Naši partneri

Zahvaljujući našim finansijskim i pro-bono partnerima, uspeli smo da nastavimo sa radom. 

Organizacija Women for Women France sklapa partnerske odnose samo sa organizacijama koje dele naše vrednosti uključenosti, različitosti i jednakosti. Tražimo od svih naših partnera iz privatnog sektora da pokažu svoju posvećenost eliminisanju rodne nejednakosti i povećanju uključenosti i raznolikosti unutar sopstvene strukture.

Prilike za partnerstvo

Da li je vaša organizacija posvećena inkluziji, raznolikosti i eliminaciji nasilja nad ženama?

Organizacija Women for Women France ima nekoliko prilika za partnerstvo za svoj program rada 2022-2025.

Kontaktirajte nas na [email protected].

Za intervenciju policije:

Idite na vrh