Nasza praca

Naszą misją jest umożliwienie osobom urodzonym za granicą, które doświadczają przemocy domowej we Francji, dochodzenia swoich praw, odzyskania niezależności i rozwoju.

Nasze motywy

1 na 3 kobiety doświadczy w swoim życiu przemocy domowej

Osoby urodzone za granicą są szczególnie zagrożone bezradnością w przypadku doświadczania przemocy domowej.

Władza i kontrola

Najbardziej znaną definicją przemocy domowej jest kontrolowanie poprzez zniewolenie.

Sprawcy dopuszczający się kontrolowania poprzez zniewolenie mają większe możliwości uzyskania kontroli i dominacji nad takim partnerem, który urodził się za granicą, izolując go społecznie oraz uzależniając finansowo i administracyjne.

Złożoność systemu 

Badania przeprowadzone przez francuski rząd i Radę Europy wykazały, że francuski system dostępu do środków ochrony, wymiaru sprawiedliwości i powiązanych usług jest szczególnie złożony i trudny, nawet dla ofiar przemocy, które urodziły się i wychowały we Francji.

Badania przeprowadzone przez Women for Women France wykazały, że osoby, które nie dorastały we Francji lub nie mówią po francusku, mierzą się z dodatkowymi znacznymi trudnościami, a istnieje niewiele miejsc, gdzie mogą zwrócić się o pomoc.

Opracowane przez kobiety urodzone za granicą dla osób urodzonych za granicą.

Nasz program pracy

Wszystko, co robi organizacja Women for Women France, ma jeden cel: poprawić sytuację wszystkich osób doświadczających przemocy domowej we Francji, niezależnie od ich sytuacji ekonomicznej, statusu imigracyjnego czy kraju pochodzenia.

Stworzenie krajowej, wielojęzycznej, informacyjnej strony internetowej i zarządzanie nią

Informacyjna strona internetowa organizacji Women for Women France stanowi odpowiedź na podstawową potrzebę osób doświadczających przemocy domowej: uzyskanie dostępu do praktycznych informacji dotyczących ich problemów i potrzeb, w języku, który rozumieją.

Dzięki współpracy z czołowymi francuskimi ekspertami w swoich dziedzinach możemy dostarczać praktyczne, aktualne informacje w wielu kwestiach, od natychmiastowego znalezienia bezpiecznego miejsca po odzyskanie niezależności.

Ta witryna jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od płci i narodowości.

Szkolenia

Proponujemy szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb, oparte na badaniach naukowych i uwzględniające przeżycia osób, które doświadczyły przemocy domowej, dla następujących struktur i specjalistów

  • Służby konsularne
  • Policja 
  • Pracownicy służby zdrowia
  • Dostawcy usług prawnych 
  • Pracownicy społeczni
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa
  • Pracodawcy

Jeżeli Państwa organizacja jest zainteresowana naszymi programami szkoleniowymi, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Badania oraz konsultacje z osobami, które doświadczyły przemocy domowej

Aby mieć pewność, że nasze programy i działania wspierające są oparte na najnowszych badaniach i rzeczywistych doświadczeniach osób, które mierzyły się z problemem przemocy domowej, okresowo prowadzimy badania, w tym konsultacje z ofiarami przemocy i osobami, które doświadczyły przemocy.

Możemy to robić dzięki współpracy z uniwersytetami i organizacjami badawczymi.

Propozycje współpracy badawczej można przesyłać na adres [email protected].

Współpraca z instytucjami i służbami 

Francja jest sygnatariuszem konwencji stambulskiej: Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Ściśle współpracujemy z instytucjami i służbami, aby zidentyfikować braki i przedstawić zalecenia dotyczące reform.

Publiczne kampanie informacyjne i kampanie skierowane do ofiar przemocy domowej

Nasze starania w zakresie komunikacji są ambitne: chcemy, aby wszyscy ludzie mieszkający we Francji, niezależnie od tego, jakim językiem się posługują, znali swoje prawa. 

Pracujemy również nad zwalczaniem rozpowszechnionych błędnych przekonań dotyczących przemocy domowej.

Krajowe usługi wsparcia

Women for Women France wdraża obecnie krajową usługę wsparcia, dzięki której urodzone za granicą osoby doświadczające przemocy domowej mogą uzyskać spersonalizowane wsparcie na swojej drodze do odzyskania bezpieczeństwa i niezależności.

Jeżeli chcesz zostać partnerem finansowym tej ważnej usługi, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry