Rozstanie, rozwód, opieka nad dzieckiem

Prawo rodzinne we Francji może wydawać się przytłaczające, szczególnie w przypadku spraw międzynarodowych. W tej sekcji wyjaśniamy, jak to wszystko działa, co musisz zrobić i jak znaleźć prawnika, który będzie Cię wspierać niezależnie od Twojej sytuacji finansowej.

Jeżeli chcesz zakończyć małżeństwo cywilne we Francji, możesz wybrać jeden z kilku rodzajów procedur rozwodowych. Niezbędne jest przygotowanie się z dużym wyprzedzeniem oraz wsparcie prawnika specjalizującego się w prawie prywatnym międzynarodowym, jeśli jakiś element Twojej sytuacji małżeńskiej dotyczy innego kraju.

W zależności od Twojej narodowości, narodowości partnera, kraju, w którym zawarliście małżeństwo, oraz kraju, w którym zazwyczaj mieszkasz, możesz mieć wybór, jeśli chodzi o kraj, w którym ubiegasz się o rozwód.

Procedura uznania za granicą rozwodu przyznanego we Francji różni się w zależności od kraju. Każdy kraj ma własną procedurę uznawania zagranicznego wyroku rozwodowego. Jeśli Twój rozwód nastąpił we Francji, może być konieczne zwrócenie się do innego kraju o potwierdzenie orzeczenia o rozwodzie, aby uzyskało ważność w tym kraju.

Jeżeli rozwiodłaś się w kraju innym niż Francja a posiadasz akt urodzenia lub akt małżeństwa we Francji, musisz zarejestrować swój rozwód we Francji.

Jeżeli rozwiodłaś się za granicą i musisz wyegzekwować wyrok rozwodowy we Francji, będziesz musiała podjąć działania prawne we Francji, aby uzyskać „exequatur” rozwodu.

We Francji prawo wymaga od partnerów w związku małżeńskim wzajemnego wsparcia finansowego i rzeczowego, jeśli jest ono konieczne. Jeśli jesteś w trakcie postępowania rozwodowego, możesz zażądać wsparcia finansowego od swojego współmałżonka.

Jeśli znajdujesz się we francuskim zarejestrowanym związku partnerskim czyli „Pacte civil de solidarité (Pacs)” i chcesz go zakończyć, procedura jest na ogół szybka. Nie potrzebujesz zgody Twojego partnera „Pacs”.

Sprawcy stosują pewne rozpowszechnione strategie w celu zdyskredytowania ofiar i często wykorzystują system prawny do dalszego stosowania wobec nich przemocy. Jednak sędziowie, policja, media i społeczeństwo zaczynają rozpoznawać te manipulacyjne taktyki i wzorce zachowań.

We Francji w przypadku separacji lub rozwodu oboje rodzice nadal mają prawa i obowiązki wobec swoich dzieci znane jako „autorité parentale”. Niestety odebranie tych praw jednemu z rodziców ma miejsce bardzo rzadko nawet w przypadku przemocy domowej.

Nawet po separacji rodzice muszą nadal wnosić swój wkład w pokrycie kosztów związanych z dziećmi. Sędzia może poprosić jednego rodzica o płacenie pewnej kwoty na rzecz drugiego rodzica, zwanej świadczeniem na utrzymanie i wykształcenie dzieci, czyli „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” lub „pension alimentaire”.

Jeżeli obawiasz się, że partner lub były partner zabierze Wasze dzieci za granicę lub zatrzyma je za granicą bez Twojej zgody, musisz działać szybko. Istnieją rozwiązania pozwalające zapobiec zabraniu dzieci za granicę bez Twojej zgody.

Jest całkowicie zrozumiałe, że chcesz wrócić do ojczystego kraju po doświadczeniu przemocy. Jeżeli jednak chcesz przenieść się za granicę razem z dziećmi, musisz uzyskać zgodę drugiego rodzica lub sędziego, niezależnie od istniejących ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi.

Sprawcy stosują pewne rozpowszechnione strategie w celu zdyskredytowania ofiar i często wykorzystują system prawny do dalszego stosowania wobec nich przemocy. Jednak sędziowie, policja, media i społeczeństwo zaczynają rozpoznawać te manipulacyjne taktyki i wzorce zachowań.

Jeżeli nie otrzymujesz wkładu finansowego ustalonego przez sędziego w ramach postępowania rozwodowego lub w ramach postanowień dotyczących opieki nad dziećmi, istnieją rozwiązania, które wymuszą na współmałżonku lub drugim rodzicu jego zapłatę.

Jeśli drugi rodzic nie stosuje się do wprowadzonych zasad sprawowania pieczy nad dziećmi, niezależnie od tego, czy dzieci mieszkają z jednym rodzicem, czy z obojgiem rodziców naprzemiennie, narusza on prawo. Istnieją rozwiązania.

Jeżeli Twój były partner nie przestrzega podziału majątku ustalonego podczas rozwodu lub nie płaci Ci kwoty wyznaczonej przez sędziego, zwanej płatnością odszkodowawczą, czyli „prestation compensatoire”, istnieją pewne rozwiązania.

Jeżeli drugi rodzic wyjechał za granicę z twoimi dziećmi lub trzyma je za granicą bez twojej zgody, stanowi to uprowadzenie dziecka za granicę przez rodzica. Istnieją rozwiązania, dzięki którym twoje dzieci powrócą do Francji.

Świadectwa

Po tym jak użył przemocy, myślałam tylko o jednej rzeczy: o powrocie z dziećmi do Brazylii. Była zdruzgotana, gdy dowiedziałam się, że nie mogę opuścić kraju bez zgody ich ojca, nawet jeśli był on skazany za przemoc domową. W międzyczasie dzieci mieszkają ze mną i widzą ojca tylko podczas nadzorowanych wizyt. Ale ponieważ tutaj nie mogę znaleźć pracy w swojej dziedzinie, muszę wrócić do mojego kraju. Właśnie rozpoczęłam nową procedurę prawną, żeby uzyskać prawne zezwolenie na powrót do domu z moimi dziećmi.

„Elza” – Brazylia – 42 lata

Nie spodziewałam się, że rozwód będzie tak długi i złożony – w moim kraju jest to o wiele szybsze! Minęło wiele, wiele lat zanim doszło do orzeczenia rozwodu. Mój były używał francuskiego systemu prawnego, aby nadal mnie krzywdzić. Robił wszystko, aby spowolnić całą procedurę. Wniósł fałszywe oskarżenia przeciwko mnie, a ponieważ jest Francuzem i jest bardzo szanowany, udało mu się nawet zachęcić innych do fałszywego oskarżenia mnie, nawet jeśli nigdy mnie nie spotkali! Było to bardzo trudne z psychologicznego punktu widzenia. Na szczęście miałam doskonałego prawnika. Dołączyłam również do grupy wsparcia online dla osób anglojęzycznych, która była bardzo pomocna.

„Alice” – Kanada – 49 lat

Nasze dziecko miało rok, gdy się rozstaliśmy. Od tamtej pory mój były musiał płacić alimenty na dziecko co miesiąc, aby wspomóc mnie finansowo. Po kilku miesiącach po prostu przestał płacić. Byłam bardzo zestresowana, ale udało mi się znaleźć rozwiązanie, kontaktując się z Caf. Teraz dostaję alimenty za pośrednictwem Aripa i nie muszę się już martwić o niezapłacone rachunki. Czuję ulgę.

„Annelies” – Belgia – 30 lat

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry