Zdrowie fizyczne, seksualne i psychiczne

Bez względu na to, jaką formę przybiera, doświadczenie jakiegokolwiek rodzaju przemocy może wpłynąć na Twoje zdrowie psychiczne, seksualne i fizyczne. We Francji możesz uzyskać dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej niezależnie od swojej sytuacji finansowej lub prawa pobytu.

Przemoc domowa może mieć znaczący wpływ na twoje zdrowie. We Francji możesz uzyskać opiekę zdrowotną bez względu na twoją sytuację finansową czy prawa pobytu.

Jeżeli twoje narządy płciowe zostały okaleczone, istnieją organizacje i specjaliści, którzy mogą pomóc ci w powrocie do zdrowia – zarówno poprzez pomoc psychologiczną, jak i chirurgiczną. Specjaliści ci mają duże doświadczenie we wspieraniu kobiet znajdujących się w sytuacji takiej jak twoja.

Jeśli masz stabilne zatrudnienie lub miejsce pobytu we Francji, masz prawo do pokrycia kosztów ochrony zdrowia przez całe życie. Państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych nosi nazwę „Protection universelle maladie (PUMA)” i jest znany także jako „sécurité sociale”.

Rolą „Aide médicale de l'État (AME)” lub państwowego programu pomocy medycznej jest zapewnienie osobom, które nie mają uprawnień do pobytu, dostępu do opieki medycznej.

Carte vitale” to karta zdrowia, która zapewnia łatwy zwrot kosztów opieki zdrowotnej we Francji. Jest ona bezpłatna. Możesz złożyć wniosek o uzyskanie karty, gdy tylko zarejestrujesz się w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych, tzw. „Protection universelle maladie”, zwanym również „sécurité sociale”, czyli ubezpieczeniem społecznym.

Aby uzyskać jak największy zwrot kosztów opieki zdrowotnej, zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego o nazwie „mutuelle”. Stanowi on uzupełnienie państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, tzw. „Protection universelle maladie”, zwanego również ubezpieczeniem społecznym, czyli „sécurité sociale”.

Jeżeli posiadasz niewiele środków finansowych lub nie masz żadnych środków i jesteś zarejestrowana w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych znanym jako ubezpieczenie społeczne, czyli „sécurité sociale”, możesz ubiegać się o „Complémentaire santé solidaire (CSS)”. Ubezpieczenie to pokrywa wszelkie wydatki zdrowotne, które nie są w pełni zwracane w ramach ubezpieczenia społecznego.

Świadectwa

Mój były chłopak nigdy mnie nie uderzył, jego ataki były głównie słowne. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo to miało na mnie wpływ. Nabawiłam się zaburzeń odżywiania i poważnej bezsenności, ale nie powiązałam tego z przemocą, której doświadczałam. Znajomy przekonał mnie do wizyty u psychologa, który zdiagnozował u mnie zespół stresu pourazowego. Przez kilka miesięcy byłam na terapii. Dzisiaj czuję się o wiele lepiej.

„Emily” – Irlandia – 27 lat

Po rozstaniu wpadłam w depresję. Zawsze czułam się zmęczona. Nie mogłam już wykonywać niektórych codziennych zadań. Czułam się bezużyteczna. Zaczęłam mieć myśli samobójcze. Wtedy postanowiłam umówić się do psychiatry. Przekonał mnie, że to, co przeżywam, jest normalne i że nie mam żadnych chorób psychicznych.

„Linh” – Wietnam – 62 lata

Po rozstaniu z moim partnerem byłam w bardzo trudnej sytuacji: nie miałam dokumentów, pracy ani pieniędzy. Musiałam spotkać się z lekarzem, ale nawet nie wiedziałam, jak za to zapłacę. Dowiedziałam się, że mogę uzyskać państwową pomoc medyczną, a to była ogromna ulga. Poszłam do lekarza i otrzymałam leki, których potrzebowałam, nie płacąc nic. Od tamtego czasu uzyskałam pozwolenie na pobyt, które pozwoliło mi znaleźć pracę, więc nie potrzebuję już tej pomocy.

„Adama” – Wybrzeże Kości Słoniowej – 34 lata

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry