Pošaljite donaciju

Lak pristup pouzdanim informacijama je najvažnija stvar za osobe koje doživljavaju nasilje u porodici. Zahvaljujući vašoj podršci, naša veb-lokacija može ostati ažurirana i svake godine biti dostupna na više jezika. 

Zajedno možemo garantovati da svi ljudi znaju da traže svoja prava, ponovo uspostavljaju nezavisnost i napreduju u Francuskoj.

Za intervenciju policije:

Idite na vrh