Razdvajanje, razvod, starateljstvo nad decom

Porodični zakon u Francuskoj može izgledati neodoljivo, posebno u slučajevima sa međunarodnim pitanjima. U ovom odeljku objašnjavamo kako sve to funkcioniše, šta treba da uradite i kako pronaći advokata koji će vam pružiti podršku bez obzira na vašu finansijsku situaciju.

Ako želite da okončate svoj građanski brak u Francuskoj, možete birati između nekoliko vrsta postupka razvoda. Neophodno je da se unapred dobro pripremite i da imate pomoć advokata specijalizovanog za međunarodno privatno pravo ako je druga zemlja uključena kao osnov vaše bračne situacije.

U zavisnosti od vaše nacionalnosti, nacionalnosti vašeg partnera, zemlje u kojoj ste se venčali i zemlje u kojoj živite za stalno, možda ćete imati izbor kada je u pitanju zemlja u kojoj podnosite zahtev za razvod.

Procedura za dobijanje razvoda u Francuskoj koji se priznaje u inostranstvu zavisi od toga o kojoj se državi radi. Svaka država ima svoje procedure za priznanje sudskog razvoda u drugoj zemlji. Ako se razvedete u Francuskoj, možda će biti potrebno da u drugoj državi zatražite potvrdu da li će odluka o razvodu biti važeća tamo.

Ako ste se razveli u zemlji koja nije Francuska i imate izvod iz matične knjige rođenih i/ili venčani list u Francuskoj, neophodno je i da vaš razvod bude evidentiran u Francuskoj.

Ako ste se razveli u inostranstvu i morate da izvršite svoju presudu o razvodu braka u Francuskoj, moraćete da preduzmete pravni postupak u Francuskoj da biste dobili „exequatur“ o razvodu.

Prema zakonu u Francuskoj, partneri u braku moraju da obezbeđuju jedno drugom finansijsku i materijalnu pomoć, ako je to potrebno. Ako ste započeli postupak razvoda, možete da zatražite finansijske doprinose od svog supružnika.

Ako ste u francuskom građanskom partnerstvu ili „Pacte civil de solidarité (Pacs)“ i želite da ga okončate, postupak je uglavnom brz. Nije vam potreban pristanak od vašeg „Pacs“ partnera.

Počinioci primenjuju zajedničke strategije da diskredituju svoje žrtve i često koriste pravni sistem da nastave sa zlostavljanjem. Međutim, sudije, policija, mediji i društvo počinju da prepoznaju ove manipulativne taktike i obrasce ponašanja.

U Francuskoj, u slučaju razdvajanja ili razvoda, oba roditelja i dalje imaju prava i obaveze prema deci, poznate pod imenom „autorité parentale“. Veoma je retko da se ova prava ukidaju roditelju, nažalost, čak i u slučajevima nasilja u porodici.

Čak i kada su razdvojeni, roditelji moraju da nastave da doprinose troškovima vezanim za njihovu decu. Sudija može tražiti od jednog roditelja da drugom roditelju isplati iznos poznat kao dodatak za obrazovanje i izdržavanje deteta ili „contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant“, koji se takođe naziva „pension alimentaire“.

Ako ste zabrinuti da će vaš partner ili bivši partner odvesti decu u inostranstvo ili ih zadržati u inostranstvu bez vašeg pristanka, morate brzo reagovati. Postoje rešenja za sprečavanje odvođenja dece u inostranstvo bez vašeg pristanka.

Potpuno je razumljivo ako želite da se vratite u svoju domovinu nakon što ste doživeli nasilje. Međutim, ako želite da se preselite u inostranstvo sa svojom decom, morate dobiti saglasnost drugog roditelja ili sudije, bez obzira na već postojeće dogovore oko starateljstva nad decom.

Počinioci primenjuju zajedničke strategije da diskredituju svoje žrtve i često koriste pravni sistem da nastave sa zlostavljanjem. Međutim, sudije, policija, mediji i društvo počinju da prepoznaju ove manipulativne taktike i obrasce ponašanja.

Ako ne dobijete novčanu naknadu koju vam je odredio sudija kao deo postupka za razvod braka i/ili dogovora oko starateljstva nad decom, postoje rešenja da primorate supružnika i/ili drugog roditelja da je plati.

Ako drugi roditelj ne poštuje odredbe za starateljstvo nad decom, bez obzira da li deca žive sa jednim roditeljem ili naizmenično menjaju mesto boravka kod oba roditelja, radi se o kršenju zakona. Postoje rešenja.

Ako se vaš bivši partner ne pridržava podele imovine o kojoj je odlučeno tokom razvoda ili vam ne isplati iznos koji je sudija zatražio, poznat kao isplata odštete ili „prestation compensatoire“, postoje rešenja.

Ako je drugi roditelj otišao u inostranstvo sa vašom decom ili ih zadržava bez vašeg pristanka, ovo predstavlja međunarodnu otmicu deteta od strane roditelja. Postoje rešenja za povratak vaše dece u Francusku.

Svedočenja

Posle nasilja, imala sam samo jedno na umu: povratak u Brazil sa svojom decom. Bila sam slomljena kada sam saznala da ne mogu da odem bez odobrenja njihovog oca, iako je osuđen za nasilje u porodici. U međuvremenu, deca žive sa mnom i viđaju oca samo tokom poseta pod nadzorom. Ali pošto ovde ne mogu da nađem posao u struci, moram da se vratim u svoju zemlju. Upravo sam pokrenula novu pravnu proceduru da dobijem zakonsko odobrenje da se vratim kući sa svojom decom.

„Elza“ - Brazil - 42 godine

Nisam očekivala da će razvod biti tako dug i složen – u mojoj zemlji je mnogo brži! Prošlo je mnogo, mnogo godina pre nego što je razvod odobren. Moj bivši je koristio francuski pravni sistem da me povredi. Učinio je sve da uspori stvari. Iznosio je lažne optužbe na moj račun i pošto je Francuz i veoma poštovan, čak je uspeo da natera druge ljude da daju lažna svedočenja o meni, iako me nikada nisu ni sreli! Psihički je bilo veoma teško. Na sreću, imala sam odličnog advokata. Takođe sam se na mreži pridružila grupi za podršku ljudima koji govore engleski, bili su puni podrške.

„Alice“ - Kanada - 49 godina

Naše dete je imalo godinu dana kada smo se rastali. Od tada, moj bivši je morao da mi plaća alimentaciju svakog meseca da bi mi finansijski pomogao. Posle nekoliko meseci jednostavno je prestao da plaća. Bila sam pod velikim stresom, ali sam uspela da nađem rešenje kontaktirajući Caf. Sada primam alimentaciju preko Aripa, i više ne moram da brinem o neplaćenim računima. Osećam olakšanje.

„Annelies“ - Belgija - 30 godina

Za intervenciju policije:

Idite na vrh