Fangatahana taratasy manome alalana anao hipetraka any Frantsa, fantatra amin'ny anarana hoe “titre de séjour” na fahazoan-dàlana ipetrahana any an-toerana

Raha te hipetraka sy hiasa any Frantsa ianao dia mila mangataka taratasy manome alalana anao hijanona ao Frantsa, fantatra amin'ny anarana hoe “titre de séjour” na fahazoan-dalana ipetraka, namboarina hifanaraka amin'ny toe-javatra misy anao. Rehefa omaninao tsara ny fangatahanao dia azo antoka kokoa ny hahombiazanao amin‘izany. Mihatra ho an'ny olona efa any Frantsa irery ihany ity pejy ity.

Nohamarinin'ny FNCIDFF tamin'ny 30/05/2022

Natao ho an'ny olona efa any Frantsa irery ihany ity pejy ity.

Raha any ivelany ianao amin'izao fotoana izao ary te hipetraka any Frantsa, dia tsy maintsy mangataka taratasy antsoina hoe “visa de long séjour” (visa ipetrahana maharitra ) na “visa de long séjour valant titre de séjour“ (visa ijanonana maharitra miendrika fahazoan-dàlana ipetraka eo an-toerana,) avy amin'ny kaonsiola frantsay any amin'ny firenena misy anao.

Fampahalalana vitsivitsy mialohan'ny hanombohanao

Raha maniry ny honina any Frantsa mandritra ny fotoana maharitra ianao ary tsy olom-pirenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana, dia mila mangataka taratasy manome alalana anao hijanona ao Frantsa, fantatra amin'ny anarana hoe fahazoan-dàlana ipetraka eo an-toerana na “titre de séjour”.

Afaka manomboka mameno ity fanontaniana tsy mitonona anarana ity ianao mba hahitana hoe iza amin'ireo singa amin'ny toe-javatra misy anao ireo no mety hanampy anao hahazo ny zo hipetraka, ary iza no manome fahazoan-dàlana ipetrahana eo an-toerana na “titres de séjour” mety ho azonao.

 • Na inona na inona zom-pirenena na toe-javatra misy anao, dia misy fepetra roa ny fananana zo mba hipetraka any Frantsa:

  • tsy tokony ho manana vady maro ianao izany hoe nanambady olona mihoatra ny iray, na manambady olonamanana vady maro ka miara-mipetraka ao
  • tsy tokony hanao fihetsika mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka ianao.
 • Mety tsy maintsy mandoa sarany ianao vao mahazo “titre de séjour”. Miankina amin’ny karazana “titre de séjour” ilay sarany ary ny antony hanomezana izany. Ohatra:

  • raha omena “titre de séjour” ianao satria niharan’ny herisetra tao an-tokantrano, dia tsy mila mandoa vola
  • amin‘ny toe-javatra sasany dia mety hahatratra hatramin‘ny an-jatony euros ny sarany.

  Raha vao sambany ianao no nagataka“titre de séjour” dia mila mandoa 50 euros ianao rehefa mandefa ilay fangatahana, satria misy vola aloha izany

  • raha nekena ny fangatahanao dia ho alana amin’ilay sarany tokony aloa ilay 50 euros rehefa avoaka ny “titre de séjour” anao
  • raha nolavina ny fangatahanao dia tsy haverina velively ilay 50 euros.

  Raha mangataka “titre de séjour” ianao, kanefa mbola tsy manana zo hipetraka manan-kery dia tsy maintsy mandoa ny administrative regularisation visa na “visa de régularisation” ianao. Mihatra aminao izy raha toa ka:

  • niditra tao Frantsa tsy nisy “visa” ianao, ilay antontan-taratasy manome alalana anao hiditra ao Frantsa
  • monina any Frantsa ianao kanefa tsy manana fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour
  • ny “visa” izay nahazoanao alalana hiditra ao Frantsa dia tsy mifandraika amin’ny karazana “titre de séjour” izay nanaovanao fangatahana
  • lany daty ny “visa” anao ary mbola tsy nangataka “titre de séjour” ianao
  • lany daty ny “titre de séjour” anao ary tsy mbola nangataka ny hanavao izany ianao
  • lany daty ny “titre de séjour” anao ary nolavina ny fangatahanao ny mba hanavaozany izany

  Mitentina 250 euros ity “visa de régularisation” ity

 • Indrisy fa tsy mandeha milamina foana ny fitantanan-draharaha frantsay.

  Mety tsy mazava sy tsy mifanaraka ny fomba fiasa, mety diso toerana ny taratasy, sns.

  Isaky ny mifandray amin'ny manampahefana frantsay amin'ny alàlan'ny paositra ianao dia tadidio ny:

  • makà sary na manaova dika mitovy amin'ny taratasinao sy ny antontan-taratasinao rehetra
  • alefaso amin’ny paositra voasoratra anarana ny taratasy ary voarakitra fa lasa na “lettre recommandée avec accusé de réception”. Izay no hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao. Tazony ho toy ny porofon‘ny fandefasana amin‘ny alalan‘ny paositra ny rosia.

  Rehefa mahazo taratasy avy amin’ny ivontoeram-pitantanana frantsay na “préfecture” ianao dia zava-dehibe ny mitahiry ilay valopy sy ny porofo fa voaray ilay taratasy. Ny fanapahan-kevitry ny “préfecture” dia tsy maintsy tanterahina na azo lavina manomboka amin’ny daty nahazoanao ny taratasy, fa tsy amin’ny datin’ny fanapahan-kevitra. Zava-dehibe tokoa noho izany ny manana porofon’ny daty nahazoana ny taratasy na fanapahan-kevitra.

 • Mety ho sarotra ny fangatahana taratasy manome alalana anao hipetraka any Frantsa, antsoina hoe “titre de séjour”. Tsy mazava foana ny antontan-taratasy takiana ary tsy mandeha tsara foana ny fitantanan-draharaha frantsay; na ny fanaovana fotoana aza dia mety ho sarotra noho ny tsy fahatomombanana anatiny.

  Amporisihanay ianao hifandray amin’ny fikambanana impanao asa soa, fantatra amin’ny hoe “association” na mpisolovava manampahaizana manokana amin'ny zon'ny teratany vahiny mba hanome tanana anao amin'ity dingana ity

 • Na dia mihatsara tsikelikely aza ny dingana arahina raha hangataka fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour” any amin'ny faritra sasany any Frantsa, dia mampalahelo fa mbola maro ny olana, anisan'izany ny fomba fiasa tsy mazava sy misavoritaka.

  Na dia manaja olona sy matihanina tokoa aza ireo mpiasa maro eny anivon‘ny rafi-panjakana frantsay, dia misy ihany ireo mpiasa masiaka sy manambanimbany ireo teratany vahiny izay tsy mahalala ny dingana ara-panjakana tokony arahina, na dia hoe ny tsy fisian‘ny tari-dalana mazava na mifanohitra aza no mahatonga an‘izany. Ny tena antony mahatonga izany dia noho ny tsy fahaizanao miteny frantsay tsara.

  Fantatray tokoa fa mety tena mampatahotra izany saingy aza kivy amin‘izany – misy matihanina mahay maro any hanampy anao hiatrika ireo olana ireo.

Ireo antontan-taratasy isan-karazany ahafahanao monina eto Frantsa

Misy ireo antontan-taratasy isan-karazany ahafahanao miditra sy/na monina eto Frantsa Misy sokajy roa izany:

 • Ny “visas” izay mamela anao hiditra eo amin’ny firenena, saingy tsy io no antontan-taratasy ahafahanao mijanona maharitra sy ahafahana hiasa, ankoatra ny “visa long séjour valant titre de séjour” izay mamela anao ihany koa hipetraka eto Frantsa
 • Ny “titres de séjour” na fahazoan-dalana ipetraka , izay ahafahan’ilay tompony hipetraka sy hiasa ao Frantsa indraindray.

Ho hitanao eto ambany ireo antontan-taratasy fototra ilaina izay manome ny zo hiditra sy/na hipetraka any Frantsa.

 • Any Frantsa dia ny “visa” no taratasy manome anao zo hiditra ao amin’ny firenena. Tsy ahafahanao mipetraka sy miasa ao Frantsa izany.

  Mety tsy mila visa ianao arakaraka ny zom-pirenenao.

 • Misy “visa” manokana fantatra amin’ny hoe “visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS)” (visa ijanonana maharitra miendrika fahazoan-dàlana ipetraka eo an-toerana) izay ahafahana miditra sy monina any Frantsa, kanefa tsy maintsy hamarinin’ny fikambanana ara-panjakana miandraikitra ny fifindra-monina sy fampidirana ny hafa na “Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)” izany.

  Manan-kery hatramin'ny herintaona izany. Vantany vao nekena izany, dia manan-kery mandra-pahatongan'ny daty voatondro ao amin'ny visa, ary mamela ilay tompon‘izany hiasa.

  Mety ho azon'ny teratany vahiny rehetra afa-tsy ny olom-pirenena Alzeriana sy Eoropeana ity visa ity.

  Azonao atao ny mangataka an'io visa io amin'ny toe-javatra samihafa, ohatra:

  • raha manambady teratany frantsay ianao
  • raha manambady teratany vahiny manana “titre de séjour” manankery ianao ary tonga tany Frantsa tamin’ny alalan’ny dingana fampihaonana fianakaviana na “regroupement familial
  • raha toa ianao ka voaray hiasa amina orinasa iray any Frantsa mandritra ny herintaona farafahakeliny
  • raha nirahin'ny orinasanao hiasa any Frantsa mandritra ny telo volana farafahakeliny ianao
  • raha nisoratra anarana hianatra any Frantsa ianao.

  Raha hangataka izany ianao dia tsy maintsy mameno ity taratasy fangatahana ato amin’ ity tranokala ity.

  Aorian'ny fahatongavanao any Frantsa dia hanana fe-potoana telo volana ianao hanamarinana ny “visa de long valant titre de séjouramin’ny aterineto. Rehefa vita ilay fanamarinana, ny “visa de long séjour valant titre de séjour”-nao dia azo sokajiana ho“titre de séjour”.

  Roa ka hatramin'ny efa-bolana mialohan'ny mahalany daty ity taratasy ity, dia azonao atao ny mangataka ny fanavaozana izany ao amin'ny “préfecture” raha mbola mahafeno fepetra ianao. Raha ekena ny fangatahanao, dia matetika ianao no mahazo taratasy manome alalana anao hipetraka any Frantsa mandritra ny taona maromaro, antsoina hoe “carte de séjour pluriannuelle”, raha milaza ianao fa maniry ny hahazo io karazana antontan-taratasy io ao amin'ny fangatahanao.

 • Rosia na “récépissé” dia taratasy izay omen’ny “préfecture” anao rehefa mandefa fangatahana “titre de séjour” ianao na manavao izany. Izany dia ahafahanao mipetraka any Frantsa mandra-piandry ny valin‘ny fangatahana nataonao.

  Voamarika ao amin‘ny antontan-taratasy ny fe-potoana maha manan-kery izany. Amin‘ny ankapobeny dia manan-kery mandritra ny iray hatramin‘ny enim-bolana izany.

  Ny rosia na “récépissé” dia mety ahafahanao miasa. Miankina amin’ny “titre de séjour” nanaovanao fangatahana izany. Ny “récépissé” nomena anao tamin’ny fotoana nangatahana ny fanavaozana ny “titre de séjour”-nao dia hahafahanao miasa raha toa ka manome alalana amin’izany ny “titre de séjour”-nao amin’izao fotoana.

  Raha tsy resy lahatra ianao dia afaka manontany ny mpiasa eny anivon’ny “préfecture” rehefa manome anao ny “récépissé” izy ireo.

 • Ny fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana vonjimaika na “autorisation provisoire de séjour (APS)” dia antontan-taratasy ahafahanao mipetraka vonjimaika any Frantsa.

  Amin‘ny ankapobeny dia manan-kery mandritra ny enim-bolana izany.

  Mety ho azo ny fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana vonjimaika na “autorisation provisoire de séjour” raha toa ka tafiditra amin’iray amin’ireto toe-javatra manaraka ireto ianao:

  Amin'ny toe-javatra sasany dia manan-jo hiasa ny tompon‘ilay izy. Raha tsy izany dia afaka mangataka fahazoan-dàlana hiasa ianao raha mahita asa any Frantsa:

  • ny fangatahana fahazoan-dàlana hiasa dia mila atao amin'ny alàlan'ny mpampiasa
  • Afaka mitady fanohanana amin’ny fikambanana mpanao asa soa antsoina hoe “association” izay misehatra manokana amin’ny zon’ny teratany vahiny ianao.
 • Ny fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana vonjimaika na “carte de séjour temporaire” dia fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana, izay mamela anao honina ao Frantsa vonjimaika.

  Manan-kery hatramin'ny herintaona ary azo avaozina.

  Ahafahanao miasa izany, afa-tsy ny “carte de séjour temporaire visiteur” ho an’ny mpitsidika sy ny “carte de séjour retraité” ho an’ny mpisotro ronono.

 • Ny fahazoan-dalana hipetraka an-taona maro na “carte de séjour pluriannuelle” dia fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana, izay ahafahanao hipetraka any Frantsa ao anatin’ny fotoana vonjimaika.

  Manan-kery mandritra ny roa na efa-taona farafahakeliny ary azo havaozina.

  Ahafahan‘ilay olona tompony hiasa izany.

  Raha te hahazo izany ianao, amin‘ny ankapobeny dia tokony:

  • nandany herintaona tany Frantsa miaraka amin’ny “carte de séjour pluriannuelle” manan-kery, raha tsy hoe manana pasipaora talenta na “passeport talent” ianao na mahazo fiarovana manokana na “protection subsidiaire” ka noho izany dia mahazo fahazoan-dalana hipetraka an-taona maro tamin’ny namoahana azy voalohany
  • mbola mahafeno ny fepetra hamoahana ny fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titre de séjour
  • nanao sonia fifanarahana hidirana omen’ny fanjakana frantsay, fantatra amin’ny anarana hoe “Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)”, afa-tsy ny tranga sasany; ohatra hoe navoaka noho ny aretina na ny fianarana any Frantsa ny “carte de séjour” anao.
 • Ny kara-ponenana na “carte de résident” dia fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana izay ahafahanao mipetraka ao Frantsa mandritra ny fotoana maharitra.

  Izy ity dia manan-kery mandritra ny folo taona ary azo havaozina, afa-tsy amin'ny toe-javatra sasany (ohatra, raha mandao an'i Frantsa mandritra ny telo taona misesy ianao).

  Ahafahan‘ilay tompony miasa izany.

  Raha te hanao fangatahana ianao, dia tsy maintsy manaporofo fa ny fahaizanao teny frantsay dia A2 na mihoatra. Raha hanao izany dia na ianao tsy maintsy:

  • afaka tamin’ny fitsapana frantsay ofisialy ankatoavin’ny “préfecture
  • na nahazo diplaoma manaporofo ny fahaizanao miteny frantsay, ankatoavin’ny “préfecture”. Afaka mahita fanazavana fanampiny ianao ao amin’ ity tranokala ity.

Rahoviana no tokony hangataka

 • Misy toe-javatra telo, miankina amin'ny sata mifehy anao amin'izao fotoana izao:

  • Raha toa niditra tany Frantsa ianao ka nanana “visa de long séjour valant titre de séjour”, dia tsy maintsy voamarina izany mba ho lasa “titre de séjour”. Ity dingana ity dia atao amin’ny alalan’ny aterineto irery ihany amin’ity tranokala ity.
  • Raha toa ianao ka hiditra ao Frantsa amin’ny alalan’ilay visa ijanonana maharitra mahazatra na “visa de long séjour” dia amin’ny ankapobeny tokonymaka fotoana hihaonana amin’ny “préfecture” ny vakim-paritra misy anao, ao anatin'ny roa volana taorian’ny nahatongavanao tany Frantsa mba hangataka “titre de séjour”.
  • Amin'ny toe-javatra hafa dia afaka mangataka “titre de séjour” ianao vantany vao mahafeno ny fepetra ahazoana iray.
 • Raha efa ho lany daty ny fahazoan-dalananao ipetraka eo an-toerana na “titre de séjour” dia tsara kokoa ny mangataka ny hanavaozana izany mandritra ny roa na efa-bolana mialohan’ny mahalany daty azy.

  Mety ho hafa io fe-potoana io any amin‘ny vakim-paritra hafa. Mifandraisa amin’ny “préfecture” eny amin’ny vakim-paritra misy anao, raha te hahafantatra bebe kokoa ny amin’ny fe-potoana ampiharina amin’izao fotoana izao. Azonao atao ny mahita ny antsipiriany momba ny fifandraisana amin’ity lahatahiry ity.

 • Raha toa ny “titre de séjour”-nao miankina amin’ny fiarahanao mipetraka amin’ny vadinao, fantatra amin’ny hoe manao “vie commune”, ary nandao miala ny vadinao ianao noho ny herisetra ao an-tokantrano dia tsy maintsy mampandre ny “préfecture” haingana araka izay atao:

  • azonao atao ny mahita ny antsipiriany momba ny fifandraisana amin’ity lahatahiry ity.
  • azonao atao ny mifandray aminy amin‘ny alalan‘ny mailaka raha toa ka manana ny adiresy mailakany sy/ny amin‘ny alalan‘ny paositra
  • alefaso amin’ny paositra voasoratra anarana ny taratasy ary voarakitra fa lasa na “lettre recommandée avec accusé de réception”. Izay no hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao. Tazony ho toy ny porofon‘ny fandefasana amin‘ny alalan‘ny paositra ny rosia ary koa ny dika mitovy ny taratasy.

  Mety afaka mitana na mahazo zo ipetraka eo an-toerana ianao fa misy fepetra takiana. Afaka mameno ity fanontaniana tsy mitonona anarana ity ianao mba hahitanao hoe iza amin'ireo singa amin'ny toe-javatra misy anao no mety hanome anao zo hipetrahana any Frantsa.

 • Vantany vao mahazo “titre de séjour” ianao dia tsy maintsy mampahafantatra ny “préfecture” ny amin’ny fiovana adiresy, anisan'izany ny hoe mandao miala ny tokantranonao ianao noho ny herisetra.

  Azo atao mivantana amin’ny aterineto izany eo amin’ ity tranokala ity eo ambanin’ny “je déclare un changement de situation” (manambara fiovan’ny toe-javatra).

  Azonao atao ihany koa ny mampahafantatra ny “préfecture” amin’ny alalan’ny paositra:

  • ny antsipiriany ifandraisana aminy dia ho hitanao ao amin‘ity lahatahiry ity

  • alefaso amin’ny paositra voasoratra anarana ny taratasy ary voarakitra fa lasa na “lettre recommandée avec accusé de réception”. Izay no hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao. Tazony ho toy ny porofon‘ny fandefasana amin‘ny alalan‘ny paositra ny rosia ary koa ny dika mitovy ny taratasy.

 • Raha niova ny toe-javatra misy anao ary mety hisy fiantraikany amin'ny zonao hipetraka eo an-toerana izany, kanefa mbola mahafeno ny fepetra hahazoana “titre de séjour” hafa ianao, dia tsy maintsy mampandre ny “préfecture” mba hangataka fanovana sata.

  Ohatra, raha nanana “titre de séjour” ianao izay milaza hoe “salarié” (mpiasa) ka very asa ianao satria nametra-pialana, kanefa ihany koa ray aman-drenina zaza teratany frantsay, dia azonao atao ny mangataka fanovana sata.

Ahoana ny fanaovana fangatahana

Any Frantsa, ny fangatahana fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana na “titres de séjour” dia atao eny amin’ny manampahefana frantsay eo an-toerana, izay miandraikitra ny zo ipetraka eo amin’ny vakim-paritra misy anao. Izy ireny no antsoina hoe “préfecture” na ny “sous-préfecture”.

Raha te hahalala izay sampana misy anao ianao, dia jereo ny kaody paositra amin'ny adiresy ao amin'ny antontan-taratasy izay homenao hanaporofoana ny toeram-ponenanao, antsoina hoe “justificatif de domicile”.

Avy eo jereo ao amin’ireo lahatahiry ireo mba hahitana ny antsipiriany ifandraisana amin’ny “préfecture” misy anao na “sous-préfecture”.

Eo amin’ity pejy ity dia ny teny hoe “préfecture” ihany no ampiasaintsika mba hahamora izany.

Dingana 1 – Maka fotoana hihaonana amin’ny “préfecture

 • Maro ireo “préfectures” izay amin’ny aterineto irery ihany no fanomezany fotoana hihaonana.

  Raha hijery ny fomba atao mba haka fotoana, dia tsidiho ny tranokalan’ny “préfecture” eo amin’ny toerana ipetrahanao ka fanteno ny “préfecture” eo amin’ny vakim-paritra misy anao ao amin’ ity lahatahiry ity ary kitiho ny “site web”. Rehefa eo amin’ny tranokala ianao, dia soraty ny hoe “titre de séjour” eo amin’ny toerana fikarohana izany raha mila fanazavana fanampiny.

  Raha ilaina dia azonao atao ny manandrana miantso ny “préfecture” mba hahalalana ny atao rehefa haka fotoana hihaonana. Mialohan‘ny hiantsoana dia tsara marihina fa:

  • Raha tsy mahay teny frantsay tsara ianao dia afaka mangataka havana na namana hiantso amin’ny toeranao, na mitady fanohanana avy amin’ny fikambanana mpanao asa soa, fantatra amin’ny hoe “association”.
  • Indraindray anefa dia fa mety alefa mankany amin'ny sampandraharaha hafa amin'ny telefaona ianao, ary mety homena fanazavana manan-danja amin'ny teny frantsay, toy ny adiresy mailaka, tranokala na laharan-telefaona hafa. Mety haharitra ela be, sady tena mandreraka ity dingana ity – aza kivy amin‘izany tompoko.
 • any amin‘ny faritra sasany eto Frantsa dia mihasarotra foana ny fakana fotoana hihaonana. Izy ity no iray amin‘ny lesoka fototra ny fitantanan-draharaha frantsay.

  Saingy indrisy fa mety mila faharetana be ianao raha te haka fotoana hihaonana, indrindra amin'ny aterineto dia mety ho tena sarotra be ny fitadiavana fotoana mety.

  Raha mitranga aminao izany, dia tena ilaina ireto dingana ireto mba hanamafisana ny zonao:

  • Miezaha maka fotoana hihaonana imbetsaka isan'andro amin'ny fanavaozana ny pejy.
  • Makà pikantsary foana, ataovy azo antoka fa hita eo amin'ny pikantsary ny daty, mba hampisehoana fa nanandrana namandrika fotoana ianao fa tsy nety mihitsy.
  • Mifandraisa amin’ny “préfecture” mba hampahafantarana azy fa tsy afaka maka fotoana hihaonana mihitsy ianao. Azonao atao ny mahita ny antsipiriany momba ny fifandraisana amin’ity lahatahiry ity. azonao atao ny mifandray aminy amin‘ny alalan‘ny mailaka raha toa ka manana ny adiresy mailakany sy/na amin‘ny alalan‘ny paositra Alefaso amin’ny paositra voasoratra anarana ny taratasy ary voarakitra fa lasa na “lettre recommandée avec accusé de réception”. Izay no hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao. Tazony ho toy ny porofon‘ny fandefasana amin‘ny alalan‘ny paositra ny rosia ary koa ny dika mitovy ny taratasy.
  • Afaka mitady fanohanana amin’ny fikambanana mpanao asa soa antsoina hoe “association” izay misehatra manokana amin’ny zon’ny teratany vahiny ianao. Afaka ny manampy anao izy ireo hangataka ny mpitsara hanery ny “préfecture” mba hanaja ny zonao, ka hanome fotoana hihaonana ho anao.
  • Afaka mifandray ihany koa amin’ny fikambanana miandraikitra ny fiarovana ny zonao izay fantatra amin’ny hoe “Défenseur des droits” ianao mba hangataka azy ireo hiditra an-tsehatra sy hanery ny “préfecture” hanome fotoana hihaonana aminao.

Dingana 2 – Manomana ny fangatahanao

 • Raha tsy azonao antoka ny antony ahafahanao mangataka “titre au séjour” dia azonao atao ny mameno ity fanontaniana tsy mitonona anarana ity. Azonao atao ihany koa ny mangataka fanampiana avy amin’ny “association” na mpisolovava manampahaizana manokana mikasika ny zon'ny teratany vahiny.

  Rehefa mangataka ny “titre de séjour” ianao dia tsy maintsy mamaritra ny tena antony tianao hijanonana any Frantsa, indraindray dia antsoina hoe “fondement” (antony fototra). Ohatra hoe ao anatiny ny rohim-pihavanana, asa ary fahasalamana.

  Raha manana antony samihafa na “fondements” ianao ka te hangataka zo mba ipetrahana eo an-toerana:

  • mifidiana antony lehibe manome anao ny zo mba ipetrahana eo an-toerana tsara indrindra sy/na izay azo ekena indrindra, ohatra, mahafeno ny fepetra takiana rehetra ianao
  • mitanisa antony hafa na “fondements”. Avy eo ny “préfecture” dia voatery handinika akaiky ny antony lehibe rehetra amin’ny fangatahanao.
 • Na dia tsy voatery aza izy ity dia tena tsara tokoa raha asiana taratasy fanehoana fahavononana miaraka amin‘ny fangatahanao Mety hampitombo bebe kokoa ny fahombiazanao izany, ary hanome anao fahafahana mba hitarainaraha toa ka nolavina ny fangatahanao.

  Azonao atao ny maka sy mameno ity modely taratasy maneho fahavononana ity.

  Tsy maintsy misy ireto zavatra roa ireto ny taratasy:

  • fanazavana momba ny toe-javatra misy anao any Frantsa, maneho amin'ny antsipiriany ny antony rehetra na “fondements” izay nofaritanao, ohatra hoe rohim-pihavanana, ny asanao, eny fa na ny toe-pahasalamanao aza, ao anatiny
  • ny antontan-taratasy izay tianao ho sokajiana ho laharam-pahamehana, ohatra ny “carte de résident” na “carte de séjour pluriannuelle”. Na izany aza, raha sendra lavina ny fangatahanao dia azonao ampiana fa manaiky karazana “titre de séjour” hafa koa ianao.
 • Rehefa tonga ny fotoana hihaonana dia tokony hanome anao ny lisitry ny antontan-taratasy rehetra ilainao ampidirina amin’ny fangatahanao ny “préfecture

  Saingy indrisy fa matetika dia tsy mazava na tsy feno ireny lisitra ireny. Izany no tsy fahatomombanana mateti-pitranga eo anivon‘ny raharaha ara-panjakana frantsay. Tsara kokoa noho izany ny mampiditra antontan-taratasy betsaka araka izay azo atao mba ho porofo manambara ny toe-javatra misy anao manokana.

  Nataonay lisitra eto ambany eto daholo izany mba hahafahanao manamarina raha manana ireny ianao.

  Antontan-taratasy ankapobeny ho an’ny fangatahana rehetra izay antsoina hoe “documents communs

  Amin’ny ankapobeny, raha hangataka “titre de séjour” ianao dia tokony hanome foana :

  • antontan-taratasy manaporofo ny mombamomba anao sy ny zom-pirenenao: ny pasipaoronao, na raha tsy manana ianao dia ny kara-panondro na ny taratasy fanamarinana avy amin‘ny kaonsiolà
  • antontan-taratasy nalaina tao anatin'ny telo volana farany izay manaporofo ny toerana onenanao, antsoina hoe “justificatif de domicile”, ohatra hoe faktiora herinaratra na gazy na fanamarinam-pampiantranoana fantatra amin’ny hoe “attestation d’hébergement” (modely) miaraka amin’ny fanamarinam-ponenana avy amin’ny mpampiantrano ary ny dika mitovy ny ambadika roa ny antontan-taratasy mombamomba azy, na fanamarinana fa hipetraka amin’ny hotely
  • dika mitovy amin'ny kopia nahaterahanao
  • sary efatra vao haingana mahafeno ny fenitra nangatahana. Ireo toerana fakana sary sy ireo mpaka sary matetika dia mahay ny fenitra ka hanoro hevitra anao
  • fandikana ny antontan-taratasy ofisialy rehetra izay tsy amin'ny teny frantsay
  • raha toa ka fanavaozana fotsiny no hatao, ny fifanarahana nosoniavinao tamin’ny “OFII” tamin’ny ianao vao tonga, izay antsoina hoe “contrat d’intégration républicaine”.

  Antontan-taratasy fanampiny manokana ho amin’ny “titre de séjour” izay angatahanao, fantatra amin’ny hoe “documents spécifiques au titre sollicité

  Ireo dia antontan-taratasy afaka manaporofo fa manana zo ianao hahazo “titre de séjour” manokana, ohatra ny didy navoakan’ny mpitsara raha mahazo fiarovana araky ny lalàna izay antsoina hoe “ordonnance de protection” ianao.

  Afaka mitsidika ny rakitra isaky ny karazana zo ipetraka eo am-pelatananay ianao mba hahitanao ireo antontan-taratasy izay tokony homenao miankina amin’ny antony na “fondement” hangatahanao “titre de séjour”.

  Afaka mahita ny lisitry ny antontan-taratasy ofisialin'ny governemanta frantsay izay tokony homena ianao ao amin' ity tranokala ity.

  Antontan-taratasy hafa ilaina mba hampitomboana ny vitanao hahazo “titre de séjour

  Etsy andanin’ireo antontan-taratasy nangatahana, dia tsara ihany koa raha hampidirinao ao amin'ny fangatahanao ny antontan-taratasy mety ahafahan'ny “préfecture” hanombantombana ny toe-javatra misy anao manontolo, ny antontan-taratasy mifandraika amin'ny asanao, ny fianaran'ny zanakao any an-tsekoly na ny herisetra niainanao, ohatra.

 • Tsy maintsy soratana amin'ny teny frantsay na ampiarahana amin'ny dikanteny ny antontan-taratasy rehetra ampidirinao ao amin'ny fangatahanao.

  Ny dikan-teny dia tsy maintsy ataon’ny mpandika teny an-tsoratra vita fianianana na “traducteur assermenté”. Mitentina 30 hatramin’ny 80 euros isaky ny pejy eo ho eo amin’ny ankapobeny ity karazana fandikan-teny ity.

  Mety haharitra hatramin‘ny tapa-bolana izany, koa ataovy azo antoka ny fanaovana izany mialoha.

  Afaka manao fikarohana amin’ny aterineto ianao na manontany ny masoivohon’ny firenenao any Frantsa mba hahazoana ny lisitry ny “traducteurs assermentés”. Kanefa kosa raha mpitsoa-ponenana ara-politika any Frantsa ianao, dia tsy tokony hifandray amin‘ny manampahefana avy amin‘ny tany niavianao. Fa mifandraisa kosa amin‘ny fikambanana mpanao asa soa, antsoina hoe “association” izay mifototra manokana amin’ny zon’ny mpitsoa-ponenana.

 • Raha misy sarany tokony aloa amin’ilay fangatahanao ny hahazo “titre de séjour” dia ho voaloa izy ireny amin’ny alalan’ny fividianana hajia andoavam-bola manokana antsoina hoe “timbres fiscaux” amin’ny vidiny amin’ilay vola nangatahana.

  Raha ny tokony ho izy, dia aseho anao izany miaraka amin‘ny fampilazana anao hanatona sy haka ny “titre de séjour” anao. Raha mandefa mivantana ny fangatahanao ianao dia azonao atao koa ny manontany amin‘ny “préfecture” ny vola tokony aloanao.

  Azonao atao ny mividy ny “timbres fiscaux”, eny amin’ny mpivarotra sigara izay antsoina hoe “bureau de tabac” na amin’ny alalan’ny aterinero ao amin’ity tranokala ity.

  Raha mividy ireny amin’ny aterineto ianao dia antsoina hoe “timbres dématérialisés” (hajia tsy mivaingana). Fomba roa no andefasana izany any aminao:

  • Amin’ny fiendrika PDF izay azon’ny mpiasa miandraikitra ny fangatahanao eo anivon’ny “préfecture” atao scan. Tsy mila manao printy ilay antontan-taratasy ianao satria azo atao scan mivantana avy amin'ny findainao na tablety izany.
  • Amin’ny alalan’ny SMS miaraka amin’ny tarehimarika 16. Azonao omena ny mpiasa miandraikitra ny fangatahanao io tarehimarika io.

  Raha nividy “timbres fiscaux” betsaka noho ny ilaina ianao dia azo averina ny vola amin’izany. Ny famerenam-bola dia tsy maintsy alefa any amin’ny sampandraharaha misahana ny hetra.

Dingana 3 – Mandefa ny fangatahanao

 • Jereo ny fangatahanao

  Mialohan’ny handehananao hihaona amin’ny “préfecture” dia hamarino tsara raha feno ny fangatahanao:

  • Tsy maintsy ahitana farafaharatsiny ny antontan-taratasy rehetra angatahin'ny “préfecture” izany, ary koa izay angatahan’ny lalàna (jereo ny antontan-taratasy voatanisa ao amin'ny dingana 2).
  • Tsy maintsy misy dikan-teny roa amin'ny antontan-taratasy rehetra - ny dika tany am-boalohany sy ny dika mitovy - afa-tsy ny antontan-taratasy mombambamomba izay tsy anao (fa ohatra, ny an'ny zanakao), ka ny dika mitovy dia ampy.

  Raha tsy feno ny fangatahanao dia mety tsy hitahiry ny fangatahanao ny “préfecture”.

  Mameno ny taratasy fangatahana

  Raha toa ka aterinao mivantana eny anivon’ny “préfecture” ny fangatahana, dia homena anao ny taratasy mila fenoina rehefa tonga eny ianao.

  Torohevitra vitsivitsy:

  • Rehefa tonga eny ianao dia anontanio ny mpiasa eo anivon’ny “préfecture” raha misy taratasy manokana ho an’ny “titre de séjour” izay tianao angatahana, ohatra hoe raha “carte de résident” na “carte de séjour pluriannuelle”.
  • Soraty eo an-tampon’ilay taratasy, eo akaikin’ny “titre de séjour demandé” (fahazoan-dalana ipetrahana eo an-toerana nangatahana), ny antony lehibe angatahanao azy, toy ny rohim-pihavanana, ny asa na ilay olona marary ohatra. Raha tsy azonao antoka ilay tena antony fototra na “fondement” hanaovanao ny fangatahana dia ivereno vakiana azafady ny fizarana mikasika ny fanomanana ny rakitrao eo ambony.

  Ny antontan-taratasy omena anao rehefa avy nandefa ny fangatahanao ianao

  Rehefa vita ny fihaonana dia matetika ny “préfecture” no tsy maintsy manome anao ny antontan-taratasy vonjimaika fantatra amin’ny anarana hoe “récépissé” na rosia. Io antontan-taratasy io no hanome anao alalana hijanona any Frantsa eo am-piandrasa ny valin‘ny fangatahanao. Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety ahafahanao hiasa izany. Raha tsy nomena izany taratasy izany ianao dia angatao ilay izy.

  Saingy indrisy anefa fa matetika ny “préfecture” dia tsy mamoaka “récépissé” rehefa mangataka voalohany ny “titre de séjour”. Raha mitranga izany dia fantaro fa:

  • Raha toa ny “préfecture” nanome anao taratasy antsoina hoe “convocation” dia mety hahafahanao hanaporofo izany fa niroso tamin’ny dingana mba hahazoana “titre de séjour” ianao raha ilaina.
  • Afaka mahazo fanohanana avy amin’ny “association” miompana manokana amin’ny lalàna ho an’ireo teratany vahiny ianao mba hahalalana ireo safidy anananao eo ampiandrasana ny valiny avy amin’ny “préfecture”.
 • Raha toa ka manao ny fangatahanao amin’ny alalan’ny aterineto ianao dia tsy maintsy mifidy ny tena antony fototra nangatahana ilay “titre de séjour” mialohan’ny hahatongavana amin’ilay taratasy. Raha tsy azonao antoka ilay tena antony fototra dia ivereno vakiana azafady ny fizarana mikasika ny fanomanana ny rakitrao eo ambony.

  Hahazo taratatasy ho fenoina ianao ary tokony hampiditra an‘ilay antontan-taratasy nangatahana amin‘ny endrika elektronika.

  Raha tsy fantatrao hoe aiza no handefasana amin’ny aterineto ny taratasy maneho fahavononana na tsy fantatrao hoe aiza no hisintonana ireo antontan-taratasy amin'ny aterineto dia azonao atao ny mandefa ny fangatahanao amin'ny alàlan'ny paositra rehefa vita ny fanekenao ilay izy (jereo ny fizarana etsy ambany).

  Rehefa vita ny fangatahana nataonao tamin’ny alalan’ny aterineto dia hahazo taratasy vonjimaika izay antsoina hoe “attestation” ianao. Alaivo avy ao amin’ny aterineto izany ka ataovy printy. Manome alalana anao hipetraka any Frantsa ity taratasy ity, eo am-piandrasana ny valin'ny fangatahanao.

 • Raha toa ny “préfecture” tsy manaiky ny sasany amin’ireo antontan-taratasy tafiditra ao anatin'ny fangatahanao, toy ny taratasy maneho fahavononana dia azonao atao ny mandefa izany amin'ny alalan'ny paositra rehefa avy mametraka ny fangatahanao.

  Ataovy azo antoka ny:

  • manao dika mitovy ny antontan-taratasy mialohan‘ny andefasana izany
  • alefaso amin’ny paositra voasoratra anarana ny taratasy ary voarakitra fa lasa na “lettre recommandée avec accusé de réception”. Izay no hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao.
  • tazony ho toy ny porofon‘ny fandefasana amin‘ny alalan‘ny paositra ny rosia.
 • Ny “préfecture” dia tsy manana alalana handà ny mandrakitra ny fangatahana “titre de séjour” raha tsy hoe misy antony ara-dalàna, toy ny tsy fahafenoan‘ny iray amin'ireo antontan-taratasy nangatahana.

  Raha toa misy mpiasa eo anivon’ny “préfecture” mandà ny handrakitra ny fangatahanao na mangataka antontan-taratasy izay heverinao hoe tsy tokony hangatahany dia azonao atao ny mitady fanohanana avy amin’ny “association” miompana manokana momba ny zon’ny teratany vahiny.

Dingana 4 – Valiny avy amin’ny prefektiora

Ny “préfecture” dia manana efa-bolana eo raha ny tokony ho izy hamaliana ny fangatahana voalohany hahazoana “titre de séjour”, na roa volana ny fangatahana ho amin’ny fanavaozana.

Tokony hahazo valiny amin'ny alàlan'ny paositra na mailaka amin'ny adiresy voalaza ao amin'ny fangatahanao ianao. Raha nahazo taratasy miaraka amin’ny fanamarinana fa voaray na “recommandé avec avis de réception” ianao, dia tena zava-dehibe tokoa ny mandeha maka izany eny amin’ny paositra. Raha tsy maka izany ao anatin‘ny 15 andro ianao dia mbola hoheverina fa nampahafantarina anao ny fanapahan-kevitra.

 • Raha nekena ny fangatahanao dia handefa taratasy, mailaka na hafatra amin‘ny telefaonina ny “préfecture” mba hampandre anao.

  Hangataka anao ho avy haka ny “titre de séjour” mivantana izy ireo ka hanamarika ny ora fisokafana.

  Raha misy sarany tokony haloanao amin'ny “titre de séjour” dia handoa izany ianao rehefa maka ilay izy. Tokony ho efa nolazaina taminao ireny sarany ireny tamin‘ny ianao nametraka ilay fangatahana. Hazavainay ny fomba fandoavana azy ireo eto.

 • Raha toa ka nolavina ny fangatahanao dia hahazo taratasy nalefa paositra miaraka amin’ny taratasy fanamarinam-pandefasana na “lettre recommandée avec avis de réception” ianao.

  Raha toa ka nolavina ny fangatahanao, dia mety hahazo didy handao an’i Frantsa ianao, izay antsoina hoe “Obligation de quitter le territoire français (OQTF)”.

  Azonao toherina ilay fanapahan-kevitra navoakan’ny “préfecture” amin’ny alalan’ny fampiakarana izany eny anivon’ny fitsarana misahana raharaham-panjakana 30 andro manomboka amin'ny daty nahazoanao ny taratasy fandavana. Tsy azo esorina miala ny firenena ianao mandritra io vanim-potoana io, saingy tsy midika izany fa manana zo hipetraka eo an-toerana ianao.

  Tena tsara dia tsara tokoa raha toa ianao mitady fanohanana any amin’ny “association” na mpisolovava misahana manokana ny lalàna mikasika ny teratany vahiny amin’ity dingana ity.

 • Izy ity dia isan‘ny tena ilazana fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draharaha frantsay.

  Raha toa ny “préfecture” tsy namaly taorian'ny efa-bolana ho an'ny fangatahana voalohany, na roa volana ho an'ny fanavaozana, dia midika izany fa nolavina ny fangatahanao.

  Na izany aza dia mety mbola tsy voakarakara ny fangatahanao noho ny fahatarana, indrindra any amin'ny faritr'i Paris izay maharitra volana maromaro ny fotoana fikarakarana.

  Raha toa ny “préfecture” tsy mamaly aorian’izay fotoana izay dia azonao atao ny mandefa taratasy any amin’ny “préfecture” mba hanontany raha nolavina ny fangatahanao ary hoe inona ny antony. Ny“préfecture” dia tsy maintsy manambara ireo antony tsy nanomezana anao ny “titre de séjour”.

  Raha hangataka ny “préfecture” hanome ny anton'ny fanapahan-keviny

  • azonao atao ny misintona ity modely taratasy ity amin’ny aterineto mba ho fenoina amin’ny teny frantsay
  • alaivo sary na ataovy dika mitovy ny taratasinao
  • alefaso amin’ny paositra voasoratra anarana ny taratasy ary voarakitra fa lasa na “lettre recommandée avec accusé de réception”. Izay no hany fomba hanaporofoina fa voaray ny taratasinao.
  • tazony ho toy ny porofon‘ny fandefasana amin‘ny alalan‘ny paositra ny rosia.

  Raha tsy maharay valiny ianao iray volana aorian’ny nandefasana ny taratasinao teny amin’ny “préfecture” dia azonao eritreretina ny mampakatra ny raharaha eny amin’ny fitsarana manokana antsoina hoe “tribunal administratif”.

  Tena tsara dia tsara tokoa raha toa ianao mitady fanohanana avy amin’ny “association” na mpisolovava misahana manokana ny lalàna mikasika ny teratany vahiny amin’ity dingana ity.

Dingana 5 – Manao sonia ny “contrat d’intégration républicaine (CIR)

Raha toa nekena ny fangatahanao ny “titre de séjour”, ny fikambanana miandraikitra ny fifindra-monina sy ny fampidirana anatiny, antsoina hoe “Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)”, dia mety hampanao sonia anao ny taratasy antsoina hoe “contrat d’intégration républicaine (CIR)”, na fifanarahana fampidirana. Izy ity dia fifanarahana atao eo amin'ny fanjakana frantsay sy ny teratany vahiny te-hipetraka maharitra any Frantsa.

Tsy voatery manao sonia izany ny olona sasany:

 • olom-pirenena Alzeriana na olom-pirenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana
 • olona tompon’ireo sokajy sasany amin’ny “titre de séjour” izay tanisaina eto eo ambanin’ny lohateny hoe “Qui est concerné?” (Iza no tafiditra amin‘izany?)

Raha tokony manao sonia ny fifanarahana fampidirana anatiny ianao dia hahazo “convocation” manasa anao ho hadihadiana ao amin’ny “OFII” manondro ny daty, ora sy toerana hanaovana ny fihaonana.

Mila manao fitsapana ianao mandritra ny fanadihadiana mba hanombanana ny fahaizanao manoratra sy miteny Frantsay ary raha toa ka mila manaraka kilasy fianarana miteny frantsay ianao.

Rehefa vita ny fihaonana dia asaina manao sonia ny fifanarahana ianao. Vao manao sonia izany ianao dia manaiky fa hanaraka fiofanana hanampy anao hianatra mikasika ny fiainana any Frantsa:

 • taranja fanofanana ho olom-pirenena (tsy maintsy atao)
 • kilasy fianarana miteny, izay azo angatahina arakaraka ny fahaizanao ny teny frantsay.

Zava-dehibe ny manao sonia io antontan-taratasy io satria mila izany ianao, sonia ara-dalàna, ho fanavaozana ny fahazoan-dàlana hipetrahanao eo an-toerana. Ny fanomezana ny fahazoan-dalana hipetraka an-taona maro na “carte de séjour pluriannuelle” dia miankina amin’ny fanajana io fifanarahana io.

Raha toa ianao tsy nasaina nanao sonia ny “CIR” tamin’ny ianao vao nomena voalohany ny “titre de séjour”-nao dia azonao atao ny mangataka ny hanao sonia iray ka manoratra any amin’ny fikambanana miandraikitra ny fifindra-monina sy ny fampidirana anatiny, antsoina hoe “Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)”, eny amin’ny vakim-paritra misy anao. Afaka mahita modely hanaovana ilay taratasy ianao eto.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • La Cimade” dia fikambanana miompana amin’ny fanohanana ireo mpifindra monina rehetra, ary ireo mpitsoa-ponenana any Frantsa, indrindra olona miatrika herisetra.

  • Tsy andoavam-bola ny fanaovana an‘izany.
  • Afaka mampahafantatra anao sy manohana anao amin'ny dingana arahina ara-panjakana mifandraika amin'ny zo hipetraka any Frantsa izy ireo, ary hitarika anao amin'ireo tolotra hafa miankina amin'ny toe-javatra misy anao manokana.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay, Anglisy ary Espaniola
  • Fifandraisana:
   • tsy mila maka fotoana any amin’ny ivotoerana manakaiky anao
   • amin’ny telefaona amin’ny 01 40 08 05 34 na 06 77 82 79 09 isaky ny Alarobia amin’ny 9:30 maraina hatramin’ny 1:30 hariva ary amin’ny 2:30 hariva hatramin’ny 5:30 hariva.
 • Associations” dia ireo fikambanana izay afaka manome tolotra isan-karazany. Ny sasany misahana manokana ny resaka fifindra-monina.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka mampahafantatra anao mikasika ireo zonao any Frantsa izy ireo, ary indraindray manohana anao amin‘ny izay tokony atao amin‘ny fifindra-monina.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Afaka mikaroka isaky ny faritra sy ny vakim-paritra ianao ao anatin’ity lahatahiry ity.
 • Gisti” dia fikambanana mifantoka manokana amin’ny fanomezana torohevitra mikasika ny lalàna ho an’ireo mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana any Frantsa.

  • Tsy andoavam-bola ny fanaovana an‘izany.
  • Ho afaka hampahafantatra anao momba ny zonao mifandraika amin'ny zo hipetraka eo an-toerana izy ireo, ary hanazava ny fomba hahazoana izany.
  • Fiteny misy: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana:
   • Amin’ny alalan’ny telefaona amin’ny +331 84 60 90 26 ny alatsinainy hatramin’ny zoma manomboka amin’ny 3 hariva hatramin’ny 6 hariva ary koa amin’ny 10 maraina hatramin’ny 12 atoandro ny alarobia sy ny zoma. Indraindray mety be mpiantso be ao dia aza kivy. Mora kokoa indraindray ny miantso azy ireo ny harivariva any ho any.
   • Amin’ny alalan’ny paositra amin’ny “Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Ataovy printy dia fenoy ity taratasy ity ary ampidiro ao amin’ny taratasinao miaraka amin’ny dika mitovy ny antontan-taratasy izay mety ilaina. Aza adinoina ny mamaritra mazava araka izay azo atao ny fanontanianao, ao anatin'izany ny zava-drehetra mety hanampy ny mpanolotsaina “Gisti"” hahatakatra ny toe-javatra misy anao.
 • Anjara asan‘ny mpisolovava ny miaro ny zonao mialoha, mandritra ary aorian‘ny raharaha ara-pitsarana.

  • Tandremo tsara mba ho mpisolovava mahay no fidìana.
  • Tsy maintsy aloanao ny karaman'ny mpisolovava.
  • Raha voafetra ny vola eo am-pelatananao, dia mety hahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana ianao handoavana ireo sarany ireo. Izany no antsoina hoe "aide juridictionnelle".
  • Raha tsy mbola nisy matihanina na olona atokisanao nanolotra mpisolovava ho anao dia afaka mitady mpisolovava ao anatin'ity lahatahiry ity ianao. Mitanisa ireo mpisolovava rehetra ao Frantsa izy ity. Azonao atao ny mikaroka mpisolovava arakaraky ny tenim-pirenena teneniny na ny sokajin-dalàna manokana ifantohany.

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona olona matihanina sy tena mahay.

Mety hahaliana anao koa

Hanamarina raha mahafeno fepetra hahazo zo ipetrahana any Frantsa

Natao hanampiana anao hamantatra ny antony na “fondements” izay mety manome anao zo ipetrahana any…

Mangataka fialokalofana any Frantsa

Ny fangatahana fialokalofana dia dingana iray ahafahan'ny olona teraka ivelan'i Frantsa mahazo sata…

Mangataka antontan-taratasy antsoina hoe “visa de retour” raha toa ka nisy nangalatra na very tany ivelany ny “titre de séjour” anao

Raha tsy any Frantsa ianao amin'izao fotoana izao ka very na nisy nangalatra ny “titre de séjour”…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony