Drago nam je što ste nas našli.

Put do bezbednosti i nezavisnosti neće uvek biti lak, ali niste sami.

Ova veb-stranica dizajnirana je da vas podrži na vašem putovanju.

Niste sigurni da li se ponašanje vašeg partnera ili bivšeg partnera računa kao porodično nasilje?

Zabrinuti ste za nekog drugog i ne znate kako da mu pomognete?

1 od 3 žene tokom života doživi nasilje u porodici. To se može dogoditi svakome.

Zlostavljanje u porodici ima mnogo oblika i nije uvek fizičko.

Počinioci nasilja u porodici često izgledaju kao fini, velikodušni, poštovani ljudi.

Saznajte više

Ova veb-lokacija napravljena je za ljude svih polova.

U organizaciji Women for Women France prepoznajemo štetne efekte heteronormativnog i rodno binarnog jezika. 

Međutim, da bismo osigurali da svi imaju pristup našem sadržaju, uključujući korisnike čitača ekrana ili osobe sa disleksijom, na primer, morali smo da koristimo rodno određeni jezik na jezicima bez ikakvih rodno neutralnih opcija.

Rodovi koje smo odabrali bili su vođeni činjenicom da se ogromna većina slučajeva porodičnog zlostavljanja tiče muškaraca koji zlostavljaju žene.

Za intervenciju policije:

Idite na vrh