារមិនច្បាស់លាស់គ្រប់ពេលទេ ហើយប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលប្រទេសបារាំងមិនដំណើរការរលូនគ្រប់ពេលទេ សូម្បីតែការណាត់ជួបអាចជាការលំបាកដោយសារតែភាពមិនដំណើរការផ្ទៃក្នុង។

  យើងណែនាំអ្នកឱ្យទាក់ទងអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា "association" ឬ មេធាវី ឯកទេសសិទ្ធិជនបរទេស ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងនីតិវិធីនេះ។

 • ទោះបីជាបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" ដំណើរការពាក្យស្នើសុំកំពុងប្រសើរឡើងបន្តិចម្តងៗនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសបារាំង គួរឱ្យស្ដាយនៅតែមានបញ្ហាជាច្រើន រួមទាំងនីតិវិធី និងតម្រូវការមិនច្បាស់លាស់ និងមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា។

  ខណៈពេលដែលបុគ្គលិកជាច្រើននៃអាជ្ញាធររដ្ឋបាលប្រទេសបារាំងមានការគោរព និងវិជ្ជាជីវៈ បុគ្គលិកខ្លះអាចនិយាយយ៉ាងគឃ្លើន ឬគាំទ្រជនបរទេសដែលមិនយល់អំពីដំណើរការរដ្ឋបាល ទោះបីជាមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសារព័ត៌មានដែលបាត់ ឬផ្ទុយក៏ដោយ។ នេះជាពិសេសត្រូវបានគេដឹងថានឹងកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាបារាំងបានច្បាស់។

  យើងដឹងថានេះអាចជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែសូមកុំខូចចិត្ត - មានអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើននៅទីនោះដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការឆ្លងកាត់ការលំបាកទាំងនេះ។

ឯកសារផ្សេងៗដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង

មានឯកសារផ្សេងៗដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូល និង/ឬរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ មានពីរប្រភេទ៖

 • "Visas" ដែលអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រទេស ប៉ុន្តែមិនមែនជាឯកសារដែលអនុញ្ញាតឱ្យស្នាក់នៅរយៈពេលវែង និងសិទ្ធិធ្វើការ លើកលែងតែ "visa long séjour valant titre de séjour" ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងផងដែរ
 • "Titres de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកាន់បណ្ណ ស្នាក់នៅ និងពេលខ្លះធ្វើការនៅប្រទេសបារាំង។

ខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងឃើញឯកសារសំខាន់ៗដែលផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការចូល និង/ឬរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

 • នៅប្រទេសបារាំង "Visa" គឺជាឯកសារដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិចូលប្រទេស។ វាមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងទេ។

  អាស្រ័យលើសញ្ជាតិរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាមិនត្រូវការទិដ្ឋាការទេ។

 • "Visa" ដែលមានភាពជាក់លាក់ ដែលគេស្គាល់ថាជា "visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS)" (ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលវែងអាចប្រើជាបណ្ណស្នាក់នៅ) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូល និងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវាមានសុពលភាពដោយអង្គការរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាហរណកម្ម ឬ "Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)"។

  មានសុពលភាពរហូតដល់មួយឆ្នាំ។ នៅពេលដែលបានអនុម័ត វានៅតែមានសុពលភាពរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ជាក់នៅលើទិដ្ឋាការ និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកាន់បណ្ណធ្វើការ។

  ទិដ្ឋាការនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ជនបរទេសទាំងអស់ លើកលែងតែពលរដ្ឋអាល់ហ្សេរី និងអឺរ៉ុប។

  អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការនេះក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នា ឧទាហរណ៍៖

  • ប្រសិនបើអ្នករៀបការជាមួយពលរដ្ឋបារាំង
  • ប្រសិនបើអ្នករៀបការជាមួយជនបរទេសដែលមាន "titre de séjour" ហើយអ្នកបានមកប្រទេសបារាំងតាមរយៈនីតិវិធីបង្រួបបង្រួមគ្រួសារ ឬ "regroupement familial"
  • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេជ្រើសរើសឱ្យធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំ
  • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបញ្ជូនឱ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់បីខែ
  • ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះរៀននៅប្រទេសបារាំង។

  ដើម្បីដាក់ពាក្យ អ្នកត្រូវតែបំពេញទម្រង់បែបបទពាក្យស្នើសុំនៅលើ គេហទំព័រនេះ

  បន្ទាប់ពីការមកដល់របស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង អ្នកនឹងមានពេលវេលាកំណត់បីខែដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាព "visa de long valant titre de séjour" នៅលើអនឡាញ។ បន្ទាប់ពីការធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនេះ "visa de long séjour valant titre de séjour" របស់អ្នក នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជា "titre de séjour"។

  ពីពីរទៅបួនខែមុនពេលផុតកំណត់នៃឯកសារនេះ អ្នកអាចស្នើសុំបន្តនៅ "préfecture" ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌ។ ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលយក ជាធម្មតាអ្នកនឹងទទួលបានឯកសារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដែលហៅថា "carte de séjour pluriannuelle" ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកចង់បានឯកសារប្រភេទនេះនៅលើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

 • បង្កាន់ដៃ ឬ "Récépissé" គឺជាឯកសារដែល "préfecture" ផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ "titre de séjour" ឬការបន្តរបស់វា។ មានការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងខណៈពេលដែលរង់ចាំការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

  រយៈពេលនៃសុពលភាពរបស់វាត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើឯកសារ។ ជាទូទៅ វានឹងមានសុពលភាពពីមួយទៅប្រាំមួយខែ។

  បង្កាន់ដៃ ឬ "récépissé" អាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការបាន។ នេះអាស្រ័យលើ "titre de séjour" ដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យ។ "Récépissé" ផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្ត "titre de séjour" របស់អ្នក ជាធម្មតានឹងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកធ្វើការ ប្រសិនបើ "titre de séjour" នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះ។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដ អ្នកអាចសួរភ្នាក់ងារតាមរយៈ "préfecture" នៅពេលដែលពួកគេផ្តល់ "récépissé" ឱ្យអ្នក។

 • បណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "autorisation provisoire de séjour (APS)" គឺជាឯកសារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្នក្នុងប្រទេសបារាំង។

  ជាទូទៅ វាមានសុពលភាពរយៈពេលអតិបរមាប្រាំមួយខែ។

  បណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "autorisation provisoire de séjour" អាចត្រូវបានផ្តល់ជូន ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដូចខាងក្រោម៖

  • អ្នកចង់ស្ម័គ្រចិត្តជាមួយអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលគេស្គាល់ថាជា "association" ឬមូលនិធិនៅប្រទេសបារាំង
  • អ្នកឈឺ ប៉ុន្តែមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌលំនៅដ្ឋានរយៈពេលមួយឆ្នាំសម្រាប់ការទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅ នៅលើមូលដ្ឋាននោះ
  • អ្នកមាន កូនដែលឈឺ និងទទួលការព្យាបាលនៅប្រទេសបារាំង
  • អ្នកស្ថិតនៅក្នុង ដំណើរការឈប់ការងារផ្លូវភេទ ឬរត់គេចពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទដោយបង្ខំ (នៅប្រទេសបារាំង វាជារឿងធម្មតាដែលសំដៅទៅលើគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ថាជា "prostitution")។ ក្នុងករណីនេះ "autorisation provisoire de séjour" នឹងមានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ។

  ក្នុងស្ថានភាពខ្លះ អ្នកកាន់បណ្ណនឹងមានសិទ្ធិធ្វើការ។ ប្រសិនបើមិនមែនជាករណីនេះទេ អ្នកនឹងអាចស្នើសុំបណ្ណការងារ ប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសបារាំង៖

  • ពាក្យស្នើសុំបណ្ណការងារត្រូវធ្វើតាមរយៈនិយោជក
  • អ្នកអាច ស្វែងរកការជំនួយ ពីអង្គការដែលផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃដែលហៅថា "association" ឯកទេសលើសិទ្ធិរបស់ជនបរទេស។
 • បណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "carte de séjour temporaire" គឺជាបណ្ណស្នាក់នៅដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាបណ្តោះអាសន្ន។

  មានសុពលភាពរហូតដល់មួយឆ្នាំ ហើយអាចបន្តបាន។

  អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការ លើកលែងតែ "carte de séjour temporaire visiteur" សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ និង "carte de séjour retraité" សម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍។

 • បណ្ណស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំ ឬ "carte de séjour pluriannuelle" គឺជាបណ្ណស្នាក់នៅដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាបណ្តោះអាសន្ន។

  មានសុពលភាពរយៈពេលអតិបរមាពីពីរទៅបួនឆ្នាំ ហើយអាចបន្តបាន។

  អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកាន់បណ្ណដើម្បីធ្វើការបាន។

  ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំនេះ ជាទូទៅអ្នកត្រូវ៖

  • បានចំណាយពេលមួយឆ្នាំនៅប្រទេសបារាំងជាមួយនឹង "carte de séjour pluriannuelle" លុះត្រាតែអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនដែលមានទិដ្ឋាការរយៈពេលវែង ឬ "passeport talent" ឬអត្ថប្រយោជន៍ពីការការពារដោយផ្ដល់ជំនួយ ឬ "protection subsidiaire" ដូច្នេះហើយ បានទទួលបណ្ណស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំតាំងពីចេញជាលើកទីមួយ
  • នៅតែមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចេញបណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "titre de séjour"
  • បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសមាហរណកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា "Contrat d'Integration Républicaine (CIR)" លើកលែងតែករណីមួយចំនួន ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើ "carte de séjour" របស់អ្នក ត្រូវបានចេញឱ្យអ្នកដោយសារជំងឺ ឬទាក់ទងនឹងការសិក្សានៅប្រទេសបារាំង។
 • បណ្ណលំនៅឋាន ឬ "carte de resident" គឺជាបណ្ណស្នាក់នៅដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងរយៈពេលវែង។

  មានសុពលភាពរយៈពេលដប់ឆ្នាំ ហើយអាចបន្តបាន លើកលែងតែករណីមួយចំនួន (ឧ. ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីប្រទេសបារាំងលើសពីបីឆ្នាំជាប់ៗគ្នា)។

  អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកាន់បណ្ណដើម្បីធ្វើការបាន។

  ដើម្បីធ្វើការដាក់ពាក្យ អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់ថា កម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នកគឺ A2 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកត្រូវ៖

  • បានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសបារាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយ "préfecture "
  • ឬទទួលបានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីជំនាញភាសាបារាំងរបស់អ្នក ដែលទទួលស្គាល់ដោយ "préfecture"។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើ គេហទំព័រនេះ

ពេលណាត្រូវដាក់ពាក្យ

 • មានស្ថានភាពបី អាស្រ័យលើស្ថានភាពរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក៖

  • ប្រសិនបើអ្នកចូលប្រទេសបារាំងជាមួយ "visa de long séjour valant titre de séjour" ទិដ្ឋាការត្រូវតែមានសុពលភាព ដូច្នេះវាក្លាយជា "titre de séjour"។ ដំណើរការនេះត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុងនៅលើអនឡាញនៅលើគេហទំព័រនេះ
  • ប្រសិនបើអ្នកចូលប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងទិដ្ឋាការធម្មតាដែលស្នាក់នៅរយៈពេលវែង ឬ "visa de long séjour" ជាទូទៅអ្នកគួរតែ ធ្វើការណាត់ជួប ជាមួយនឹង "préfecture" នៃដេប៉ាតាម៉ង់ដែលអ្នករស់នៅក្នុងរយៈពេលពីរខែបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ "titre de séjour"។
  • ក្នុងករណីផ្សេងទៀត អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ "titre de séjour" ដរាបណាអ្នកមាន គ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការទទួលបានបណ្ណ
 • ប្រសិនបើបណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "titre de séjour" ជិតផុតកំណត់ហើយ សូមណែនាំឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យបន្តពីពីរទៅបួនខែមុនថ្ងៃផុតកំណត់។

  ថ្ងៃផុតកំណត់នេះអាចខុសគ្នានៅក្នុងដេប៉ាតាម៉ង់មួយចំនួន។ ទាក់ទង "préfecture" របស់ដេប៉ាតាម៉ង់របស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីពេលវេលាបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ពួកគេនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។

 • ប្រសិនបើ "titre de séjour" របស់អ្នកមានលក្ខខណ្ឌក្នុងការរស់នៅជាមួយដៃគូរបស់អ្នក ដែលគេស្គាល់ថាមាន "vie commune" ហើយអ្នកចាកចេញពីដៃគូរបស់អ្នកដោយសារតែការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ "préfecture" ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន៖

  • អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ពួកគេនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ
  • អ្នកអាចទាក់ទងពួកគេតាមអ៊ីមែល ប្រសិនបើអ្នកមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ពួកគេ និង/ឬតាមប្រៃសណីយ៍
  • ផ្ញើលិខិតតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូន ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception"។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃជាភស្តុតាងនៃប្រៃសណីយ៍ ក៏ដូចជាច្បាប់ចម្លងនៃលិខិត។

  អ្នកប្រហែលជានឹងរក្សា ឬទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។ អ្នកអាចបំពេញ កម្រងសំណួរអនាមិកនេះ ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើធាតុណាមួយនៃស្ថានភាពរបស់អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

 • នៅពេល "titre de séjour" បានចេញឱ្យអ្នក អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងទៅ "préfecture" នៃការផ្លាស់ប្តូរអាស័យដ្ឋាន រួមទាំងប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីផ្ទះរបស់គ្រួសារដោយសារតែការរំលោភបំពាន។

  ការជូនដំណឹងអាចត្រូវបានធ្វើដោយផ្ទាល់តាមអនឡាញនៅលើ គេហទំព័រនេះ នៅក្រោម "je déclare un changement de situation" (ការប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព)។

  ជាជម្រើស អ្នកអាចជូនដំណឹងទៅ "préfecture" តាមប្រៃសណីយ៍៖

  • អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ពួកគេនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ

  • ផ្ញើលិខិតតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូន ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception"។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃជាភស្តុតាងនៃប្រៃសណីយ៍ ក៏ដូចជាច្បាប់ចម្លងនៃលិខិត។

 • ប្រសិនបើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានផ្លាស់ប្តូរ ហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការទទួលបាន "titre de séjour" មួយផ្សេងទៀត អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ "préfecture" ដើម្បីស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព។

  ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមាន "titre de séjour" ដែលបញ្ជាក់ "salarié" (និយោជិក) ហើយអ្នកបានបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកដោយសារតែអ្នកលាលែងពីតំណែង ប៉ុន្តែអ្នកក៏ជាឪពុកឬម្តាយរបស់កូនជនជាតិបារាំងដែរ អ្នកអាចស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបាន។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំ

នៅប្រទេសបារាំង ពាក្យស្នើសុំបណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titres de séjour" ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះអាជ្ញាធរបារាំងក្នុងមូលដ្ឋានដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់ដេប៉ាតាម៉ង់ដែលអ្នករស់នៅ។ ទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា "préfecture" ឬ "sous-préfecture"។

ដើម្បីដឹងថាអ្នកនៅក្នុងដេប៉ាតាម៉ង់ណាមួយ អ្នកមើលលេខកូដប្រៃសណីយ៍នៃអាស័យដ្ឋាននៅលើឯកសារដែលអ្នកនឹងផ្តល់ដើម្បីបញ្ជាក់ទីកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នក ដែលហៅថា "justificatif de domicile"។

បន្ទាប់មកស្វែងរកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទាំងនេះ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងសម្រាប់ "préfecture" ឬ "sous-préfecture"។

នៅលើទំព័រនេះ យើងនឹងហៅឈ្មោះថា "préfecture" សម្រាប់ភាពសាមញ្ញ។

ជំហានទី 1 - ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយ "préfecture"

 • "Préfecture" ជាច្រើនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកក់ការណាត់ជួបតាមអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ។

  ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើការណាត់ជួប សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៃ "préfecture" នៃកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នកដោយជ្រើសរើស "préfecture" នៃដេប៉ាតាម៉ង់របស់អ្នកពី បញ្ជីឈ្មោះនេះ ហើយចុចលើ "site web"។ នៅពេលដែលអ្នកនៅលើគេហទំព័រ អ្នកអាចវាយពាក្យថា "titre de séjour" នៅក្នុងរបារស្វែងរកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

  បើចាំបាច់ អ្នកអាចព្យាយាមហៅទូរសព្ទទៅ "préfecture" ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើការណាត់ជួប។ សូមចំណាំមុនពេលហៅទូរសព្ទ៖

  • ប្រសិនបើអ្នកនិយាយភាសាបារាំងមិនស្ទាត់ទេ អ្នកអាចសុំឱ្យសាច់ញាតិ ឬមិត្តភក្តិធ្វើការហៅមកអ្នក ឬ ស្វែងរកជំនួយ ពីអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា "association"។
  • គួរឱ្យស្ដាយ អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតនៅលើទូរសព្ទ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងអាចត្រូវបានផ្តល់ជាភាសាបារាំងឱ្យអ្នក ដូចជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល គេហទំព័រ ឬលេខទូរសព្ទផ្សេងទៀត។ ជំហាននេះអាចចំណាយពេលយូរ និងមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ - សូមកុំខូចចិត្ត។
 • នៅតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសបារាំង ការកក់ណាត់ជួបកាន់តែពិបាកខ្លាំងទៅៗ។ នេះជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមភាពមិនប្រក្រតីសំខាន់ក្នុងរដ្ឋបាលប្រទេសបារាំង។

  គួរឱ្យស្ដាយ អ្នកប្រហែលជាត្រូវការការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប ជាពិសេសតាមអនឡាញ ដែលការស្វែងរកចន្លោះពេលទំនេរអាចពិបាកខ្លាំងណាស់។

  ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងចំពោះអ្នក ជំហានទាំងនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអះអាងសិទ្ធិរបស់អ្នក៖

  • ព្យាយាមធ្វើការណាត់ជួបច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយផ្ទុកទំព័រឡើងវិញ។
  • ថតរូបអេក្រង់ជានិច្ច ដើម្បីប្រាកដថាកាលបរិច្ឆេទអាចមើលឃើញនៅលើរូបថតអេក្រង់ ដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកបានព្យាយាមកក់ការណាត់ជួប ប៉ុន្តែមិនមានចន្លោះពេលទំនរទេ។
  • ទាក់ទងទៅ "préfecture" ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកគេថាអ្នកមិនអាចធ្វើការណាត់ជួបបានទេ។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតរបស់ពួកគេនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ នេះ។ អ្នកអាចទាក់ទងពួកគេតាមអ៊ីមែល ប្រសិនបើអ្នកមានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ពួកគេ និង/ឬតាមប្រៃសណីយ៍។ ផ្ញើលិខិតតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូន ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception"។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល។ រក្សាបង្កាន់ដៃជាភស្តុតាងនៃប្រៃសណីយ៍ ក៏ដូចជាច្បាប់ចម្លងនៃលិខិត។
  • អ្នកអាច ស្វែងរកជំនួយ ពីអង្គការដែលផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃដែលហៅថា "association" ឯកទេសលើសិទ្ធិរបស់ជនបរទេស។ ពួកគេអាចជួយអ្នកឱ្យស្នើសុំចៅក្រមឱ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ "préfecture" ដើម្បីគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការណាត់ជួប។
  • អ្នកក៏អាចទាក់ទងអង្គការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលគេស្គាល់ថាជា "Défenseur des droits" ដើម្បីសុំឱ្យពួកគេធ្វើអន្តរាគមន៍ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ "préfecture" ដើម្បីផ្តល់ការណាត់ជួប។

ជំហានទី 2 - រៀបចំពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក

 • ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដអំពីហេតុផលដែលអាចឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ "titre au séjour" អ្នកអាចបំពេញ កម្រងសំណួរអនាមិកនេះ។ អ្នកក៏អាចទទួលបានជំនួយ ពី "association" ឬមេធាវីដែលមានឯកទេសសិទ្ធិរបស់ជនបរទេស។

  នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ "titre de séjour" អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់មូលហេតុចម្បងដែលអ្នកចង់បន្តនៅប្រទេសបារាំង ដែលជួនកាលគេហៅថា "fondement" (គោលការណ៍)។ ឧទាហរណ៍រួមមាន ទំនាក់ទំនងគ្រួសារ ការងារ និងសុខភាព។

  ប្រសិនបើអ្នកមានហេតុផលផ្សេងគ្នា ឬ "fondements" សម្រាប់ការស្នើសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅ៖

  • ជ្រើសរើសហេតុផលចម្បងដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិស្នាក់នៅដែលមានអត្ថប្រយោជន៍បំផុត និង/ឬដែលទំនងជាត្រូវបានទទួលយក ឧទាហរណ៍ អ្នកបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលត្រូវការ
  • រាយហេតុផលផ្សេងទៀត ឬ "fondements"។ បន្ទាប់មក "préfecture" នឹងមានកាតព្វកិច្ចពិនិត្យមើលហេតុផលទាំងអស់ដែលបានដាក់ក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។
 • ទោះបីជាវាមិនមែនខានមិនបានក៏ដោយ សូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យអ្នកបញ្ចូលលិខិតសុំបណ្ណស្នាក់នៅជាមួយពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។ វាអាចបង្កើនឱកាសជោគជ័យរបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការប្តឹងតវ៉ា ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ។

  អ្នកអាចទាញយក និងបំពេញ គំរូលិខិតសុំបណ្ណស្នាក់នៅ

  លិខិតត្រូវតែមានធាតុពីរ៖

  • ការពន្យល់អំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីហេតុផលទាំងអស់ ឬ "fondements" ដែលអ្នកបានកំណត់ ឧទាហរណ៍ ចំណងគ្រួសាររបស់អ្នក ការងាររបស់អ្នក ឬសូម្បីតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក ក្នុងចំណោមអ្នកដទៃទៀត
  • ឯកសារ ដែលអ្នកចង់ទទួលបានជាអាទិភាព ឧទាហរណ៍ "carte de resident" ឬ "carte de séjour pluriannuelle"។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ អ្នកនឹងទទួលយកប្រភេទផ្សេងទៀតនៃ "titre de séjour"។
 • នៅពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួប "préfecture" ត្រូវបានគេសន្មត់ថាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបញ្ជីឯកសារទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីបញ្ចូលក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

  គួរឱ្យស្ដាយ ពេលខ្លះបញ្ជីទាំងនេះមិនច្បាស់លាស់ ឬមិនពេញលេញ។ នេះគឺជាភាពមិនដំណើរការដែលកើតមានជាញឹកញាប់ក្នុងរដ្ឋបាលប្រទេសបារាំង។ ដូច្នេះ សូមណែនាំឱ្យអ្នកបញ្ចូលឯកសារឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ជាភស្តុតាងនៃស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

  យើងបានរាយបញ្ជីឯកសារទាំងអស់នៅខាងក្រោម ដូច្នេះអ្នកអាចពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានឯកសារនោះដែរឬទេ។

  ឯកសារទូទៅសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំណាមួយដែលហៅថា "documents communs"

  ជាទូទៅដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំ "titre de séjour" អ្នកតែងតែត្រូវផ្តល់៖

  • ឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ និងសញ្ជាតិរបស់អ្នក៖ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកមិនមានអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីស្ថានទូត
  • ឯកសារដែលចុះកាលបរិច្ឆេទក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនេះ ដែលបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នក ហៅថា "justificatif de domicile" ឧទាហរណ៍ វិក័យបត្រអគ្គិសនី ឬឧស្ម័ន ឬវិញ្ញាបនបត្រស្នាក់នៅដែលគេស្គាល់ថាជា "attestation d’hébergement"(គំរូ) ជាមួយនឹងភស្តុតាងនៃការស្នាក់នៅពីម្ចាស់ផ្ទះ និងច្បាប់ចម្លងនៃភាគីទាំងពីរនៃឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ
  • ច្បាប់ចម្លងនៃសំបុត្រកំណើតរបស់អ្នក
  • រូបថតអត្តសញ្ញាណថ្មីៗចំនួនបួនដែលបំពេញតាមស្តង់ដាដែលបានស្នើសុំ។ ស្តង់ថតរូប និងអ្នកថតរូបជាធម្មតាដឹងពីស្តង់ដា ហើយនឹងណែនាំអ្នក
  • ការបកប្រែឯកសារផ្លូវការរបស់អ្នកទាំងអស់ដែលមិនមែនជាភាសាបារាំង
  • នៅក្នុងករណីនៃការបន្តតែប៉ុណ្ណោះ កិច្ចសន្យាដែលអ្នកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយ "OFII" នៅពេលអ្នកមកដល់ ដែលហៅថា "contrat d'intégration républicaine"។

  ឯកសារបន្ថែមជាក់លាក់សម្រាប់ "titre de séjour" ដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដែលគេស្គាល់ថា "documents spécifiques au titre sollicité"

  ទាំងនេះគឺជាឯកសារដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុង "titre de séjour" ជាក់លាក់មួយ ឧទាហរណ៍ ការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រម ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកទទួលផលនៃដីកាការពារដែលហៅថា "ordonnance de protection"។

  អ្នកអាចពិគ្រោះយោបល់ កត់ត្រាតាមប្រភេទសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់យើង ដើម្បីស្វែងរកឯកសារដែលអ្នកតម្រូវឱ្យផ្តល់អាស្រ័យលើហេតុផល ឬ "fondement" អ្នកកំពុងដាក់ពាក្យស្នើសុំ"titre de séjour"។

  អ្នកក៏អាចស្វែងរកបញ្ជីឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលត្រូវផ្តល់ជូនលើ គេហទំព័រនេះផងដែរ។

  ឯកសារមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបាន "titre de séjour"

  បន្ថែមពីលើឯកសារដែលបានស្នើសុំ សូមណែនាំឱ្យអ្នកបញ្ចូលក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកនូវឯកសារណាមួយដែលអាចបើកដំណើរការ "préfecture" ដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពទាំងមូលរបស់អ្នក ជាឧទាហរណ៍ ឯកសារទាក់ទងនឹងការងាររបស់អ្នក ការអប់រំនៅសាលារបស់កូនអ្នក ឬការរំលោភបំពានដែលអ្នកបានជួបប្រទះ។

 • ឯកសារទាំងអស់ដែលអ្នកបញ្ចូលក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវតែសរសេរជាភាសាបារាំង ឬអមដោយការបកប្រែ។

  ការបកប្រែត្រូវតែធ្វើឡើងដោយអ្នកបកប្រែដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ ឬ "traducteur asserté"។ ការបកប្រែប្រភេទនេះមានតម្លៃជាមធ្យមចន្លោះពី 30 និង 80 អឺរ៉ូ ក្នុងមួយទំព័រ។

  វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ពីរសប្តាហ៍ ដូច្នេះត្រូវប្រាកដថាធ្វើវាឱ្យបានល្អជាមុន។

  អ្នកអាចស្វែងរកតាមអនឡាញ ឬសួរស្ថានទូតប្រទេសរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំងសម្រាប់បញ្ជី "traducteurs assermentés"។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសបារាំង អ្នកមិនត្រូវទាក់ទងទៅអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដើមរបស់អ្នកទេ។ ជំនួសមកវិញ សូមទាក់ទងអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃហៅថា "association" ដែលមានជំនាញក្នុង សិទ្ធិនៃជនភៀសខ្លួន

 • ប្រសិនបើមានថ្លៃសេវាដែលត្រូវបង់សម្រាប់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកសម្រាប់ "titre de séjour" ពួកគេត្រូវបានបង់ដោយការទិញត្រាហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់ដែលហៅថា "timbres fiscaux" សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានស្នើសុំ។

  នេះជាធម្មតានឹងត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដល់អ្នកជាមួយនឹងការជូនដំណឹងដែលសុំឱ្យអ្នកមកយក "titre de séjour" របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយផ្ទាល់ អ្នកអាចសួរទៅកាន់ "préfecture" សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់ក្នុងពេលតែមួយ។

  អ្នកអាចទិញ "timbres fiscaux នៅក្នុងហាងបារីមួយឈ្មោះថា "bureau de tabac ឬតាមអនឡាញពី គេហទំព័រនេះ

  ប្រសិនបើអ្នកទិញវាតាមអនឡាញ នោះគេហៅថា "timbres dématérialisés" (ត្រាមិនមែនរូបវ័ន្ត)។ ពួកគេអាចផ្ញើទៅអ្នកតាមពីរវិធីផ្សេងគ្នា៖

  • នៅក្នុង PDF ដែលអាចត្រូវបានស្កេនដោយភ្នាក់ងារនៃការដំណើរការពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកនៅ "préfecture"។ អ្នកមិនចាំបាច់បោះពុម្ពឯកសារទេ ព្រោះវាអាចស្កេនដោយផ្ទាល់ពីទូរសព្ទ ឬថេប្លិតរបស់អ្នក។
  • តាមរយៈសារ SMS ដែលមានលេខ 16 ខ្ទង់។ អ្នកអាចផ្តល់លេខនេះទៅភ្នាក់ងារដែលកំពុងដំណើរការពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

  ប្រសិនបើអ្នកបានទិញ "timbres fiscaux" លើសពីការចាំបាច់ អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់សំណង។ សំណើបង្វិលសងត្រូវផ្ញើទៅ ដេប៉ាតាម៉ង់ពន្ធដារ

ជំហានទី 3 - ដាក់ស្នើពាក្យស្នើសុំ

 • ពិនិត្យ ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក

  មុនពេលអ្នកទៅតាមការណាត់ជួបរបស់អ្នកជាមួយ "préfecture" សូមពិនិត្យមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកបានរួចរាល់ហើយ៖

  • វាត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ឯកសារទាំងអស់ដែលបានស្នើសុំដោយ "préfecture" និងផ្តល់ដោយច្បាប់ (សូមមើលឯកសារដែលមានរាយក្នុងជំហានទី 2)។
  • វាត្រូវតែរួមបញ្ចូលកំណែនៃឯកសារទាំងអស់ចំនួនពីរ - ច្បាប់ដើម និងច្បាប់ចម្លង - លើកលែងតែឯកសារអត្តសញ្ញាណដែលមិនមែនជារបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ ជារបស់កូនរបស់អ្នក) ក្នុងករណីនេះច្បាប់ចម្លងគឺគ្រប់គ្រាន់។

  ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំមិនពេញលេញ "préfecture" អាចនឹងមិនចុះឈ្មោះពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

  បំពេញទម្រង់ពាក្យស្នើសុំ

  ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំត្រូវបានដាក់ជូនដោយផ្ទាល់នៅ "préfecture" ទម្រង់បែបបទដែលត្រូវបំពេញនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅពេលអ្នកនៅទីនោះ។

  គន្លឹះមួយចំនួន៖

  • ពេលទៅដល់ សូមសួរភ្នាក់ងារនៅ "préfecture" ប្រសិនបើមានទម្រង់ជាក់លាក់សម្រាប់ប្រភេទនៃ "titre de séjour" ថាអ្នកចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឧទាហរណ៍ "carte de resident" ឬ "carte de séjour pluriannuelle"។
  • នៅផ្នែកខាងលើនៃទម្រង់បន្ទាប់ "titre de séjour demandé" (បណ្ណស្នាក់នៅដែលបានស្នើសុំសម្រាប់) សូមសរសេរពីមូលហេតុចម្បងដែលអ្នកកំពុងស្នើសុំវា ដូចជាចំណងគ្រួសារ ការងារ ឬមានអ្នកឈឺ ជាឧទាហរណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដអំពីមូលហេតុចម្បង ឬ "fondement" សម្រាប់សំណើរបស់អ្នក សូមអានឡើងវិញនូវផ្នែកអំពីរបៀបធ្វើ រៀបចំឯកសាររបស់អ្នកខាងលើ

  ឯកសារដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅពេលដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក

  នៅចុងបញ្ចប់នៃការណាត់ជួប ជាធម្មតា "préfecture" មានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារបណ្តោះអាសន្នដែលគេស្គាល់ថាជា "récépissé" ឬបង្កាន់ដៃ។ ឯកសារនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនៅតែអាចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងខណៈពេលដែលកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីខ្លះ អាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវឯកសារនេះទេ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកស្នើសុំវា។

  គួរឱ្យស្ដាយ ជារឿយៗ "préfecture" មិនចេញ"récépissé" នៅលើពាក្យស្នើសុំដំបូងសម្រាប់ "titre de séjour"។ បើករណីនេះកើតឡើងត្រូវដឹងថា៖

  • ប្រសិនបើ "préfecture" បានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារមួយហៅថា "convocation" អាចអនុញ្ញាតិឱ្យអ្នកបង្ហាញថាអ្នកបានចាត់វិធានការដើម្បីទទួលបាន "titre de séjour" ប្រសិនបើត្រូវការ។
  • អ្នកអាច ទទួលបានជំនួយ ពី "association" ឯកទេសផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ជនបរទេស ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើជម្រើសរបស់អ្នកជាអ្វី ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបពី "préfecture"។
 • ប្រសិនបើអ្នកដាក់សំណើរបស់អ្នកតាមអនឡាញ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសហេតុផលចម្បងសម្រាប់ការស្នើសុំ "titre de séjour" មុនពេលចូលប្រើទម្រង់បែបបទ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដអំពីហេតុផលចម្បងសម្រាប់ការស្នើសុំរបស់អ្នក សូមអានឡើងវិញនូវផ្នែកអំពីរបៀប រៀបចំពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកខាងលើ

  បន្ទាប់មកអ្នកនឹងមានទម្រង់បែបបទដើម្បីបំពេញ ហើយនឹងត្រូវបញ្ចូលកំណែអេឡិចត្រូនិចនៃឯកសារដែលបានស្នើសុំ។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងកន្លែងដែលត្រូវអាប់ឡូត លិខិតសុំបណ្ណស្នាក់នៅ ឬមិនដឹងថាត្រូវទាញយកឯកសារតាមអនឡាញនៅឯណា អ្នកអាចផ្ញើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍បន្ទាប់ពីដាក់សំណើរបស់អ្នក (សូមមើលផ្នែកខាងក្រោម)។

  នៅចុងបញ្ចប់នៃពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញរបស់អ្នក អ្នកនឹងទទួលបានឯកសារបណ្តោះអាសន្នមួយដែលហៅថា "attestation" ដើម្បីទាញយក និងបោះពុម្ព។ ឯកសារនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងខណៈពេលដែលកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

 • ប្រសិនបើ "préfecture" បដិសេធមិនទទួលយកឯកសារមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ដូចជាលិខិតសុំបណ្ណស្នាក់នៅអ្នកអាចផ្ញើពួកគេតាមប្រៃសណីយ៍បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

  ត្រូវប្រាកដថាអ្នក៖

  • ធ្វើច្បាប់ចម្លងឯកសារមុននឹងបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះ
  • ផ្ញើលិខិតតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូន ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception"។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល
  • រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។
 • "Préfecture" មិនមានសិទ្ធិបដិសេធមិនចុះឈ្មោះពាក្យស្នើសុំ "titre de séjour" លុះត្រាតែមានហេតុផលស្របច្បាប់ ដូចជាអសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ឯកសារណាមួយដែលបានស្នើសុំ។

  ប្រសិនបើភ្នាក់ងារនៅ "préfecture" បដិសេធមិនចុះឈ្មោះទៅលើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក ឬសួរអ្នកសម្រាប់ឯកសារដែលអ្នកគិតថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្នើសុំ អ្នកអាច ស្វែងរកការគាំទ្រ ពី "association" ដែលមានឯកទេសលើសិទ្ធិរបស់ជនបរទេស។

ជំហានទី 4 - ការឆ្លើយតបពី préfecture

"préfecture" ជាធម្មតាមានរយៈពេលបួនខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យស្នើសុំដំបូងសម្រាប់ "titre de séjour" ឬពីរខែសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំបន្ត។

អ្នកគួរតែទទួលបានការឆ្លើយតបតាមប្រៃសណីយ៍ ឬអ៊ីមែលទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលបានបញ្ជាក់នៅលើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានលិខិតចុះបញ្ជី ឬ "recommandé avec avis de réception" វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវទៅប្រមូលវាពីការិយាល័យប្រៃសណីយ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានប្រមូលវាក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃទេ វានឹងនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាអ្នកត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការសម្រេច។

 • ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានយល់ព្រម "préfecture" នឹងផ្ញើលិខិត អ៊ីមែល ឬសារមកអ្នកនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នក។

  ពួកគេនឹងសុំឱ្យអ្នកមកប្រមូល "titre de séjour" ដោយផ្ទាល់ដោយបញ្ជាក់ម៉ោងបើក។

  ប្រសិនបើអ្នកមានកម្រៃដែលត្រូវបង់សម្រាប់ "titre de séjour" អ្នកនឹងបង់ប្រាក់ឱ្យពួកគេនៅពេលអ្នកទៅប្រមូលវា។ ថ្លៃសេវាទាំងនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ជាក់ជូនអ្នកនៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ។ យើងនឹងពន្យល់អំពីរបៀបបង់ប្រាក់ឱ្យពួកគេ នៅទីនេះ

 • ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការចែកចាយដែលបានកត់ត្រា ឬ "lettre recommandée avec avis de réception"។

  ក្នុងករណីដែលពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានចេញបញ្ជាឱ្យចាកចេញពីប្រទេសបារាំងដែលហៅថា "Obligation de quitter le territoire français (OQTF)"។

  អ្នកអាចជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ "préfecture" ដោយធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅចៅក្រមរដ្ឋបាលក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានទទួលលិខិតបដិសេធ។ អ្នកមិនអាចចេញពីប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនេះទេ ប៉ុន្តែនេះក៏មិនមានន័យថាអ្នកមានសិទ្ធិស្នាក់នៅនោះទេ។

  យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកគួរ ស្វែងរកការគាំទ្រ ពី "association" ឬមេធាវីដែលមានឯកទេសខាងច្បាប់សម្រាប់ជនបរទេស សម្រាប់នីតិវិធីនេះ។

 • នេះជាភាពមិនដំណើរការសំខាន់មួយទៀតនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសបារាំង។

  ប្រសិនបើ "préfecture" មិនបានឆ្លើយតប បន្ទាប់ពីបួនខែសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំដំបូង ឬពីរខែសម្រាប់ការបន្ត នេះជាធម្មតាមានន័យថាពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ។

  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកប្រហែលជាមិនទាន់ត្រូវបានដំណើរការនៅឡើយទេ ដោយសារតែការពន្យារពេល ជាពិសេសនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃទីក្រុងប៉ារីស ដែលពេលវេលាដំណើរការមានរយៈពេលជាច្រើនខែ។

  ប្រសិនបើ "préfecture" មិនឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីពេលនេះ អ្នកអាចផ្ញើលិខិតទៅ "préfecture" ដើម្បីសួរថាតើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធមែនទេ ហើយប្រសិនបើត្រូវបានបដិសេធមែន តើមកពីមូលហេតុអ្វីដែរ។ "préfecture" មានកាតព្វកិច្ចប្រាប់ពីមូលហេតុដែលគេនឹងមិនអាចចេញ "titre de séjour" ឱ្យអ្នកបាន។

  ដើម្បីសួរទៅកាន់ "préfecture" ដើម្បីផ្តល់ហេតុផលសម្រាប់ការសម្រេចរបស់ពួកគេ

  • អ្នកអាចទាញយក លិខិតគំរូ ដើម្បីបញ្ចប់ជាភាសាបារាំង
  • ថតរូប ឬថតចម្លងលិខិតរបស់អ្នក
  • ផ្ញើលិខិតតាមប្រៃសណីយ៍ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូន ឬ "lettre recommandée avec accusé de réception"។ នេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់អ្នកត្រូវបានគេទទួល
  • រក្សាបង្កាន់ដៃទុកជាភស្តុតាងនៃការផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការឆ្លើយតបរយៈពេលមួយខែ បន្ទាប់ពីផ្ញើលិខិតរបស់អ្នកទៅ "préfecture" អ្នកអាចពិចារណាធ្វើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅតុលាការពិសេសដែលហៅថា "tribunal administratif"។

  យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកគួរ ស្វែងរកការគាំទ្រ សម្រាប់នីតិវិធីនេះពី "association" ឬមេធាវីដែលមានឯកទេសខាងសិទ្ធិរបស់ជនបរទេស។

ជំហានទី 5 - ចុះហត្ថលេខាលើ "contrat d’intégration républicaine (CIR)"

ប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកសម្រាប់ "titre de séjour" ត្រូវបានទទួលយក អង្គការដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាហរណកម្ម ដែលហៅថា "Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)" អាចស្នើសុំឱ្យអ្នកចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដែលហៅថា "contrat d’intégration républicaine (CIR)" ឬកិច្ចព្រមព្រៀងសមាហរណកម្ម។ នេះគឺជា កិច្ចព្រមព្រៀង ដើម្បីចូលទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋណាមួយនៃប្រទេសបារាំង និងជនបរទេសដែលចង់តាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសបារាំង។

មនុស្សមួយចំនួនមិនចាំបាច់ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារទេ៖

 • មនុស្សដែលមានសញ្ជាតិអាល់ហ្សេរី ឬពលរដ្ឋនៃរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប
 • មនុស្សដែលកាន់ប្រភេទជាក់លាក់នៃ "titre de séjour" រាយនាម នៅទីនេះ ក្រោមចំណងជើងថា "Qui est concerné?" (តើអ្នកណាបារម្ភ?)។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសមាហរណកម្មនេះ អ្នកនឹងទទួលបានឯកសារមួយហៅថា "convocation" ដេលអញ្ជើញអ្នកមកសម្ភាសន៍នៅ "OFII" ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទីកន្លែងនៃការណាត់ជួប។

ក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើតេស្តដើម្បីវាយតម្លៃកម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នកទាំងការសរសេរ និងការនិយាយ ហើយថាតើអ្នកត្រូវការរៀនភាសាបារាំងដែរឬទេ។

នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំ អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង។ តាមរយៈការចុះហត្ថលេខា អ្នកយល់ព្រមទទួលយកការបណ្តុះបណ្តាលដែលនឹងជួយអ្នកស្វែងយល់អំពីជីវិតរស់នៅនៅប្រទេសបារាំង៖

 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៃពលរដ្ឋ (ជាកំហិត)
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅលើភាសា ដែលអាចត្រូវបានស្នើសុំ អាស្រ័យលើកម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នក។

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនេះ ពីព្រោះអ្នកនឹងត្រូវការវា ចុះហត្ថលេខាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ការបន្តលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅរបស់អ្នក។ ការទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំ ឬ "carte de séjour pluriannuelle" គឺជាកម្មវត្ថុនៃការអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើ "CIR" នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានចេញ "titre de séjour" ជាលើកដំបូងរបស់អ្នក អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យចុះហត្ថលេខាមួយដោយសរសេរទៅកាន់អង្គការដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាហរណកម្ម ដែលហៅថា "Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)" នៃដេប៉ាតាម៉ង់របស់អ្នក។ អ្នកអាចស្វែងរកគំរូសម្រាប់លិខិត នៅទីនេះ

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "La Cimade" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយគ្មានការណាត់ជួបនៅ centre ដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងដេប៉ាតាម៉ង់នៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • "Gisti" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសខាងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក និងពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទាំងនោះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • តាមរយៈទូរសព្ទ +331 84 60 90 26 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 3 រសៀល ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច និងចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ផងដែរ សម្រាប់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រ។ ពេលខ្លះខ្សែទូរសព្ទជាប់រវល់ សូមកុំខកចិត្ត។ ពេលខ្លះវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់ពួកគេនៅចុងម៉ោង។
   • ផ្ញើតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ទៅ "Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France"។ បោះពុម្ព និងបំពេញ ទម្រង់បែបបទនេះ និងបញ្ចូលក្នុងលិខិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសាររដ្ឋបាលដែលអាចពាក់ព័ន្ធ។ ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជាក់សំណួររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន រួមទាំងធាតុទាំងអស់ដែលអាចជួយទីប្រឹក្សារបស់ "Gisti" ឱ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវជ្រើសរើសមេធាវីដ៏ល្អម្នាក់
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថា "aide juridictionnelle"។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវី ដែលត្រូវបានណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់ក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះដែលមានរាយឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង

កម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុ ឬ "fondements"…

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសបារាំង

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនគឺជានីតិវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសបារាំង…

ស្នើសុំឯកសារមួយហៅថា "visa de retour" នៅក្នុងករណីនៃការលួច ឬបាត់បង់ "titre de séjour" របស់អ្នកនៅបរទេស

ប្រសិនបើអ្នកមិននៅប្រទេសបារាំងនៅពេលនេះ ហើយអ្នកបាត់ ឬមានបណ្ណស្នាក់នៅ "titre de séjour"…

ការស្នើសុំឯកសារមួយហៅថា "duplicata" ឬច្បាប់ចម្លងនៅក្នុងករណីមានការលួច ឬការបាត់ "titre de séjour" របស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង

ប្រសិនបើអ្នកមានឯកសារអន្តោប្រវេសន៍ត្រឹមត្រូវ ដែលហៅថា "titre de séjour" ហើយវាត្រូវបានលួច…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់