Duyệt ở chế độ riêng tư

Nếu bạn không muốn trang web này xuất hiện trong lịch sử duyệt web của mình, bạn nên tiếp tục duyệt ở chế độ 'Riêng tư/Ẩn danh' và xóa lịch sử trình duyệt của mình. Ở đây, chúng tôi giải thích quy trình cần tuân theo tùy thuộc vào trình duyệt bạn đang sử dụng.

Google Chrome

Để chuyển sang chế độ duyệt riêng tư: khi bạn duyệt bằng Chrome, hãy nhấp vào biểu tượng menu (ba dấu chấm dọc ở trên cùng bên phải cửa sổ của bạn) rồi nhấp vào Cửa sổ ẩn danh mới.

Để xóa lịch sử của bạn: Nhấp vào biểu tượng menu, sau đó nhấp vào Công cụ khác> Xóa dữ liệu duyệt web.

Safari

Để chuyển sang chế độ duyệt riêng tư: khi bạn duyệt bằng Safari, hãy chuyển đến thanh menu của Macbook và nhấp vào Tệp> Cửa sổ riêng tư mới.

Để xóa lịch sử của bạn: Trong thanh menu của Macbook, nhấp vào Lịch sử> Xóa lịch sử.

Mozilla Firefox

Để chuyển sang chế độ duyệt riêng tư: khi bạn duyệt bằng Mozilla Firefox, hãy nhấp vào biểu tượng menu (ba thanh ngang ở trên cùng bên phải cửa sổ của bạn) rồi nhấp vào Cửa sổ riêng tư mới.

Để xóa lịch sử của bạn: nhấp vào biểu tượng menu rồi nhấp vào Lịch sử> Xóa lịch sử gần đây.

Microsoft Edge

Để chuyển sang chế độ duyệt riêng tư: khi bạn duyệt bằng Microsoft Edge, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt (ba dấu chấm ngang ở trên cùng bên phải cửa sổ của bạn) rồi nhấp vào Cửa sổ riêng tư mới.

Để xóa lịch sử của bạn: nhấp vào biểu tượng cài đặt sau đó nhấp vào Quyền riêng tư> Xóa dữ liệu duyệt web> Chọn nội dung cần xóa

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở cửa sổ ẩn danh:

  • Windows, Linux, và Chrome OS: Nhấn Ctrl + Shift + N
  • Mac: Nhấn Command ⌘ + Shift + N

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu