ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសមួយដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាន។ ពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ច្បាប់គ្រួសារ ឬការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាល។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Alliance des Avocats pour les Droits de l'Homme នៅថ្ងៃទី 25/09/2023

តួនាទីរបស់មេធាវី

នៅប្រទេសបារាំង ដំណើរការផ្លូវច្បាប់អាចមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេស។ វាត្រូវបានណែនាំ ហើយក្នុងករណីខ្លះជាកាតព្វកិច្ច ដែលថាអ្នកត្រូវជួលមេធាវីដែលអាចណែនាំអ្នក ជួយអ្នកក្នុងនីតិវិធី និងតំណាងអ្នកក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងតុលាការ ឬ "audiences”។

គួរឱ្យស្ដាយ នៅប្រទេសបារាំង សម្រាប់នីតិវិធីទាក់ទងនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ យើងសូមផ្តល់ការណែនាំយ៉ាងខ្លាំងថាជនរងគ្រោះនៃបទល្មើសជួលមេធាវីដើម្បីបង្កើនឱកាសនៃជនល្មើសដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងបរិបទនៃច្បាប់គ្រួសារ និងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ មេធាវីអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មរបស់ពួកគេសម្រាប់នីតិវិធីដូចខាងក្រោម៖

 • ដាក់ពាក្យសុំ វិធានការការពារ ដូចជាដីកាការពារ ឬ "ordonnance de protection" ក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ
 • ដាក់ពាក្យសុំ សិទ្ធិស្នាក់នៅ ឬ សិទ្ធិជ្រកកោន និងនីតិវិធីទាមទារសំណងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាល
 • ដាក់ពាក្យសុំ ការលែងលះ និងការរៀបចំការបង្កើត សិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ
 • ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ៖ នីតិវិធីច្បាប់បន្ទាប់ពី បណ្តឹង ប្រឆាំងនឹងជនល្មើសនៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។

បង់ថ្លៃសេវាមេធាវីរបស់អ្នក

សេវាមេធាវីត្រូវគិតថ្លៃសេវា។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតនោះ មានដំណោះស្រាយ។

ជំហានដំបូងគឺត្រូវពិនិត្យមើលថាតើគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ឧទាហរណ៍ការធានារ៉ាប់រងផ្ទះរបស់អ្នក រ៉ាប់រងការចំណាយផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនដែរឬទេ។ បើដូច្នេះមែន សូមសួរពួកគេថាតើដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបានរ៉ាប់រងឬទេ ហើយនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌបែបណា។

 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទេ អ្នកអាចស្នើសុំការទូទាត់ពេញលេញ ឬមួយផ្នែកនៃការចំណាយផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកពីរដ្ឋ ហៅថាជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle” ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក៏ដោយ។

  ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវកត់សម្គាល់៖

  • អ្នកអាចស្វែងរកមេធាវី ហើយសុំឱ្យពួកគេយកសំណុំរឿងរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើ "aide juridictionnelle" ឬស្នើសុំ "aide juridictionnelle" ជាដំបូង ហើយសុំមេធាវីមួយរូប ដែលត្រូវតែងតាំងដោយតុលាការ នៅពេលអ្នកបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំ។
  • ប្រសិនបើអ្នករកឃើញមេធាវីដែលយល់ព្រមដោះស្រាយលើករណីរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើ "aide juridictionnelle" ហើយអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញ "aide juridictionnelle" ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យសុំប្រាក់បន្ថែមពីអ្នកនៅពេលក្រោយទេ ទោះបីជាចំនួនការងារ និងរយៈពេលនៃដំណើរការនីតិវិធីលើសពីការប៉ាន់ស្មានដំបូងរបស់ពួកគេក៏ដោយ។
  • ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្នែក "aide juridictionnelle” មានតែផ្នែកនៃការចំណាយផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបង់ដោយរដ្ឋ។ ដូច្នេះ មេធាវីរបស់អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកបន្ថែម "complément d’honoraires” ឬថ្លៃសេវាបន្ថែម។ សួរពួកគេអំពីរឿងនេះតាំងពីដំបូង។
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបាន "aide juridictionnelle" ឬត្រឹមមួយផ្នែកនៃ "aide juridictionnelle" ចូរសួរមេធាវីអំពីអត្រាតម្លៃរបស់ពួកគេ ដែលគេស្គាល់ថាជា “honoraires”។

  វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកដឹងពីតម្លៃសរុបតាំងពីដំបូង។ នេះអាចជា៖

  • តម្លៃថេរសម្រាប់នីតិវិធីពេញលេញ
  • អត្រាតម្លៃក្នុងមួយម៉ោងជាមួយនឹងការប៉ាន់ប្រមាណនៃចំនួនម៉ោងដែលនឹងត្រូវការ។

  ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត ប៉ុន្តែអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle” មេធាវីខ្លះអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយផ្សេងទៀត ឧទាហរណ៍ដើម្បីបង់ប្រាក់ឱ្យពួកគេជាភាគរយនៃអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាននៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការនីតិវិធី។ ប្រភេទនៃការរៀបចំនេះគឺកម្រណាស់។

ការជ្រើសរើសមេធាវី

នៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចស្វែងរកមេធាវីដ៏ល្អ និងស្មោះត្រង់ដែលធ្វើការងារល្អសម្រាប់កូនក្តីរបស់ពួកគេ និងមេធាវីដែលមិនសូវជំនាញផ្សេងទៀត ដែលជួនកាលទទួលយកការអនុវត្តមិនស្មោះត្រង់។

ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់ការជ្រើសរើសមេធាវីដែលត្រឹមត្រូវ។

 • ដើម្បីស្វែងរកមេធាវីល្អដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកអាចស្នើសុំការណែនាំ៖

  • អ្នកអាចទាក់ទងអង្គការដែលផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃ ដែលគេស្គាល់ថាជាassociation”។ ជ្រើសរើសអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យរបស់អ្នក៖ ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពាន ច្បាប់សម្រាប់ជនបរទេស។ល។
  • អ្នកអាចស្នើសុំការណែនាំពីមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ ដែលបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្បាប់ដូចគ្នា។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវី ដែលត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកក្នុង បញ្ជីឈ្មោះ ដែលរាយបញ្ជីមេធាវីទាំងអស់នៅប្រទេសបារាំងនេះបាន។ គេហទំព័រផ្តល់ការស្វែងរកតាមទីក្រុង ភាសា និងឯកទេស។

 • អ្នកអាចទាក់ទងមេធាវីជាច្រើននាក់ ដើម្បីប្រៀបធៀបសេវាកម្ម និងអត្រាតម្លៃរបស់ពួកគេ ហើយជ្រើសរើសមួយដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ជាមួយ។

  ជាដំបូង សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅមេធាវី ដើម្បីបង្ហាញស្ថានភាពរបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់រហ័ស និងណែនាំការសាកសួរតាមទូរសព្ទពីដំបូង។

  រឿងមួយចំនួនដែលត្រូវពិនិត្យមើលអំឡុងពេលសន្ទនាតាមទូរសព្ទរបស់អ្នក៖

  • សួរពួកគេថាតើពួកគេដោះស្រាយករណីប្រភេទនេះនិងអត្រាតម្លៃរបស់ពួកគេប៉ុន្មាន ដែលគេស្គាល់ថាជា “honoraires"
  • ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងពួកគេសម្រាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងច្បាប់គ្រួសារ (ការលែងលះ សិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមារ ជាដើម) វាមានសារៈសំខាន់ដែលពួកគេអាចដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញនៃករណីអន្តរជាតិរបស់អ្នកប្រកបដោយជំនឿចិត្ត៖ ត្រូវប្រាកដថាសួរពួកគេអំពីបញ្ហានេះ
  • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដាក់ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ដែលគេស្គាល់ថាជា "aide juridictionnelle” សូមសួរពួកគេតាមទូរសព្ទថាតើពួកគេនឹងយល់ព្រមដោះស្រាយករណីរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះឬអត់។

  ប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្តូរដំបូងនេះ អ្នកអាចរៀបចំការជួបជាមួយពួកគេ។

  ប្រសិនបើពួកគេបានយល់ព្រមទទួលយកករណីរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើការទូទាត់តាមរយៈ "aide juridictionnelle” សុំឱ្យពួកគេសរសេរលិខិតបញ្ជាក់ពីរឿងនេះ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលិខិតទទួលយក ឬ “lettre d’acceptation” បន្ទាប់មកដាក់ពាក្យសុំដោយធ្វើតាម ដំណើរការនេះ។

 • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំឱ្យបានល្អសម្រាប់ការជួបលើកដំបូង។ បើអាចធ្វើបាន សូមព្យាយាមសរសេរឯកសារមួយ ឬពីរទំព័រដែលគ្របដណ្តប់ការពិតសំខាន់ៗ។

  រៀបចំឯកសារដែលមានច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារសំខាន់ៗទាំងអស់ ដែលអាចរួមបញ្ចូល នៅកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន៖

  • ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក និងរបស់កូនអ្នក៖ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន
  • បណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ "titre de séjour" ប្រសិនបើអ្នកមានមួយណា
  • សៀវភៅកំណត់ត្រាគ្រួសាររបស់អ្នក ឬ "livret de famille
  • បណ្ណថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ឬ "carte vitale
  • សៀវភៅកំណត់ត្រាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ឬ "carnet de santé" និងសម្រាប់កូនៗ របស់អ្នក
  • ឯកសារពី "Caisse d’allocations familiales (CAF)
  • លិខិតពន្ធ និងកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នក
  • រូបថតនៃឯកសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ PACS ឬដៃគូច្បាប់ទូទៅរបស់អ្នក៖ លិខិតពន្ធ បញ្ជីបើកប្រាក់ រូបថតនៃរបាយការណ៍គណនី កិច្ចសន្យាការងារ។ល។
  • ភស្តុតាងនៃប្រភពចំណូលដែលមិនបានប្រកាសផ្សេងទៀត៖ រូបថតសាច់ប្រាក់ សៀវភៅកត់ត្រា ការទិញទំនិញ ។ល។
  • ភស្តុតាងនៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដៃគូអ្នក ឬទ្រព្យដែលអ្នកមានរួមជាមួយពួកគេ៖ ដូចជាអចលនទ្រព្យ ការវិនិយោគជាដើម
  • ឯកសារទាក់ទងនឹងកុមារ៖ សកម្មភាពសាលា សកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា ថ្លៃអាហារដ្ឋាន ថ្លៃព្យាបាល។ល។
  • ភស្តុតាង ដែលអ្នកអាចប្រមូលបាន ប្រសិនបើអ្នកបានប្រឈមមុខ ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ
 • នៅក្នុងការជួបលើកដំបូង៖

  • ព្យាយាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិតជាក់ស្តែង ដោយមិននិយាយលម្អិតពេក
  • សុំឱ្យមេធាវីពន្យល់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវវិធីសាស្រ្តដែលពួកគេណែនាំ របៀបដែលដំណើរការនីតិវិធីនឹងបង្ហាញចេញមក និងកាលវិភាគ
  • សួរពួកគេនូវសំណួរទាំងអស់ដែលមានក្នុងចិត្ត។

  នៅចុងបញ្ចប់នៃការជួប មេធាវីត្រូវតែផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឯកសារផ្លូវការមួយ ដែលកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់ពួកគេ ជាពិសេសអត្រាតម្លៃរបស់ពួកគេ ដែលគេស្គាល់ថា "honoraires”។ នៅប្រទេសបារាំង ជួនកាលមេធាវីនឹងស្នើសុំឱ្យបង់ប្រាក់ចំនួន 50% នៃ "honoraires" ជាមុន។

  គន្លឹះមួយចំនួន៖

  • សូមចំណាយពេលពិនិត្យមើលឯកសារនេះ ហើយកុំមានអារម្មណ៍ថាមានកាតព្វកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើវានៅថ្ងៃនោះ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានទំនុកចិត្តជាមួយមេធាវី ឬពួកគេបង្កឱ្យមានការភ័យខ្លាច ការខ្មាស់អៀន ឬគិតថាជាកំហុសអ្នក វាប្រហែលជាមានន័យថាជំនាញរបស់ពួកគេលើការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារមានកម្រិត ហើយអាចធ្វើឱ្យអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យ។ ប្រសិនបើមានករណីនេះ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពិគ្រោះជាមួយមេធាវីផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរមេធាវីរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ហេតុផល។

  ប្រសិនបើអ្នកបានស្នើសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "aide juridictionnelle” មេធាវីត្រូវតែផ្តល់លិខិតមួយឱ្យអ្នកដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេយល់ព្រមក្នុងការចាត់ចែងសំណុំរឿងរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះ។

 • នៅឯការជួបលើកដំបូងរបស់អ្នក អ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់អ្នកអំពីរបៀបធ្វើការជាមួយគ្នា។

  អ្នកអាចទាក់ទងពួកគេពេញមួយដំណើរការនីតិវិធី ឧទាហរណ៍ដើម្បីប្រាប់ពួកគេអំពីការពិតថ្មី ទោះយ៉ាងណា៖

  • យើងសូមណែនាំឱ្យកត់សម្គាល់ការពិតថ្មីនៅក្នុងឯកសារនៅពេលអ្នកបន្តដំណើរការ ដូច្នេះអ្នកអាចផ្ញើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលតែមួយ ឬចែករំលែកវានៅពេលណាត់ជួបបន្ទាប់របស់អ្នក។ បើអាច សូមផ្ញើភស្តុតាងណាមួយដែលអ្នកមានក្នុងពេលតែមួយ។
  • ព្យាយាមជៀសវាងការហៅទូរសព្ទ ឬផ្ញើអ៊ីមែលឱ្យពួកគេជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតថ្មីៗ ដើម្បីកុំឱ្យវាលើសលប់លើពួកគេ។
 • អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរមេធាវីរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេល។ ប្រសិនបើមេធាវីរបស់អ្នកត្រូវបានតែងតាំងដោយ "aide juridictionnelle" អ្នកត្រូវតែស្វែងរកមេធាវីថ្មីដែលទទួលយក"aide juridictionnelle”។ ប្រាប់ពួកគេថានរណាជាអតីតមេធាវីរបស់អ្នក ហើយប្រាប់អតីតមេធាវីរបស់អ្នកអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។ ពួកគេនឹងជូនដំណឹងដល់ក្រសួងគ្រប់គ្រងករណីដែលហៅថា "bureau d’aide juridictionnelle(ការិយាល័យជំនួយផ្នែកច្បាប់) អំពីការផ្លាស់ប្តូរមេធាវីរបស់អ្នក។

  ក្នុងករណីមានជម្លោះជាមួយមេធាវីរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងអង្គការដែលផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដែលគេស្គាល់ថាជា "association" ឯកទេសផ្នែកច្បាប់។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងមេធាវីផ្សេងទៀត ឬអង្គការនៃមេធាវីជាប់ឆ្នោតហៅថា "Conseil de l'Ordre" នៃ សមាគមន៍មេធាវីក្នុងកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នក។ ដើម្បីជួយអ្នកដោះស្រាយជម្លោះ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដែលគេហៅថា "point-justice" ប្រមូលផ្តុំស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ហើយជួនកាលជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់អ្នក។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមានឈ្មោះជាច្រើន៖ "Maison de Justice et du Droit (MJD) ","Point d'accès au droit (PAD)" "Relais d'accès au droit (RAD)" "Antenne de justice (AJ)" ឬ "France services (FS)" ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • អ្នកអាចរកឃើញ "point-justice" នៅជិតអ្នក៖
   • បញ្ជីឈ្មោះនេះនៅអនឡាញ។
   • តាមទូរសព្ទលេខ 3039 សម្រាប់ការហៅនៅប្រទេសបារាំងលើដីគោក និងតាមលេខ +33 9 70 82 31 90 សម្រាប់ការហៅមកពីបរទេស។ ពួកគេនឹងសួររកលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកពីអ្នក ហើយដាក់ឱ្យអ្នកទាក់ទងជាមួយ "point-justice" ។ ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ "CIDFF" នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង សៀវភៅបញ្ជីនេះ។
 • តួនាទីរបស់មេធាវីគឺការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកមុន អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់។

  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវជ្រើសរើសមេធាវីល្អម្នាក់
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃសេវាទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថាជំនួយផ្លូវច្បាប់ "aide juridictionnelle" ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវី ដែលត្រូវបានណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់លើ បញ្ជីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការដាក់ពាក្យសម្រាប់ "l'aide juridictionnelle" ឬជំនួយផ្នែកច្បាប់ដើម្បីបង់ថ្លៃមេធាវី និងការចំណាយផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលមេធាវី និងបង់ប្រាក់សម្រាប់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់…

ស្នើសុំទៅចៅក្រមដើម្បីរារាំងអតីតដៃគូមិនឱ្យចូលទៅជិតអ្នក

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នក និង/ឬកូនរបស់អ្នកមានហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានបន្ថែមទៀត…

ការប្រមូលភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពាន

ទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននៅឡើយ…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់