Dostupnost

Women for Women France čini da pružanje dostupnosti naših usluga bude prioritet.

Posebna pažnja preduzeta je tako da svi korisnici veb-lokacije www.womenforwomenfrance.org shvate i
koriste ovaj sadržaj bez poteškoća, uključujući i ljude koji žive sa invaliditetima.

Ova veb-lokacija je kreirana u skladu sa preporukama opštih vladinih smernica za pristupačnost (General Government Accessibility Guidelines, RGAA) i W3C standardima, konkretno za deo koji se odnosi na dostupnost pod nazivom „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)“ (Smernice za pristupačnost veb-sadržaja).

Posebnu pažnju obratili smo izboru fonta i kontrastu boja.

Na svakoj stranici, možete da:

  • se krećete pomoću alatki koje koriste ljudi koji žive sa vizuelnim smetnjama (sinteza govora ili ekrani sa Brajevom azbukom)
  • se krećete bez upotrebe miša, samo pomoću tastature ili putem ekrana osetljivog na dodir
  • zumirate pomoću tastature ili miša da biste prilagodili veličinu znakova kako vama odgovara.

Veb-lokacija se može prilagoditi svim veličinama ekrana, bez obzira na uređaj koji koristite (računar, tablet, telefon).

Naši timovi su posvećeni stalnom unapređenju pristupačnosti veb-sajta kako bi svima omogućili da pronađu informacije koje su im potrebne.

Za intervenciju policije:

Idite na vrh