Chúng tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy chúng tôi.

Con đường đến với sự an toàn và độc lập không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng bạn không hề đơn độc.

Trang web này được thiết kế để hỗ trợ bạn trên hành trình của mình.

Không chắc liệu hành vi của vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ của bạn có được cho là lạm dụng gia đình không?

Lo lắng cho người khác và không biết làm thế nào để giúp họ?

Cứ 3 phụ nữ thì có 1 người phải đối mặt với lạm dụng gia đình. Nó có thể xảy ra với bất cứ ai.

Lạm dụng gia đình có nhiều hình thức và không phải lúc nào chúng cũng là lạm dụng thể chất.

Những kẻ có hành vi lạm dụng gia đình thường tỏ ra là những người tốt bụng, hào phóng và tôn trọng.

Tìm hiểu thêm

Trang web này được tạo cho mọi người thuộc mọi giới tính.

Tại Women for Women France, chúng tôi hiểu rõ tác hại của ngôn ngữ lưỡng tính và nhị nguyên giới. 

Tuy nhiên, để đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập vào nội dung của chúng tôi, bao gồm cả người dùng chữ nổi hoặc những người mắc chứng khó đọc, chúng tôi đã phải sử dụng ngôn ngữ giới tính trong các ngôn ngữ mà không có bất kỳ tùy chọn phân biệt giới tính nào.

Giới tính mà chúng tôi chọn dựa trên thực tế là phần lớn các vụ lạm dụng gia đình là nam giới lạm dụng phụ nữ.

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu