Ako ne želite da testirate svoju podobnost popunjavanjem našeg anonimnog imigracionog upitnika, u nastavku možete pretraživati prema glavnim kriterijumima ili „osnovima“ koji bi vam mogli omogućiti da dobijete boravišna prava u Francuskoj. Ovo takođe uključuje nekoliko opcija za ljude koji su bili suočeni sa nasiljem u porodici.

Ovo se odnosi samo na ljude koji su već u Francuskoj.

Ako se nijedan od ovih kriterijuma ne odnosi na vas, možete konsultovati stručnjaka za imigraciju koji će ispitati vašu situaciju i utvrditi koje druge opcije imate.

Za intervenciju policije:

Idite na vrh