Aviz juridic

Editor de site

Site-ul web www.womenforwomenfrance.org este publicat de Women for Women France, o asociație reglementată de legislația franceză, în conformitate cu legea din 1 iulie 1901.

Număr SIRET: 848 317 517 00029
Sediul social: 18 rue Ramus, 75020 PARIS
Adresă de e-mail: [email protected]
Redacție: Yasmine El Konti, Președinte

Prestatorii de servicii

Găzduire: Microsoft Azure
Dezvoltare și întreținere: Talan
Grafică: Fringe22
Traducere: LanguageWire

Condiții de utilizare

Condițiile generale de utilizare („CGU”) ale site-ului web Women for Women France („WFWF”), accesibil prin intermediul linkului www.womenforwomenfrance.org („Site-ul web”), reglementează utilizarea Site-ului web de către dumneavoastră („Utilizator” sau „dvs.” ). Prin accesarea Site-ului web, acceptați irevocabil prezentele Condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste condiții, vă rugăm să nu accesați Site-ul web.

 1. Linkuri hypertext

  Stabilirea unui link către Site-ul web nu se supune niciunui acord prealabil.

  Site-ul web oferă multe linkuri către alte site-uri web. Acestea au rolul de a facilita accesul utilizatorului la alte resurse legate de subiectul consultat. Prezența acestora nu angajează răspunderea WFWF în ceea ce privește conținutul acestor linkuri, asociația neavând posibilitatea de a controla aceste site-uri web.

 2. Proprietatea intelectuală

  WFWF deține și va deține în permanență proprietatea exclusivă (i) asupra Site-ului web, inclusiv asupra algoritmilor și a tuturor conceptelor, tehnicilor și îmbunătățirilor, precum și, în general, a oricărei proprietăți intelectuale asociate, descoperite, produse, dezvoltate sau utilizate în orice moment de către WFWF; (ii) asupra întregului conținut al Site-ului web, fie că este vorba despre texte, fie despre elemente vizuale, precum și despre toate drepturile de proprietate intelectuală asociate acestora, cu excepția mărcilor comerciale, logo-urilor sau conținuturilor aparținând altor organizații partenere sau autorilor citați și, mai general, (iii) asupra proprietăților intelectuale, conținutului, tehnologiei, instrumentelor software, modelelor, codurilor reutilizabile și/sau generice și materialelor conexe create în orice moment de WFWF, în general pentru activitatea sa.

  Orice reproducere, distribuire, modificare, adaptare, retransmitere sau publicare, chiar și parțială, a acestor elemente este strict interzisă fără acordul prealabil al WFWF. Nerespectarea acestei interdicții constituie o încălcare care poate determina răspunderea civilă și penală a autorului său.

  WFWF își rezervă toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres în acest document. Pentru evitarea oricărui dubiu, aveți permisiunea de a accesa Site-ul web, însă WFWF nu vă acordă licența de a utiliza conținutul, software-ul, mărcile comerciale, denumirile comerciale sau logo-urile acestuia.

 3. Limitarea răspunderii

  WFWF utilizează toate mijloacele de care dispune pentru a garanta faptul că informațiile publicate pe Site-ul web sunt sigure. Cu toate acestea, pot apărea erori sau omisiuni și, prin urmare, vă revine responsabilitatea de a vă asigura de corectitudinea informațiilor colectate.

  În consecință, site-ul web este furnizat „ca atare”. În cea mai mare măsură permisă de lege, WFWF nu acordă garanții, exprese, implicite, statutare sau de altă natură (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, garanții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop și inexistența unei încălcări). WFWF nu garantează că funcționarea Site-ului web va fi neîntreruptă, securizată sau lipsită de erori sau că erorile sau defecțiunile sistemului vor fi corectate. WFWF nu este responsabilă pentru utilizarea de către dvs. a acestor informații sau pentru pierderi sau prejudicii directe sau pe cale de consecință rezultate din aceasta. Utilizați Site-ul web pe propria răspundere și vă revine responsabilitatea de a respecta toate legile, normele și reglementările locale, inclusiv normele locale privind comportamentul pe internet și conținutul permis. În cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, (1), în niciun caz, WFWF nu va fi responsabilă pentru daune speciale, indirecte, subsecvente sau similare de orice fel [indiferent de cauză sau de principiul responsabilității, fie prin contract, delictuale (inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, neglijență) sau de altă natură] și WFWF nu va fi responsabilă pentru nicio daună care rezultă dintr-o situație de forță majoră sau dintr-o acțiune a unui terț sau dacă nu WFWF nu se face vinovată de aceasta și (2) garanția totală și cumulativă a WFWF pentru toate costurile, pierderile sau daunele derivate din orice reclamații, acțiuni sau procese rezultate ca urmare sau în legătură cu Site-ul web nu va depăși 250 de euro.

 4. Indisponibilitatea

  Conținutul și funcțiile Site-ului web sunt dezvoltate și îmbunătățite în mod constant. În consecință, la latitudinea exclusivă a WFWF, anumite caracteristici (indiferent dacă sunt sau nu identificate ca beta) pot fi modificate, îndepărtate temporar și/sau suspendate. WFWF nu își asumă răspunderea pentru conținutul și funcțiile prezentate pe Site-ul web care devin temporar sau permanent indisponibile.

 5. Modificările

  WFWF poate modifica sau actualiza CGU în orice moment, la latitudinea sa exclusivă, iar aceste CGU modificate vor intra în vigoare în momentul publicării pe Site-ul web. În cazul în care continuați să utilizați Site-ul web după efectuarea acestor modificări, acceptați aceste modificări în mod implicit. Dacă modificările pe care le facem sunt importante, vă vom notifica prin mijloace rezonabile (de exemplu, prin publicarea unei notificări cu privire la aceste modificări pe Site-ul web). Dacă nu acceptați CGU modificate, puteți înceta utilizarea Site-ului web.

 6. Legislația

  ​Prezentele Condiții de utilizare sunt reglementate de legislația franceză și orice litigiu care poate surveni din interpretarea sau executarea acestora intră sub incidența jurisdicției exclusive a tribunalelor de care aparține sediul înregistrat al asociației.

Pentru intervenția poliției:

Derulați până sus