Fransız hukuk sisteminin faillerin manipülasyonunu tanıması

Failler, mağdurlarının itibarını sarsmak için yaygın taktikler uygular ve genellikle hukuk sistemini, istismarlarını sürdürmek için kullanırlar. Ancak hakimler, polis, medya ve toplum, bu manipülatif taktikleri ve davranış kalıplarını tanımaya başlıyor.

Doçent Doktor Andreea Gruev-Vintila tarafından 17.11.2023 tarihinde doğrulanmıştır

Taktik

Aile içi istismar failleri tarafından kullanılan yaygın bir taktik, “DARVO”dur. Bu, inkar etme (Denying), saldırma (Attacking) ve mağdur ve suçlunun rollerini tersine çevirmesi (Reversing the roles of Victim and Offender)) anlamına gelen İngilizce bir kısaltmadır.

Bu taktikler genellikle bir failin, doğru şeyi yaptıklarını düşünmeleri için manipüle ettiği destekçilerinin yardımıyla gerçekleştirilir.

Failler istismarın gerçekleştiğini reddeder, bunu bildiren herkesin güvenilirliğine saldırır ve bu durumun gerçek mağdurlarının kendileri olduğunu iddia ederler.

Bu taktikler kişisel olarak, halk içinde ve düzenli olarak hukuki süreçlerde kullanılmaktadır.

İstismarı reddeder

Araştırmalar ve istatistikler, kadınların aile içi istismara ilişkin asılsız suçlamalarının çok nadir olduğunu gösteriyor. Ancak vakaların çoğunda failler, mücadele eden kişilerin bu ithamlarının doğru olmadığını iddia etmektedir.

Failin savunmasında yaygın görülen iddialar: 

 • çocuklarımızın tam velayetini almak için yalan söylüyor
 • kendi maddi çıkarı için yalan söylüyor
 • intikam almak için yalan söylüyor
 • göçmenlik belgesini almak için yalan söylüyor
 • o bir deli/ciddi bir akıl sağlığı sorunu var.

Aile içi şiddet uzmanları bu iddiaların gerçekte hiçbir dayanağı olmadığını biliyor, ancak bunlar yine de failler ve avukatları tarafından, davalarını kazanmaları için kullanılıyor.

Ne yapabilirim?

 • İstismar konusunda hafızanıza güvenin.
 • Şiddet, istismar olaylarını ve kontrol edici davranışlarını mümkün olan en kısa sürede yazıya geçirin.
 • Mümkün olduğunca çok kanıt ve görgü şahidi toplayın.

Şiddeti bildiren kişiye saldırır

Faillerin ister mücadele eden kişi, isterse çocukları veya bir tanık olsun, istismarlarını bildiren herkesi itibarsızlaştırmaya ve yıldırmaya çalışması son derece yaygındır.

Bu karalama taktikleri genellikle şunları içerir:

 • mücadele eden ve/veya şiddeti bildiren kişi hakkında asılsız ve zarar verici bilgiler yaymak
 • mücadele eden kişiye karşı, madde bağımlılığı veya ciddi akıl sağlığı sorunlarına ilişkin asılsız iddialarda bulunmak
 • mücadele eden kişinin akıl sağlığı tedavisini kullanarak, uygun olmayan bir ebeveyn olduğunu iddia etmek
 • bir taciz biçimi olarak, asılsız gerekçelere dayalı yasal işlem başlatmak
 • mağdurun/mücadele eden kişinin adını kullanarak, dolandırıcılık gibi suçlar işlemek
 • mağduru/mücadele eden kişiyi yukarıdakilerden herhangi birisi ile tehdit etmek.

Ne yapabilirim?

 • 'Ayrılık sonrası istismar' olarak bilinen ve devam eden bir aile içi istismar yaşadığınızı kabul edin ve destek alın.
 • Kendinizi suçlu, utanmış veya mahcup hissetmemeye çalışın. O yanlış yoldadır, siz değil.
 • Herhangi bir düzmece iddianın doğru olmadığını kanıtlamak için hangi kanıtları kullanabileceğinizi düşünün.

Mağdurun ve Failin rollerini tersine çevirir

İstatistikler, aile içi istismarda kadınların nadiren failler olduğunu göstermektedir. Araştırmalar, kadınların şiddet içeren davranışlarda bulunduklarında, genellikle zorla kontrole ve şiddete karşı direnmek veya hayatta kalmak amacını taşıdıklarını gösteriyor. Bununla birlikte, failler genellikle kadın kurbanları hakkında asılsız suçlamalarda bulunuyor.

Neyse ki, yetkililer failin bu davranışını tanımaya ve anlamaya başlıyor.

Bu taktikler genellikle şunları içerir:

 • mücadele eden kişi hakkında polise veya çocuk koruma hizmetlerine asılsız ithamlarda bulunmak
 • mücadele eden kişiyi, çocukları korumaya çalıştığı için “ebeveyni uzaklaştırmak” ile suçlamak
 • mağdur gibi davranmak ve aslında, mücadele eden kişinin fail olduğunu iddia etmek.

Ne yapabilirim?

 • Kendinizi suçlu, utanmış veya mahcup hissetmemeye çalışın. O yanlış yoldadır, siz değil.
 • Kendinizi çok endişeli hissetmemeye çalışın. Yetkililer yasal olarak her suçlamayı soruşturmakla yükümlüdür, ancak yaygın görülen bu fail taktiğini de tanımaya başlıyorlar.
 • Asılsız iddiaları çürütmek ve/veya onun istismarcı ve şiddet içeren davranış modelini yetkililere göstermek için kullanabileceğiniz tüm kanıtları düşünün.

Size en doğru ve güncel bilgileri sağlamak için azami özen gösterilmiş olsa da bu sayfanın amacı yasal veya profesyonel tavsiyenin yerini almak değildir. Yasalar ve prosedürler düzenli olarak değişir, bu nedenle konu hakkında uzman profesyonellere başvurmak önemlidir.

Polis müdahalesi için:

En üste git