Công việc của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ những người nhập cư đang phải đối mặt với bạo lực gia đình ở Pháp biết quyền của họ, tự lập trong cuộc sống và phát triển bản thân.

Lý do chúng tôi hành động

Cứ 3 phụ nữ thì có 1 người phải đối mặt với bạo lực gia đình

Những người nhập cư đặc biệt dễ bị tổn thương khi trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Quyền lực và kiểm soát

Định nghĩa chính xác nhất về bạo lực gia đình là kiểm soát cưỡng chế.

Những người có hành vi kiểm soát cưỡng chế có nhiều cách để kiểm soát và chi phối vợ/chồng của mình bằng hành vi cách ly với xã hội và bằng cách tạo ra sự phụ thuộc về hành chính và tài chính.

Hệ thống phức tạp 

Nghiên cứu của Chính phủ Pháp và Hội đồng Châu Âu đã phát hiện ra rằng hệ thống của Pháp liên quan đến việc tiếp cận các biện pháp bảo vệ, công lý và các dịch vụ liên quan là đặc biệt phức tạp và khó xác định, ngay cả đối với những nạn nhân sinh ra và lớn lên ở Pháp.

Nghiên cứu do Women for Women France thực hiện đã phát hiện ra rằng những người không lớn lên ở Pháp và/hoặc không nói được tiếng Pháp gặp phải rất nhiều rào cản và không biết tìm đến nơi nào để được hỗ trợ

Được phát triển bởi phụ nữ nhập cư và dành cho người nhập cư.

Chương trình làm việc của chúng tôi

Tất cả hoạt động của Women for Women France đều tập trung vào một mục tiêu: cải thiện chất lượng cuộc sống cho những nhạn nhân của bạo lực gia đình ở Pháp bất kể tình hình kinh tế, tình trạng nhập cư hoặc nguồn gốc quốc gia của họ.

Tạo và quản lý trang thông tin điện tử quốc gia đa ngôn ngữ

Trang web của Women for Women France đáp ứng những nhu cầu hàng đầu của những nạn nhân của bạo lực gia đình: truy cập những thông tin hữu ích giúp giải quyết những mối quan tâm và nhu cầu thực tế của họ mà được trình bày bằng một ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được.

Chúng tôi cộng tác với các chuyên gia hàng đầu của Pháp để cung cấp thông tin thực tế, cập nhật nhất về tìm kiếm sự an toàn tức thì cho đến việc tự lập trong cuộc sống.

Trang web dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính hay quốc tịch.

Đào tạo

Dựa trên việc nghiên cứu và dựa trên những thông tin được nạn nhân cung cấp, chúng tôi cũng đề xuất các hoạt động đào tạo phù hợp ở các cơ sở và nhà cung cấp dịch vụ sau

  • Dịch vụ lãnh sự
  • Dịch vụ cảnh sát 
  • Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Nhà cung cấp dịch vụ pháp lý 
  • Nhân viên công tác xã hội
  • Trường Tư pháp Quốc gia
  • Chủ lao động

Nếu cơ sở của quý vị quan tâm đến các chương trình đào tạo của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Nghiên cứu và tham vấn với nạn nhân

Để đảm bảo các chương trình và hoạt động của chúng tôi có được những góc nhìn sâu sắc từ những nghiên cứu mới nhất và trải nghiệm thực tế của những người từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, chúng tôi thường xuyên thực hiện nghiên cứu, bao gồm cả việc tham vấn cho các nạn nhân.

Nhờ vào quan hệ đối tác bền chặt với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu, chúng tôi có thể thực hiện tốt các hoạt động này.

Quý vị có thể gửi đề xuất về quan hệ đối tác nghiên cứu đến [email protected].

Làm việc với các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ 

Pháp là một bên ký kết Công ước Istanbul: Công ước của Hội đồng Châu Âu về Phòng ngừa và Chống Bạo lực đối với Phụ nữ và Bạo lực Gia đình.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ để xác định các vấn đề bất cập và đưa ra các khuyến nghị cải cách.

Các chiến dịch tiếp cận cộng đồng và nạn nhân

Chúng tôi đặt mục tiêu rất lớn cho hoạt động truyền thông của mình: chúng tôi muốn tất cả những cư dân đang sinh sống ở Pháp biết các quyền của mình, bất kể họ nói ngôn ngữ nào. 

Chúng tôi cũng cố gắng thay đổi những quan niệm sai lầm phổ biến về bạo lực gia đình.

Dịch vụ hỗ trợ toàn quốc

Women for Women France hiện đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn quốc để những người nhập cư đang là nạn nhân của bạo lực gia đình có thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ được cá nhân hóa, có cuộc sống an toàn hơn và từng bước tự lập trong cuộc sống.

Nếu quý vị quan tâm đến việc trở thành đối tác tài chính cho dịch vụ quan trọng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Để yêu cầu cảnh sát can thiệp:

Di chuyển lên đầu