Nasilje u porodici

Može biti veoma uznemirujuće shvatiti da se ponašanje vašeg partnera ili bivšeg partnera računa kao nasilje u porodici. Upamtite da se to može dogoditi svakome i ništa što ste uradili ne opravdava zloupotrebu.

Možda se pitate da li je ponašanje vašeg partnera ili bivšeg partnera normalno. Ili ste možda zabrinuti za neku osobu koja vam je bliska. Ove smernice pomoćiće vam da shvatite nasilje u porodici.

Nasilje u porodici može da izazove ozbiljne socijalne, fizičke i psihološke efekte. Ovi efekti utiču na osobe koje doživljavaju nasilje, ali i na njihovu decu.

Nema opravdanja za zlostavljanje. Partneri zlostavljači često dožive traumu koja ostaje nezalečena. Ali ova trauma nikada ne opravdava nasilje koje nanose drugima. Nažalost, oni retko mogu da se promene, čak iako obećaju da hoće.

Počinioci primenjuju zajedničke strategije da diskredituju svoje žrtve i često koriste pravni sistem da nastave sa zlostavljanjem. Međutim, sudije, policija, mediji i društvo počinju da prepoznaju ove manipulativne taktike i obrasce ponašanja.

Nasilje u porodici nije privatna stvar. Ako ste svedok nasilja u porodici, ili vam se žrtva poverila, vaša podrška može da joj spasi život. U hitnim slučajevima, pozovite policiju na broj 17 ili pošaljite SMS na 114.

Svedočenja

Kada sam stigla u Francusku, nisam govorila ni reč francuskog, ali moj supružnik nije želeo da idem na časove. On nije hteo ni da radim. Rekao mi je da će se brinuti za mene. On je sve kontrolisao. Morala sam da tražim od njega novac svaki put kada bih otišla u supermarket. Iako je to trajalo godinama, trebalo je da postane fizički nasilan da bih shvatila da postoji problem i da moram da odem. Put je bio dug, ali sam na kraju izgradila samostalan život u Francuskoj.

„Maria“ - Argentina - 43 godine

Kada je počeo da postaje nasilan, bila sam prestravljena, ali nisam znala kako da reagujem jer sam osećala krivicu i mislila sam da sam ja kriva. Kada sam konačno odlučila da ga ostavim, zapretio mi je da će me prijaviti policiji jer nisam imala papire. Bila sam potpuno zarobljena, ali me je bilo sramota da kažem svojim najmilijima. Na sreću, pronašla sam udruženje koje mi je pomoglo da razumem svoja prava i koje mi je pomoglo na mom putu. Još uvek se oporavljam.

„Emilin“ - Haiti - 29 godina

Trebalo mi je dosta vremena da shvatim koliko je problem ozbiljan. Ljudi ne pričaju mnogo o bračnom silovanju, a ja nisam znala šta bih mogla da uradim kao iseljenik. On je bio Francuz, ja sam bila stranac: Imala sam utisak da su mu svi verovali, a meni ne. Svi su mislili da je tako dobar! Izvan naše veze svi su ga voleli i svi su mislili da je on dobar momak, a da sam ja stranac kome se ne veruje. Kada se setim tog perioda u svom životu, ne mogu da verujem da mi je trebalo toliko vremena da reagujem.

„Pola“ - Poljska - 36 godina

Za intervenciju policije:

Idite na vrh