Fizičko, seksualno i mentalno zdravlje

Bez obzira u kom obliku se pojavljuje, izlaganje bilo kojoj vrsti nasilja može uticati na vaše mentalno, seksualno i fizičko zdravlje. U Francuskoj možete pristupiti visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti bez obzira na finansijsku situaciju ili pravo na boravak.

Nasilje u porodici ima značajan uticaj na vaše zdravlje. U Francuskoj, možete da dobijete zdravstvenu negu bez obzira na vašu finansijsku situaciju i bez obzira na vaš status vezan za boravišna prava.

Ako ste bili podvrgnuti sakaćenju ženskih genitalija, postoje organizacije i profesionalci koji vam mogu pružiti podršku tokom oporavka – bilo da je psihološki ili hirurški. Ovi profesionalci imaju veliko iskustvo u pružanju podrške ženama u istoj situaciji.

Ako imate stalno zaposlenje ili boravište u Francuskoj, imate pravo na naknadu za zdravstvene troškove tokom svog života. Državni sistem zdravstvenog osiguranja naziva se „Protection universelle maladie (PUMA)“, a takođe je poznat i kao „sécurité sociale“.

Uloga „Aide médicale de l’État (AME)“ ili državnog programa za medicinsku pomoć je da obezbedi ljudima koji nemaju boravišna prava pristup medicinskoj nezi.

Carte vitale“ je kartica zdravstvenog osiguranja koja osigurava da se vaši troškovi zdravstvene zaštite lako nadoknade u Francuskoj. Besplatna je ili se naplaćuje. Možete da se prijavite za nju čim se registrujete u državnom sistemu zdravstvenog osiguranja poznatom kao „Protection universelle maladie“, koji se takođe naziva i „sécurité sociale“ ili socijalno osiguranje.

Da biste dobili što je više moguće nadoknada za troškove zdravstvene zaštite, generalno se savetuje da izvadite privatnu polisu zdravstvenog osiguranja poznatu kao „mutuelle“. Ona dopunjuje državni sistem zdravstvenog osiguranja poznat kao „Protection universelle maladie”, koji se takođe naziva socijalno osiguranje ili „sécurité sociale“.

Ako imate malo finansijskih sredstava ili ih nemate i registrovani ste u državnom sistemu zdravstvenog osiguranja poznatom kao socijalno osiguranje ili „sécurité sociale”, možete se prijaviti za „Complémentaire santé solidaire (CSS)“. Pokriva sve zdravstvene troškove koji nisu u potpunosti nadoknađeni u okviru socijalnog osiguranja.

Svedočenja

Moj bivši dečko me nikada nije udario, napadi su bili uglavnom verbalni. Nisam bila svesna koliko je to uticalo na mene. Razvila sam poremećaj u ishrani i ozbiljnu nesanicu, ali nisam to povezala sa nasiljem koje sam pretrpela. Prijatelj me je ubedio da odem kod psihologa, koji mi je dijagnostikovao posttraumatski stresni poremećaj. Bila sam na terapiji nekoliko meseci. Danas se osećam mnogo bolje.

„Emily“ - Irska - 27 godina

Nakon našeg rastanka, bila sam depresivna. Uvek sam se osećala umorno, iscrpljeno. Nisam više mogla da radim određene dnevne zadatke. Osećala sam se beskorisno. Počela sam da razmišljam o samoubistvu. Tada sam odlučila da odem kod psihijatra. Uveravao me je da je ono kroz šta prolazim normalno i da nemam psihičku bolest.

„Linh“ - Vijetnam - 62 godine

Nakon rastave od partnera, bila sam u veoma teškoj situaciji: Nisam imala ni papire, ni posao, ni novac. Morala sam da posetim doktora, ali nisam znala ni kako ću to moći da priuštim. Saznala sam da mogu dobiti državnu medicinsku pomoć i to je bilo veliko olakšanje. Mogla sam da posetim doktora i dobijem lekove koji su mi bili potrebni, a da ništa ne platim. Od tada sam dobila boravišnu dozvolu koja mi je omogućila da nađem posao, tako da mi ova pomoć više nije bila potrebna.

„Adama“ - Obala Slonovače - 34 godine

Za intervenciju policije:

Idite na vrh