Prava boravka u Francuskoj

Ako sumnjate u svoje pravo da ostanete u Francuskoj ako napustite svog nasilnog partnera, možete se osećati zarobljenim. Pokušajte da se ne osećate obeshrabreno, postoje rešenja.

Naš imigracioni upitnik je dizajniran da vam pomogne da odredite za koja boravišna prava u Francuskoj možete da se prijavite.

Ovaj upitnik je samo za ljude koji su trenutno u Francuskoj, sa ili bez važećih boravišnih prava.

Upitnik je potpuno anoniman.

Prijava za azil je postupak koji omogućava ljudima rođenim van Francuske da dobiju status izbeglice ili supsidijarnu zaštitu od progona ili rizika od progona u svojoj zemlji porekla.

Ako trenutno niste u Francuskoj i izgubite ili vam neko ukrade „titre de séjour“ dozvolu za boravak, možete da zatražite dokument pod nazivom viza za povratak ili „visa de retour“ iz francuskog konzulata tako da se možete vratiti u Francusku.

Ako imate važeći imigracioni dokument koji se zove „titre de séjour“ i ako je ukraden ili izgubljen dok ste u Francuskoj, možete zatražiti dokument pod nazivom „duplicata“ od lokalnih administrativnih vlasti.

Ako ne želite da testirate svoju podobnost popunjavanjem našeg anonimnog imigracionog upitnika, u nastavku možete pretraživati prema glavnim kriterijumima ili „osnovima“ koji bi vam mogli omogućiti da dobijete boravišna prava u Francuskoj. Ovo takođe uključuje nekoliko opcija za ljude koji su bili suočeni sa nasiljem u porodici.

Ovo se odnosi samo na ljude koji su već u Francuskoj.

Ako se nijedan od ovih kriterijuma ne odnosi na vas, možete konsultovati stručnjaka za imigraciju koji će ispitati vašu situaciju i utvrditi koje druge opcije imate.

Titre de séjour“ ili boravišna dozvola se dodeljuje osobama koje su od sudije u Francuskoj dobile nalog za zaštitu ili „ordonnance de protection“, bilo zbog nasilja u porodici ili pretnje vezane za prinudni brak.

Osobe koji su u braku sa francuskim državljaninom i koje su došle u Francusku ili imaju pravo na boravak u Francuskoj zbog braka, mogu da zadrže svoja prava na boravak ukoliko prestanu da žive sa svojim supružnikom zbog toga što su doživele nasilje u porodici ili su se našle u poligamnoj situaciji.

Ako ste u francuskom građanskom partnerskom odnosu pod nazivom „Pacs“ ili u domaćem partnerskom odnosu i vaša boravišna dozvola ili „titre de séjour“ je zasnovana na uslovu da živite sa svojim partnerom, možete da naglasite da ste doživeli nasilje u porodici i možda ćete moći da zadržite svoja boravišna prava u slučaju razdvajanja.

Osobe koje imaju pogodnosti od prava na spajanje porodice ili „regroupement familial“ mogu da zadrže svoja prava na boravak u slučaju da prestanu da žive sa svojim supružnikom jer su doživele nasilje u porodici.

Partneri građanina Evropske unije mogu da zadrže prava na boravak ako su preduzeli inicijativu da prekinu život sa svojim supružnikom jer su doživeli nasilje u porodici.

Partneri osoba koje imaju međunarodnu zaštitu mogu da zadrže pravo na boravak kada prestanu da žive sa svojim partnerom ako su doživeli nasilje u porodici.

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“ se može izdati ako ste roditelj barem jednog deteta sa francuskim državljanstvom koje ima manje od 18 godina koje živi u Francuskoj i ako doprinosite njegovom izdržavanju i obrazovanju.

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“, može da se izda osobama koje žive u Francuskoj pod uslovom da mogu da dokažu da imaju dovoljno dugotrajne, bliske i stabilne lične i porodične veze u Francuskoj.

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“ može da se izda osobama koje su bolesne i kojima je potrebna medicinska nega u Francuskoj.

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“ može da se izda svakoj osobi koja prati bolesno dete kome je potrebna medicinska nega u Francuskoj. Ta osoba može biti njihova majka, otac ili neko drugi ko ima starateljstvo nad detetom.

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“, može da se izda pojedincima koji imaju ugovor o radu u Francuskoj, bez obzira da li već imaju „titre de séjour“ ili ne.

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“ može da se izda pojedincima koji već imaju pravo na boravak i žele da rade samostalno ili da osnuju sopstveni biznis u Francuskoj.

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“, može se izdati pojedincima koji sarađuju sa pravosudnim sistemom putem tužbe ili svedočenja u vezi sa radnjama trgovine ljudima i/ili seksualne trgovine.

Dokument koji daje pravo na boravak u Francuskoj, poznat kao „titre de séjour“, ili boravišna dozvola, može se izdati pojedincima koji napuštaju situaciju koja obuhvata prostituciju i koji prate određeni program sa organizacijom koja je posebno ovlašćena da njime upravlja, poznata kao „association agréée“.

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“, može se izdati pojedincima koji mogu dokazati da su živeli u Francuskoj bez prekida duže od 10 godina, sa ili bez prava na boravak.

Pravo na azil je pravo koje omogućava ljudima rođenim van Francuske da dobiju status izbeglice ili supsidijarnu zaštitu od progona ili rizika od progona u svojoj zemlji porekla.

Ako živite u Francuskoj sa važećim pravima na boravak najmanje pet godina ili samo tri godine za određene nacionalnosti, možete zatražiti boravišnu dozvolu poznatu kao 0äcarte de résident“ koja važi deset godina. Može vam biti izdata ako ispunjavate određene uslove.

Svedočenja

Napustili smo Japan da bismo bili bliže porodici mog supruga Francuza. Nasilje je počelo ubrzo po našem dolasku. Nažalost, pošto su moja deca sada živela u Francuskoj, nije mi bilo dozvoljeno da napustim zemlju sa njima, prema francuskom zakonu. Dozvolu za boravak mi je sponzorisao supružnik, tako da sam se plašila da ću biti deportovana daleko od svoje dece ako ga napustim. Tada sam otkrila da postoji posebna boravišna dozvola za žrtve porodičnog nasilja i da, pošto su moja deca Francuzi i idu u školu, mogu da ostanem u Francuskoj. Danas, nekoliko godina kasnije, srećna sam što nisam odustala. Moja deca i ja smo sada bezbedni i imam divnog novog muža koji se prema meni i deci odnosi sa poštovanjem i ljubaznošću.

„Aiko“ - Japan - 42 godine

Bila sam ovde ilegalno, a moj partner je to počeo da koristi protiv mene. Nasilje je postalo ekstremno, ali sam se osećala bespomoćno. Rekao mi je da mi je on jedina šansa da ostanem u Francuskoj i zapretio da će me prijaviti vlastima ako ga napustim. Srećom, i bez papira, uspela sam da dobijem nalog za zaštitu, koji mi je dao pravo na boravišnu dozvolu. Laknulo mi je što sam uspela da dobijem svoje papire i što nisam stalno anksiozna. Ovih dana se dešava da ga vidim jer imamo zajedničke prijatelje, ali volim da ga pogledam u oči i pokažem mu da nije zadržao dominaciju nada mnom. Ja sam jača od toga.

„Leila“ - Alžir - 26 godine

Kada sam stigla u Francusku, prekoračila sam svoju turističku vizu i bila sam ovde, pretpostavljam... kao ilegalac. Nisam mogla da idem kući iz mnogo razloga o kojima ne želim da pričam. Nisam imala novac i nisam imala pravo da radim. Tako sam radila kao seksualna radnica nekoliko godina. Kada sam htela da prekinem, otkrila sam da možeš da dobiješ boravišnu dozvolu ako te prati udruženje specijalizovano za izvlačenje ljudi iz prostitucije. Oni su me savetovali i pomogli mi u procesu. Danas imam novi posao i mogu da dobijem dugoročnu vizu.

„Beth“ - Sjedinjene Američke Države - 55 godine

Za intervenciju policije:

Idite na vrh