Naš rad

Naša misija je da osnažimo osobe koje su rođene u inostranstvu koje se suočavaju sa nasiljem u porodici u Francuskoj u cilju ostvarenja njihovih prava, ponovnog uspostavljanja nezavisnosti i napretka.

Naš razlog

1 od 3 žene će tokom svog života biti suočena sa nasiljem u porodici

Osobe rođene u inostranstvu posebno su ranjive kada se suoče sa nasiljem u porodici.

Snaga i kontrola

Najpoznatija definicija nasilja u porodici poznata je kao prinudna kontrola.

Počinioci dela prinudne kontrole imaju više načina da kontrolišu i dominiraju svojim partnerom rođenim u inostranstvu kroz društvenu izolaciju i stvaranjem administrativne i finansijske zavisnosti.

Kompleksni sistem 

Francuska vlada i Savet Evrope u svom istraživanju otkrili su da je francuski sistem koji zaokružuje pristup za zaštitu, pravdu i povezane usluge prilično složen i težak za kretanje kroz njega, čak i za žrtve koje su rođene i odrasle u Francuskoj.

Istraživanje sprovedeno od strane organizacije Women for Women France otkrilo je da osobe koje nisu odrasle u Francuskoj i/ili koje ne govore francuski jezik imaju značajne dodatne poteškoće i veoma malo mesta na kojima se mogu obratiti za podršku

Razvijeno od strane žena rođenih u inostranstvu, za osobe rođene u inostranstvu.

Naš program rada

Sve što organizacija Women for Women France radi je usmerena na jedan cilj: poboljšanje ishoda za sve osobe suočene sa nasiljem u porodici u Francuskoj bez obzira na njihovu ekonomsku situaciju, migracioni status ili zemlju porekla.

Kreiranje i upravljanje veb-lokacijom sa informacijama na više jezika

Veb-lokacija organizacije Women for Women France odgovara na primarnu potrebu ljudi koji su suočeni sa nasiljem u porodici: pristup praktičnim informacijama koje se odnose na njihove brige i praktične potrebe, na jeziku koji mogu da razumeju.

U saradnji sa vodećim stručnjacima u svojim poljima u Francuskoj, imamo mogućnost da obezbedimo praktične, ažurirane informacije od pronalaženja neposredne bezbednosti do uspostavljanja nezavisnosti.

Veb-lokacija je namenjena za sve ljude, bez obzira na pol ili naciju.

Obuka

Predlažemo namenske obuke, zasnovane na istraživanjima i informacijama osoba koje su preživele nasilje za sledeće strukture i stručna lica

  • Usluge savetovanja
  • Policijske službe 
  • Medicinski stručnjaci
  • Stručnjaci za pravne usluge 
  • Socijalni radnici
  • Nacionalna škola za pravosuđe
  • Zaposleni

Ako je vaša struktura zainteresovana za naše programe za obuku, kontaktirajte nas na [email protected].

Konsultacije za istraživanje i preživljavanje nasilja

Da bismo osigurali da su naši programi i stavovi zasnovani na najnovijim istraživanjima i stvarnim iskustvima ljudi koji su se suočili sa nasiljem u porodici, sprovodimo istraživanja, uključujući konsultacije sa žrtvama i osobama koje su preživele nasilje na periodičnoj osnovi.

Imamo mogućnost da obavljamo ovo zahvaljujući našim partnerstvima sa univerzitetima i organizacijama za istraživanje.

Predlozi za istraživačka partnerstva mogu se poslati na [email protected].

Rad sa institucijama i uslugama 

Francuska je potpisnica konvencije iz Istanbula: konvencije Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Mi blisko sarađujemo sa institucijama i uslugama da bismo identifikovali praznine i obezbedili preporuke za reforme.

Kampanje za obraćanje javnosti i žrtvama

Naši napori za obavljanje komunikacije su ambiciozni: želimo da sve osobe koje žive u Francuskoj bez obzira na jezik koji govore znaju svoja prava. 

Takođe, radimo na borbi protiv čestih zabluda o nasilju u porodici.

Nacionalni servis za podršku

Organizacija Women for Women France trenutno organizuje nacionalni servis za podršku tako da osobe koje su rođene u inostranstvu, a suočene su sa nasiljem u porodici mogu da pristupe personalizovanoj podršci na svom putu do uspostavljanja bezbednosti i nezavisnosti.

Ako ste zainteresovani da postanete finansijski partner za ovaj servis od vitalne važnosti kontaktirajte nas na [email protected].

Za intervenciju policije:

Idite na vrh