Naš imigracioni upitnik je dizajniran da vam pomogne da odredite za koja boravišna prava u Francuskoj možete da se prijavite.

Ovaj upitnik je samo za ljude koji su trenutno u Francuskoj, sa ili bez važećih boravišnih prava.

Upitnik je potpuno anoniman.

Za intervenciju policije:

Idite na vrh