Prawo pobytu we Francji

Wątpliwości co do swojego prawa do pozostania we Francji w przypadku odejścia od swojego agresywnego partnera mogą spowodować, że poczujesz się jak w pułapce. Nie zniechęcaj się, istnieją rozwiązania.

Nasz kwestionariusz imigracyjny ma na celu pomóc Ci określić, o jakie prawa dotyczące stałego pobytu we Francji możesz wnioskować.

Niniejszy kwestionariusz jest przeznaczony wyłącznie dla osób mieszkających obecnie we Francji, z ważnymi prawami pobytu lub bez.

Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy.

Ubieganie się o azyl to proces, który pozwala osobom urodzonym poza Francją uzyskać status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą przed prześladowaniem bądź ryzykiem prześladowania w kraju pochodzenia.

Jeżeli będziesz poza Francją i zgubisz swoje pozwolenie na pobyt „titre de séjour” lub zostanie Ci ono skradzione, możesz ubiegać się w konsulacie francuskim o dokument zwany wizą uprawniającą do ponownego wjazdu, czyli „visa de retour”, aby móc wrócić do Francji.

Jeżeli posiadałaś ważny dokument imigracyjny o nazwie „titre de séjour” i został Ci on skradziony lub utraciłaś go podczas pobytu we Francji, możesz ubiegać się o wydanie dokumentu zwanego „duplicata” w lokalnym organie administracyjnym.

Jeśli nie chcesz sprawdzać swojej kwalifikowalności poprzez wypełnienie naszego anonimowego kwestionariusza imigracyjnego, poniżej możesz przeglądać według głównych kryteriów lub „fondements”, które mogą umożliwić Ci uzyskanie francuskich praw stałego pobytu. Obejmują one także kilka opcji dla osób, które doświadczyły przemocy domowej.

Dotyczy to tylko osób, które już przebywają we Francji.

Jeśli żadne z tych kryteriów nie ma zastosowania do Ciebie, możesz skonsultować się ze specjalistą ds. imigracji, który zbada Twoją sytuację i określi, jakie możesz mieć inne opcje.

Titre de séjour”, inaczej pozwolenie na pobyt, udziela się są osobom, które otrzymały nakaz ochrony – „ordonnance de protection” – od francuskiego sędziego, czy to ze względu na przemoc domową, czy też ryzyko wymuszonego, przymusowego małżeństwa.

Osoby w związku małżeńskim z obywatelem Francji, które przyjechały na teren Francji lub posiadają prawo pobytu we Francji będące skutkiem związku małżeńskiego, mogą prawo je zachować, gdy zaprzestaną zamieszkiwania z małżonkiem ze względu na przemoc domową lub poligamię.

Jeśli jesteś w zawartym we Francji cywilnym związku partnerskim zwanym „Pacs” lub partnerskim związku rodzinnym, zaś Twoje pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour” wydano pod warunkiem zamieszkiwania z Twoim partnerem, możesz poinformować o przemocy domowej, której doświadczyłaś – być może wówczas będziesz mogła zachować prawo pobytu w razie separacji.

Osoby, które korzystają z prawa do połączenia z rodziną – „regroupement familial” mogą zachować swoje prawo pobytu, jeśli przestaną zamieszkiwać z małżonkiem ze względu na przemoc domową.

Partnerki obywateli Unii Europejskiej mogą zachować swoje prawo pobytu, jeśli z własnej woli i inicjatywy nie chcą mieszkać z małżonkiem z powodu zaistniałej przemocy domowej.

Partnerki osób objętych ochroną międzynarodową mogą zachować swoje prawo pobytu, jeżeli przestaną mieszkać ze swoim partnerem gdy doświadczyły przemocy domowej.

Możesz otrzymać pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – jeśli jesteś rodzicem co najmniej jednego dziecka poniżej 18 roku życia, które posiada obywatelstwo francuskie i mieszka na terenie Francji, pod warunkiem że łożysz na ich utrzymanie i naukę szkolną.

Pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – może zostać wydane osobom mieszkającym we Francji, jeśli mogą wykazać, że mają wystarczająco trwałe, bliskie i stabilne więzi osobiste i rodzinne na terenie Francji.

Pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour” może zostać wydane osobom chorym i wymagającym opieki medycznej we Francji.

Pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour” może zostać wydane każdej osobie towarzyszącej choremu dziecku, które wymaga opieki medycznej we Francji. Osobą taką może być matka dziecka, jego ojciec lub osoba posiadająca władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour” może zostać wydane osobom, które podpisały umowę o pracę we Francji – niezależnie od tego, czy posiadają już „titre de séjour”.

Pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – może zostać wydane osobom, które mają już prawa do pobytu we Francji i chcą pracować samodzielnie lub założyć własną działalność gospodarczą na terenie Francji.

Pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – może zostać wydane osobom, które współpracują z wymiarem sprawiedliwości złożywszy skargę lub zeznania dotyczące czynów handlu ludźmi lub prostytucji.

Dokument nadający prawo do pozostania na terenie Francji, znany jako „titre de séjour”, inaczej pozwolenie na pobyt, może zostać wydane osobom, które rezygnują z działalności związanej z prostytucją i które uczestniczą w konkretnym programie, prowadzonym przez organizację szczególnie upoważnioną do kierowania nim – organizacja taka nazywana jest „association agréée”.

Pozwolenie na pobyt – „titre de séjour” – może zostać wydane osobom, które są w stanie udowodnić, że mieszkają we Francji bez przerwy przez ponad 10 lat, bez względu czy mają prawo pobytu czy nie.

Prawo azylu to prawo umożliwiające osobom urodzonym poza Francją uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony przed prześladowaniem, albo groźbą prześladowania w kraju pochodzenia takiej osoby.

Jeśli mieszkasz we Francji z ważnym prawem pobytu od co najmniej pięciu lat – lub w przypadku niektórych narodowości tylko od trzech lat – możesz złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt zwane „carte de résident”, które jest ważne przez dziesięć lat. Może ono zostać wydane, o ile spełniasz określone wymagania.

Świadectwa

Wyjechaliśmy z Japonii, aby być bliżej rodziny mojego francuskiego męża. Przemoc zaczęła się wkrótce po naszym przybyciu. Niestety, ponieważ moje dzieci mieszkały teraz we Francji, zgodnie z prawem francuskim nie wolno mi było opuścić z nimi kraju. Moje pozwolenie na pobyt było gwarantowane przez mojego współmałżonka, więc byłam zaniepokojona tym, że mogę być deportowana daleko od moich dzieci, jeśli go zostawię. Potem odkryłam, że istnieje specjalne pozwolenie na pobyt dla ofiar przemocy domowej, a ponieważ moje dzieci są Francuzami i chodzą do szkoły, mogłam zostać we Francji. Dziś, kilka lat później, jestem szczęśliwa, że się nie poddałam. Moje dzieci i ja jesteśmy teraz bezpieczni i mam nowego, wspaniałego męża, który traktuje mnie i dzieci z szacunkiem i życzliwością.

„Aïko” – Japonia – 42 lata

Byłam tutaj nielegalnie i mój partner zaczął to wykorzystywać przeciwko mnie. Przemoc stała się skrajna, ale czułam się bezradna. Powiedział mi, że jest dla mnie jedyną szansą na pozostanie we Francji i groził mi, że zgłosi mnie do władz, jeśli go zostawię. Na szczęście nawet bez dokumentów udało mi się uzyskać nakaz ochrony, który dał mi prawo do otrzymania pozwolenia na pobyt. Czuję ulgę, że udało mi się zdobyć dokumenty i nie muszę się ciągle denerwować. Obecnie zdarza mi się go widywać, bo mamy wspólnych przyjaciół, ale lubię spojrzeć mu w oczy i pokazać, że jego dominacja nade mną się zakończyła. Jestem silniejsza.

„Leïla” – Algieria – 26 lat

Kiedy przyjechałam do Francji, przekroczyłam termin ważności mojej wizy turystycznej i zostałam tutaj, jak sądzę... jako nielegalna imigrantka. Nie mogłam wrócić do domu z wielu powodów, o których nie chcę rozmawiać. Nie miałam pieniędzy i nie miałam prawa do pracy. Więc przez kilka lat pracowałam jako pracownica seksualna. Kiedy chciałam przestać, odkryłam, że można otrzymać pozwolenie na pobyt, jeśli pomaga ci stowarzyszenie specjalizujące się w wyciąganiu ludzi z prostytucji. Doradzili mi i pomogli w procesie. Dzisiaj mam nową pracę i byłam w stanie uzyskać długoterminową wizę.

„Beth” – Stany Zjednoczone – 55 lat

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry