Naš odbor

Tim organizacije Women for Women France sastoji se od profesionalaca iz više oblasti, koji govore više jezika u svim regionima Francuske. Odbor direktora podržava tim. Njihova uloga je da osiguraju da operativni tim ima resurse koji su potrebni da obavljaju svoj rad koji čuva živote, osiguraju dobro vođenje organizacije i definisanje ukupnog strateškog smera.

 • Osnivač i direktor

  Sarah McGrath osnovala je organizaciju Women for Women France 2018.

  Sara ima 17 godina iskustva u radu u oblasti upravljanja finansijama i složenih projekata u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru na tri kontinenta sa opsezima budžeta od 5 do 750 miliona USD.

  Australijska emigrantkinja koja živi u Francuskoj od 2016. i bliska je pričama o putovanju svoje porodice kao izbeglice iz istočne Evrope na Novi Zeland, Sara je angažovana u borbi protiv ocrnjivanja i dehumanizacije migranata koji su poreklom iz svih zemalja.

  Sara se zalaže za kulturološke i sistemske promene u službama za prve kontakte za žrtve i u okviru francuskog pravosudnog sistema. Ona poziva na eliminaciju kulture intersekcionalne diskriminacije koja je trenutno prisutna.

 • Predsednik

  Yasmine El Kotni je stručnjak za digitalne projekte i upravljanje neprofitabilnim projektima i pruža podršku organizaciji Women for Women France svojom stručnošću od osnivanja.

  Yasmine je francuskinja marokanskog porekla. Tokom studija, preselila se u francusku nakon što je detinjstvo provela u Maroku. Nakon što je karijeru započela u Francuskoj, preselila se u Australiju, a zatim na Novi Zeland gde se specijalizovala za upravljanje neprofitnim organizacijama.

  Godine 2016, po povratku u Francusku, postala je su-osnivač ekološke nevladine organizacije „Bas Les Pailles“ kako bi podigla svest o zagađenju plastikom, što se završilo uspehom i zabranom plastičnih slamki u Francuskoj u januaru 2021.

  Posvećena borbi za rodnu ravnopravnost i eliminaciju svake intersekcionalne diskriminacije, Yasmine radi na tome da organizacija Women for Women France ispunjava svoju misiju da poboljša dostupnost administrativnih i pravnih usluga svim ljudima kojima su potrebne, bez obzira na njihovo poreklo ili pol. Ona takođe poziva na bolju personalizovanu brigu za sve ljude koji su suočeni sa prinudnom kontrolom.

 • Odbor

  Laurette Demanou je finansijska konsultantkinja i sertifikovana javna knjigovođa. Ona je stručnjak za finansijsku reviziju i savetovanje.

  Laurette je kamerunka koja je emigrirala u Francusku 2018. Ona je posebno osetljiva na pitanja vezana za imigraciju, posebno za administrativne procedure za dobijanje ili obnavljanje boravišnih prava, koje mogu biti teške, dugotrajne i skupe.

  Dolazeći iz sredine u kojoj se glas žena ne čuje često zbog njihovog pola, učešće u obnavljanju rodne ravnopravnosti je neophodni zadatak za Laurette. Pored njene uloge u organizaciji Women for Women France, Laurette investira u obrazovanje i osnažavanje svih žena.

 • Odbor

  Posvećena eliminaciji nasilja nad ženama, Clara Louisor je advokatica specijalizovana za prava žena, porodice i žrtve nasilja u porodici. Clara ima 2 master diplome iz porodičnog zakona, a u periodu studiranja napisala je tezu o jednakosti polova u građanskoj zajednici.

  Kao advokatica, ona je svesna da su dostupne usluge teško dostupne i da ne odgovaraju na višestruke prepreke sa kojima se suočavaju ljudi rođeni u inostranstvu. Ona bi takođe želela da vidi reformu na institucionalnom nivou, kako bi se uklonile institucionalne barijere koje štete ishodima preživelih. Konačno, želela bi da se više vodi računa o psihološkoj dimenziji nasilja.

  Clara se bori za uključivanje svih ljudi u pristup pravnim informacijama bez obzira na njihov pol, rasu, etničku pripadnost, seksualnu orijentaciju, religiju, godine, invaliditet, migracioni status, političko mišljenje ili socio-ekonomsku situaciju.

 • Odbor

  Lisa Tanjen je stručnjak za administraciju u okviru Međunarodne organizacije sa sedištem u Parizu. Ona ima preko 15 godina iskustva u administrativnom i procesnom razvoju.

  Poreklom iz Norveške, Lisa je provela skoro 20 godina u Francuskoj, na mestu koje sada zove dom.

  Lisa je strasno posvećena pristupu zasnovanog na saznanjima o traumama koji dovodi do uklanjanje institucionalne osude za način na koji žrtva treba ili ne treba da se ponaša nakon nasilja u porodici. Ona takođe poziva na veću zaštitu dece uz prepoznavanje dece kao direktnih žrtava porodičnog nasilja.

Za intervenciju policije:

Idite na vrh