Pieniądze, dach nad głową, niezależność

Zrozumiałe jest, że obawy związane z pieniędzmi i miejscem zamieszkania mogą spowodować, że poczujesz się jak w pułapce z kontrolującym lub agresywnym partnerem. Nigdy nie jest to łatwe, ale istnieją możliwe rozwiązania. Omówimy różne możliwości przywrócenia Twojej niezależności.

Jeżeli nie masz środków finansowych albo Twój partner lub były partner zablokował Ci dostęp do funduszy, istnieją pewne rozwiązania, aby pokryć koszty Twoich podstawowych potrzeb. Niestety we Francji nadal istnieje niewielka liczba takich rozwiązań.

Jeżeli obecnie mieszkasz we Francji i masz ponad 18 lat, możesz otworzyć konto bankowe, nawet jeśli nie posiadasz prawa pobytu ani dochodu. Jeżeli bank odmówił otwarcia konta na Twoje nazwisko, możesz złożyć wniosek o otwarcie konta za pośrednictwem francuskiego banku centralnego o nazwie „Banque de France”.

Francuskie organy publiczne oferują wiele form pomocy finansowej dla osób o ograniczonych zasobach finansowych. Na tej stronie znajdziesz przegląd głównych dostępnych form pomocy finansowej.

Szukanie pracy w kraju, który nie jest Twoim krajem ojczystym, może wydawać się onieśmielające, zwłaszcza jeśli nie znasz języka. Jednak dzięki wytrwałości i wsparciu można znaleźć pracę lub nauczyć się nowego zawodu.

Jeżeli chcesz sprzedawać swoje produkty lub usługi we Francji, możesz otworzyć małą firmę jako jednoosobową działalność gospodarczą w systemie uproszczonym, zwaną „micro-entreprise” albo „auto-entreprise”.

We Francji prawo wymaga od partnerów w związku małżeńskim wzajemnego wsparcia finansowego i rzeczowego, jeśli jest ono konieczne. Jeśli jesteś w trakcie postępowania rozwodowego, możesz zażądać wsparcia finansowego od swojego współmałżonka.

Nawet po separacji rodzice muszą nadal wnosić swój wkład w pokrycie kosztów związanych z dziećmi. Sędzia może poprosić jednego rodzica o płacenie pewnej kwoty na rzecz drugiego rodzica, zwanej świadczeniem na utrzymanie i wykształcenie dzieci, czyli „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” lub „pension alimentaire”.

Jeżeli nie masz wystarczających środków, aby zatrudnić adwokata i opłacić postępowanie sądowe, możesz zwrócić się o pokrycie tych kosztów przez państwo. Jest to tzw. pomoc prawna, czyli „aide juridictionnelle”.

Jeżeli chcesz wyjechać z Francji, aby wrócić do swojego kraju ojczystego, pod pewnymi warunkami możesz ubiegać się o pomoc finansową o nazwie „aide au retour volontaire”, czyli pomoc w dobrowolnym powrocie.

Jeżeli nie jesteś bezpieczna w domu i nie wiesz, dokąd się udać, są dostępne pewne rozwiązania. Najważniejsze jest, aby nie pozostawać w sytuacji niebezpiecznej dla Ciebie i Twoich dzieci. Twoje bezpieczeństwo to priorytet.

Jeżeli uważasz, że istnieje ryzyko, iż Ty i Twoje dzieci będziecie nadal doświadczać przemocy, możesz poprosić o zastosowanie środków ochrony dostępnych w ramach francuskiego systemu sprawiedliwości. Mogą one zapobiec zbliżaniu się do Ciebie sprawcy przemocy, np. poprzez eksmitowanie go z Waszego domu.

Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby finansowe, możesz ubiegać się o wynajęcie mieszkania zwanego mieszkaniem socjalnym, czyli „logement social” lub „HLM”. Wysokość czynszu w tego rodzaju mieszkaniach jest kontrolowana, w związku z czym są one zazwyczaj znacznie tańsze od mieszkań wynajmowanych od osób prywatnych. Jeżeli doświadczyłaś przemocy domowej, możesz zostać umieszczona na priorytetowej liście osób ubiegających się o mieszkanie socjalne.

We Francji wynajem mieszkania lub domu od osoby prywatnej może być stosunkowo szybkim sposobem na znalezienie zakwaterowania. Warunki ustala osoba będąca właścicielem nieruchomości, z którą przed wprowadzeniem się należy podpisać umowę najmu. Zależnie od miasta, w którym mieszkasz, znalezienie mieszkania może zająć mniej lub więcej czasu.

Jeżeli mieszkasz we Francji i masz wystarczająco dużo pieniędzy lub możesz wziąć kredyt z banku, mogłabyś zastanowić się nad zakupem domu. Ta strona poprowadzi Cię przez główne etapy tego procesu.

Zanim wprowadzisz się do nowego domu, musisz załatwić kilka spraw w urzędach administracyjnych i u dostawców mediów. Sprawy, które należy załatwić, mogą być różne w zależności od Twojej sytuacji.

W przypadku podpisania umowy najmu, czyli „bail”, wraz ze swoim byłym partnerem, ważne jest, aby zaktualizować umowę po waszym rozejściu się, jeśli opuszczasz dom. Dzięki temu nie będziesz ponosiła odpowiedzialności za nieopłacony czynsz. Jeżeli opuszczasz miejsca zamieszkania z powodu przemocy domowej, będziesz mogła skorzystać z krótszego okresu wypowiedzenia, do którego właściciel nieruchomości ma prawo.

Niestety we Francji niewiele usług i formularzy jest dostępnych w języku innym niż francuski. Nauka języka francuskiego będzie niezbędna, aby dopełnić niektóre wymagane formalności, i może być bardzo przydatna przy szukaniu pracy. Niezależnie od poziomu opanowania języka dostępne są różne rozwiązania, zarówno płatne, jak i bezpłatne.

Studia uniwersyteckie mogą umożliwić Ci uzyskanie tytułu naukowego, co może być przydatne do znalezienia pracy we Francji, a nawet niezbędne w przypadku niektórych ścieżek kariery. Osoby niebędące narodowości francuskiej mogą zapisać się na studia we Francji pod pewnymi warunkami.

We Francji uczestnictwo w zajęciach szkolnych jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci od trzeciego roku życia. Jeżeli Twoje dzieci mają mniej niż trzy lata i musisz się nimi opiekować, dostępne są różne rozwiązania w zakresie opieki nad dziećmi. Są one ukierunkowane na zajmowanie się dziećmi oraz zapewnianie im zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.

Jeżeli jesteś daleko od rodziny i przyjaciół, to normalne, że czujesz się osamotniona, szczególnie jeśli doświadczyłaś przemocy domowej. Możliwe jest jednak znalezienie społeczności osób o podobnej kulturze lub zainteresowaniach, nawet jeśli nie mówisz po francusku.

Jeżeli posiadasz prawo jazdy spoza Unii Europejskiej i mieszkasz na stałe we Francji, z reguły musisz wymienić swoje prawo jazdy na francuskie. Wiele krajów podpisało umowę o wymianie z Francją. Jeżeli nie posiadasz prawa jazdy lub nie możesz go wymienić, istnieje również możliwość podejścia do egzaminu na prawo jazdy we Francji.

Świadectwa

Przyjechałam do Francji dla niego. Zrezygnowałam z bardzo dobrze płatnej pracy, gdzie czułam się doceniana i szanowana. Gdy przyjechałam, nie mówiłam po francusku. Nie mogłam znaleźć pracy. W momencie rozstania zablokował wszystkie moje oszczędności, które były na francuskim koncie zarejestrowanym na jego nazwisko. Nic mi nie zostało i byłam zszokowana, że policja nie mogła nic z tym zrobić. W moim kraju zostałoby to uznane za przemoc ekonomiczną, ale dowiedziałam się, że przemoc ekonomiczna jest legalna we Francji! Nigdy więcej nie zobaczyłam moich pieniędzy. Musiałam zacząć od zera i wziąć pierwszą lepszą pracę, aby przeżyć. Mimo wszystko, trzy lata później jestem dumna z moich postępów. Nauczyłam się francuskiego, znalazłam pracę w mojej specjalizacji, mam wspaniałych przyjaciół i mogę wreszcie zacząć oszczędzać.

„Helen” – Wielka Brytania – 54 lata

Spotkałam go, gdy przyjechałam do Francji, i szybko zaczął być wobec mnie agresywny. Za każdym razem obiecywał, że więcej tego nie zrobi. Byłam tu nielegalnie i powiedział mi, że przez to bez niego nie miałam żadnych szans. Nie wiedziałam nawet, dokąd się udać. Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że próbował mnie uzależnić od siebie. W końcu umówiłam się na spotkanie ze stowarzyszeniem, które pomogło mi zrozumieć, że jestem ofiarą przemocy i pomogło mi dokumentami.

„Liu” – Chiny – 28 lat

Z powodu mojej niepełnosprawności bardzo trudno mi znaleźć pracę. Po zerwaniu byłam w bardzo stresującej sytuacji finansowej. Na szczęście spotkałam się z pracownikiem socjalnym, który poinformował mnie o istniejących systemach. Teraz co miesiąc otrzymuję pomoc finansową i wsparcie od Cap Emploi w poszukiwaniu pracy, zapisałam się również na lekcje tańca, gdzie znalazłam przyjaciół.

„Houda” – Tunezja – 43 lata

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry