Jeśli nie chcesz sprawdzać swojej kwalifikowalności poprzez wypełnienie naszego anonimowego kwestionariusza imigracyjnego, poniżej możesz przeglądać według głównych kryteriów lub „fondements”, które mogą umożliwić Ci uzyskanie francuskich praw stałego pobytu. Obejmują one także kilka opcji dla osób, które doświadczyły przemocy domowej.

Dotyczy to tylko osób, które już przebywają we Francji.

Jeśli żadne z tych kryteriów nie ma zastosowania do Ciebie, możesz skonsultować się ze specjalistą ds. imigracji, który zbada Twoją sytuację i określi, jakie możesz mieć inne opcje.

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry