Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati boravišno pravo u Francuskoj. To je samo za ljude koji su trenutno u Francuskoj. Upitnik je potpuno anoniman.

Select the various criteria that correspond to your situation

Alžirski državljani

Vaše pravo na boravak u Francuskoj regulisano je bilateralnim sporazumom između Francuske i Alžira. Stoga se odredbe zakona koji regulišu prava na boravak u Francuskoj pod nazivom „Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)“ ne odnosi na vas. Dodali smo odeljak posvećen državljanima Alžira u okviru svakog rezultata kada su uslovi za dobijanje raznih prava na boravak u Francuskoj različiti za vas.

Ja sam državljanin države članice Evropske unije

Imate pravo da boravite u Francuskoj pod uslovom da imate dovoljno sredstava. Generalno, nije potrebno da imate dozvolu za boravak ili „titre de séjour“.

Za intervenciju policije:

Idite na vrh