Uzmanlar

Yüksek kaliteli, güncel ve pratik bilgilere erişiminizi sağlamak için WFWF, Fransa'nın her biri son derece uzmanlaşmış ve pratik bilgiye sahip, alanlarında önde gelen uzmanlarıyla birlikte çalışır. WFWF'nin birlikte çalıştığı tüm uzmanlar, Fransa'da göçmenlere ve Fransız olmayan kişilere yönelik ayrımcılığa karşı mücadelede de yer almaktadır.

Aile içi şiddet, ceza kanunu ve koruma emirleri

Ekonomik ve sosyal güçlendirme

Aile hukuku

Göçmenlik ve iltica

Sağlık

İletişim

Polis müdahalesi için:

En üste git