Policja i wymiar sprawiedliwości

Być może wahasz się, czy angażować francuski wymiar sprawiedliwości po tym, jak ktoś stosował wobec Ciebie przemoc domową. Jednak złożenie oficjalnej skargi może być kluczowym krokiem, który może pomóc w późniejszym czasie. Na przykład w celu uzyskania nakazu ochrony, w sprawach podległych sądom rodzinnym, w celu uzyskania prawa stałego pobytu, a nawet znalezienia mieszkania. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez ten proces.

Każdy, kto doświadczył przemocy domowej we Francji, może złożyć skargę w celu zgłoszenia przemocy, nawet jeśli nie posiada prawa pobytu. Złożenie skargi jest bardzo ważnym krokiem i może być warunkiem wstępnym do wszczęcia procedur związanych z bezpieczeństwem, zakwaterowaniem, a nawet rozwodem i opieką nad dziećmi.
To pismo do francuskiej policji może pomóc Ci w komunikacji, jeśli nie mówisz płynnie po francusku lub chcesz mieć pewność, że Twoje prawa będą przestrzegane, na przykład prawo zwrócenia się o pomoc bez narażania się na deportację.
Nawet jeśli nie czujesz się gotowa, aby zgłosić przemoc, ważne jest zebranie dowodów. Może to Ci pomóc w późniejszym skorzystaniu ze swoich praw, na przykład w odniesieniu do mieszkania, prawa pobytu, rozwodu i prawa do pieczy nad dzieckiem.
Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać takiego prawnika, któremu możesz zaufać. Może on pomóc Ci w kwestiach związanych z prawem karnym, prawem rodzinnym lub w obronie Twoich praw w relacjach z organami administracyjnymi.
Dyskryminacja jest zabroniona i podlega karze na mocy prawa francuskiego. Jeżeli doświadczyłaś dyskryminacji ze strony organizacji publicznej lub prywatnej, istnieją pewne możliwości ochrony swoich praw.
Jeżeli drugi rodzic wyjechał za granicę z twoimi dziećmi lub trzyma je za granicą bez twojej zgody, stanowi to uprowadzenie dziecka za granicę przez rodzica. Istnieją rozwiązania, dzięki którym twoje dzieci powrócą do Francji.
Sprawcy stosują pewne rozpowszechnione strategie w celu zdyskredytowania ofiar i często wykorzystują system prawny do dalszego stosowania wobec nich przemocy. Jednak sędziowie, policja, media i społeczeństwo zaczynają rozpoznawać te manipulacyjne taktyki i wzorce zachowań.

Świadectwa

Zajęło mi dużo czasu, zanim zdecydowałam się poprosić o pomoc. Ponieważ nie miałam wizy, myślałam, że nie mam prawa być chroniona przez policję. Mój były groził, że mnie zabije, wiedziałam, że jestem w poważnym niebezpieczeństwie, ale bardzo się obawiałam, że policja wsadzi mnie do więzienia lub deportuje z Francji, gdy odkryją, że nie mam dokumentów. W końcu znalazłam w pobliżu mojego domu stowarzyszenie na rzecz ofiar przemocy, które mi pomogło. Finalnie wszystko poszło dobrze na komisariacie policji. Dochodzenie nadal trwa i naprawdę nie rozumiem, dlaczego trwa ono tak długo, ale jestem zadowolona, że to zrobiłam.

„Rita” – Bangladesz – 25 lat

Gdy udałam się na policję, aby złożyć skargę, otrzymałam propozycję złożenia „main courante”. Nie wiedziałem, co to jest i ponieważ nie mówię dobrze po francusku, nie odważyłam się zapytać. Dwa lata później nadal nie miałam żadnych wiadomości od policji i zastanawiałam się, w jakim kierunku zmierza dochodzenie, gdy przyjaciel wyjaśnił mi, że „main courante” nie prowadzi do żadnych działań i że zamiast tego powinnam złożyć „plainte”. Polecił mi wrócić na komisariat, ale nie chcę tego wszystkiego powtarzać. Żałuję, że nie wiedziałam tego wcześniej i że policja nie wyjaśniła mi różnicy.

„Megan” – Nowa Zelandia – 48 lat

Niestety we Francji cierpię z powodu rasizmu. Nie jest łatwo być czarną kobietą i nosić hidżab. Odkąd tu przyjechałam, czuję ogromną pogardę. Nigdy nie byłam traktowana poważnie. Postanowiłam już nie akceptować rasizmu i bronić się. Skontaktowałem się z Defender of Rights, aby zgłosić dyskryminację, której doświadczyłam w trakcie poszukiwania pracy i mieszkania. Teraz w weekendy jestem wolontariuszką w stowarzyszeniu pomagającym innym kobietom z Francji w walce z doświadczaną codziennie drobną agresją i wykluczeniem.

„Aïssa” – Mali – 34 lata

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry