សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់

កម្មវិធីកែគេហទំព័រ

គេហទំព័រ www.womenforwomenfrance.org ត្រូវបានបោះពុម្ពដោយ Women for Women France ដែលជាសមាគមមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំងក្រោមច្បាប់ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1901 ។

លេខ SIRET ៖ 848 317 517 00029
ការិយាល័យកណ្តាល៖ 18 rue Ramus, 75020 PARIS
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល៖ [email protected]
អគ្គនាយកបោះពុម្ពផ្សាយ៖ នាយកនៃ Yasmine El Konti

អ្នកផ្តល់សេវា

ការបង្ហោះ៖ Microsoft Azure
ការអភិវឌ្ឍ និងថែទាំ៖ Talan
គំនូសតាងកតិកាសញ្ញា៖ Fringe22
ការប្រែភាសា៖ LanguageWire

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ (“GCU”) នៃគេហទំព័រ Women for Women France (“WFWF”) អាចចូលមើលបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ www.womenforwomenfrance.org (“គេហទំព័រ”) គ្រប់គ្រង (“អ្នកប្រើ” ឬ “អ្នក”) ចំពោះការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រ។ តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ អ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយពុំអាចប្រកែក ឬផ្លាស់ប្តូរបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌណាមួយទាំងនេះទេ សូមកុំចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។

 1. តំណភ្ជាប់ Hypertext

  ការបង្កើតតំណទៅកាន់គេហទំព័រនេះគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមការព្រមព្រៀងមុនណាមួយឡើយ។

  គេហទំព័រផ្តល់តំណភ្ជាប់ជាច្រើនទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ពួកគេមានបំណងធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើក្នុងការស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតលើប្រធានបទដែលបានពិគ្រោះ។ វត្តមានរបស់ពួកគេមិនប្រព្រឹត្តចំពោះ WFWF លើខ្លឹមសាររបស់ពួកគេទេ សមាគមមិនមានវិធីគ្រប់គ្រងគេហទំព័រទាំងនេះទេ។

 2. កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

  ទាំងបច្ចុប្បន្ន និងគ្រប់ពេលវេលាខាងមុខ WFWF គឺជាម្ចាស់ផ្តាច់មុខ (i) នៃគេហទំព័រ រួមទាំងក្បួនដោះស្រាយ និងគោលគំនិត បច្ចេកទេស និងការកែលម្អទាំងអស់ និងជាទូទៅនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានរកឃើញ ផលិត បង្កើត ឬប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ ពេលវេលាដោយ WFWF (ii) ចំពោះខ្លឹមសារទាំងមូលនៃគេហទំព័រ មិនថាអត្ថបទ ឬធាតុដែលមើលឃើញ និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងវា លើកលែងតែពាណិជ្ជសញ្ញា ឡូហ្គោ ឬខ្លឹមសារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការដៃគូផ្សេងទៀត ឬអ្នកនិពន្ធដែលបានលើកឡើង និងជាទូទៅ (iii) កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ខ្លឹមសារ បច្ចេកវិទ្យា ឧបករណ៍សូហ្វវែរ ម៉ូដែល កូដដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន និង/ឬ និងសម្ភារពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាដោយ WFWF ជាទូទៅសម្រាប់សកម្មភាពរបស់វា។

  ការផលិតឡើងវិញជាថ្មី ការចែកចាយ ការកែប្រែ ការបន្សាំ ការបញ្ជូនឡើងវិញ ឬការបោះពុម្ព សូម្បីតែផ្នែកខ្លះនៃធាតុទាំងនេះ ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពី WFWF ។ ការខកខានក្នុងការអនុលោមតាមការហាមឃាត់នេះ បង្កើតជាការបំពានដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវខាងរដ្ឋប្បវេណី និងព្រហ្មទណ្ឌរបស់អ្នកនិពន្ធ។

  WFWF រក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅទីនេះ។ ដើម្បីជៀសវាងការសង្ស័យ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើគេហទំព័រ ប៉ុន្តែ WFWF មិនផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឱ្យអ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារ សូហ្វវែរ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម ឬឡូហ្គោរបស់អង្គការឡើយ។

 3. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

  WFWF ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលមានដល់អ្នក ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រគឺអាចទុកចិត្តបាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កំហុស ឬការធ្វេសប្រហែសអាចកើតឡើង ហើយដូច្នេះអ្នកត្រូវតែធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន។

  ដូច្នោះហើយគេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូន "ដូចដែលមាន" ។ ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ WFWF មិនធ្វើការធានា បង្ហាញ បង្កប់ន័យ ច្បាប់ ឬបើមិនដូច្នេះទេ (រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការធានានៃភាពអាចធ្វើជំនួញ សម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ និងការមិនបំពាន)។ WFWF មិនធានាថាប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រនេះនឹងមិនមានការរំខាន មានសុវត្ថិភាព ឬមិនមានកំហុស ឬថាកំហុស ឬបញ្ហាប្រព័ន្ធនោះនឹងត្រូវបានកែតម្រូវនោះឡើយ។ WFWF មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះរបស់អ្នក ឬសម្រាប់ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ឬជាលទ្ធផលដែលអាចកើតឡើងពីវានោះទេ។ អ្នកប្រើគេហទំព័រដោយការប្រថុយប្រថានរបស់អ្នក ហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ បទបញ្ជា និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់ រួមទាំងបទបញ្ជាក្នុងតំបន់ទាក់ទងនឹងឥរិយាបទអ៊ីនធឺណិត និងខ្លឹមសារដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត។ ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន (1) គ្មានករណីណាមួយដែល WFWF នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតជាពិសេស ដោយប្រយោល ជាផលវិបាក ឬការខូចខាតស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតនៃប្រភេទណាមួយ (ដោយមិនគិតពីមូលហេតុ ឬការទទួលខុសត្រូវជាគោលការណ៍ មិនថានៅក្នុងកិច្ចសន្យា កំហុសរដ្ឋប្បរេណី (រួមទាំង ប៉ុន្តែ មិនកំណត់ចំពោះ ការធ្វេសប្រហែស) ឬផ្សេងពីនេះនោះទេ) ហើយ WFWF នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយឡើយ ដែលបណ្តាលមកពីករណីនៃឧប្បត្តិហេតុ ឬទង្វើរបស់ភាគីទីបី ឬប្រសិនបើពួកគេមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តរបស់អង្គការ ហើយ (2) ទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់ និងសរុបរួមរបស់ WFWF សម្រាប់រាល់ការចំណាយ ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការទាមទារ សកម្មភាព ឬការប្តឹងផ្តល់ ទោះជាបង្កឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយ កើតចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រនេះ មិនត្រូវលើសពី 250 អឺរ៉ូឡើយ។

 4. មិនអាចមាន

  ខ្លឹមសារ និងមុខងាររបស់គេហទំព័រកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អឥតឈប់ឈរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ និងតាមការសម្រេចរបស់ WFWF លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន (មិនថាត្រូវបានកំណត់ថាជាបេតាឬមិនទេនោះ) អាចត្រូវបានកែប្រែ ដកចេញជាបណ្តោះអាសន្ន និង/ឬផ្អាក។ WFWF មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ និងលក្ខណៈពិសេសដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ ដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ឡើយ។

 5. វិសោធនកម្ម

  WFWF អាចកែប្រែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព GCU នៅពេលណាក៏បាន តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន ហើយ WFWF GCU ដែលបានកែប្រែបែបនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើង នោះអ្នកទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះដោយប្រយោល។ ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរដែលយើងធ្វើកើតមានឡើង យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកដោយមធ្យោបាយសមហេតុផល (ឧទាហរណ៍ ដោយការបង្ហោះការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះនៅលើគេហទំព័រ)។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយក GCUs ដែលបានកែប្រែទេ អ្នកអាចឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

 6. បទប្បញ្ញត្តិ

  ​លក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់បារាំង ហើយវិវាទណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការបកស្រាយ ឬការប្រតិបត្តិរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការផ្តាច់មុខនៃតុលាការដែលអាស្រ័យលើការិយាល័យចុះបញ្ជីរបស់សមាគម។

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់