សិទ្ធិស្នាក់នៅពេលអមដំណើរជាមួយនឹងអនីតិជនដែលមានជំងឺ

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញទៅឱ្យនរណាម្នាក់ដែលបានអមដំណើរជាមួយនឹងកុមារដែលមានជំងឺ ដែលត្រូវការការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តនៅប្រទេសបារាំង។ នេះអាចជាម្តាយ ឪពុករបស់ពួកគេ ឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានសិទ្ធិអំណាចពីឪពុកម្តាយ។

បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ FNCIDFF នៅថ្ងៃទី 06/10/2023

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកត្រូវតែមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ៖

 • អ្នកត្រូវតែរស់នៅប្រទេសបារាំងជាមួយកូនដែលមានជំងឺ។
 • អ្នកត្រូវតែជាឪពុកម្តាយរបស់កូនដែលមានជំងឺ ឬមាន "autorité parentale"ឬមានសិទ្ធិអំណាចពីឪពុកម្តាយ ដែលមានន័យថា អ្នកអាចអនុវត្តសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចចំពោះកុមារក្រោយពីការសម្រេចរបស់តុលាការ។
 • អ្នកត្រូវតែគាំទ្រតម្រូវការរបស់កុមារ។
 • កុមារដែលអ្នកកំពុងគាំទ្រត្រូវតែ៖
  • ជាអនីតិជន ពោលគឺអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ
  • រស់នៅប្រទេសបារាំងជាមួយអ្នក
  • មានជំងឺដែលនឹងមានផលវិបាកនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរពិសេសប្រសិនបើមិនបានព្យាបាល
  • ត្រូវតែទទួលបានការព្យាបាលនៅប្រទេសបារាំង
  • មិនអាចទទួលបានការព្យាបាលតាមវេជ្ជសាស្ដ្រដែលសមស្របនៅក្នុងប្រទេសដើមរបស់អ្នក។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖ មាត្រា 425–10 នៃ "CESEDA"។

ប្រភេទនៃ "titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅដែលបានចេញឱ្យ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ឬ "autorisation provisoire de séjour" សម្រាប់រយៈពេលអតិបរមាប្រាំមួយខែ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចធ្វើការ។

"autorisation" អាចត្រូវបានបន្តក្នុងរយៈពេលនៃការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តរបស់កុមារ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ អ្នកនឹងត្រូវបន្តបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចេញបណ្ណស្នាក់នៅ។

ឪពុកម្តាយទាំងពីរអាចទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅនេះ។

ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរី

កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល់ហ្សេរីមិនផ្តល់សម្រាប់ស្ថានភាពជាក់លាក់នៃជនអាល់ហ្សេរីដែលអមដំណើរជាមួយនឹងអនីតិជនដែលមានជំងឺនោះទេ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅសម្រាប់ហេតុផលនេះដោយផ្អែកទៅលើបទប្បញ្ញត្តិនៃមាត្រា 6.5 (ជីវិតឯកជន និងទំនាក់ទំនងគ្រួសារ) និង 6.7 (សុខភាព)។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃទេ។

 • "La Cimade" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនចំណាកស្រុកទាំងអស់ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាពិសេសមនុស្សដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងជួយអ្នកនៅក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងដឹកនាំអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
  • ភាសាដែលមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • ដោយគ្មានការណាត់ជួបនៅ មជ្ឈមណ្ឌលដែលនៅជិតអ្នក
   • តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 01 40 08 05 34 ឬ 06 77 82 79 09 នៅថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ 1:30 រសៀល និងពីម៉ោង 2:30 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច។
 • "Gisti" គឺជាអង្គការដែលមានឯកទេសខាងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក និងពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទាំងនោះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖
   • តាមរយៈទូរសព្ទ +331 84 60 90 26 ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 3 រសៀល ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច និងចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ផងដែរ សម្រាប់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃសុក្រ។ ពេលខ្លះខ្សែទូរសព្ទជាប់រវល់ សូមកុំខកចិត្ត។ ពេលខ្លះវាងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅពួកគេនៅពេលរសៀល។
   • ផ្ញើតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ទៅ "Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France"។ បោះពុម្ព និងបំពេញ ទម្រង់បែបបទនេះ និងបញ្ចូលក្នុងលិខិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ចម្លងនៃឯកសាររដ្ឋបាលដែលអាចពាក់ព័ន្ធ។ ត្រូវប្រាកដថាបញ្ជាក់សំណួររបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន រួមទាំងធាតុទាំងអស់ដែលអាចជួយទីប្រឹក្សារបស់ "Gisti" ឱ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។
 • "Associations" គឺជាអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន។ ស្ថាប័នខ្លះមានឯកទេសខាងអន្តោប្រវេសន៍។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងពេលខ្លះជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរកតាមតំបន់ និងដេប៉ាតាម៉ង់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • សមាគមដែលមានការអនុញ្ញាត ឬ "associations habilitées" អាចផ្តល់សេវាកម្មដែលមានឯកទេសខ្ពស់ទៅដល់អ្នកដែលស្វែងរកទីជម្រក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ណែនាំអ្នក គាំទ្រអ្នកក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក ហើយមកជាមួយអ្នកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អ្នកជាមួយការិយាល័យបារាំងសម្រាប់ការការពារជនភៀសខ្លួន និងជនដែលគ្មានសញ្ជាតិ ឬ "Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)"។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចធ្វើទៅបាន។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្វែងរក "associations habilitées" ដែលនៅជិតអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង

កម្រងសំណួរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ពីមូលហេតុ ឬ "fondements"…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់