Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci prawa do pobytu stałego we Francji. Jest tylko dla osób obecnie przebywających we Francji. Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy.

Select the various criteria that correspond to your situation

Obywatele Algierii

Twoje prawo do pobytu we Francji podlega dwustronnemu porozumieniu między Francją a Algierią. Z tego powodu przepisy ustawodawstwa regulujące francuskie prawa pobytu pod nazwą „Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)” nie mają do Ciebie zastosowania. Dodaliśmy sekcję poświęconą obywatelom Algierii w ramach każdego wyniku, gdy warunki uzyskania różnych francuskich praw pobytu są dla Ciebie inne.

Jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Przysługuje Ci prawo do pobytu we Francji pod warunkiem posiadania wystarczających środków. Z reguły nie jest wymagane pozwolenie na pobyt ani „titre de séjour”.

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry