ប្រាក់ ការស្នាក់នៅ ឯករាជ្យភាព

គួរឱ្យយល់បានថា ភាពភ័យខ្លាចចំពោះលុយ និងកន្លែងដែលត្រូវរស់នៅ អាចធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងដៃគូដែលមានការគ្រប់គ្រង ឬប្រើអំពើហិង្សា។ វាមិនងាយស្រួលទេ ប៉ុន្តែមានដំណោះស្រាយ។ យើងនឹងនាំអ្នកឆ្លងកាត់ជម្រើសផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកឡើងវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ឬដៃគូររបស់អ្នក ឬអតីតដៃគូរបស់អ្នកត្រូវបានរារាំងពីការចូលប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់អ្នក មានដំណោះស្រាយមួយចំនួនដើម្បីរ៉ាប់រងនូវការចំណាយលើតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ ជាអកុសល ដំណោះស្រាយទាំងនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

ប្រសិនបើបច្ចុប្បន្ននេះអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ អ្នកមានសិទ្ធិបើកគណនីធនាគារបាន ទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅ ឬប្រាក់ចំណូលក៏ដោយ។ ប្រសិនបើធនាគារមួយបានបដិសេធមិនបើកគណនីនៅក្រោមឈ្មោះរបស់អ្នក អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីតាមរយៈធនាគារកណ្តាលបារាំងដែលមានឈ្មោះថា "Banque de France" ។

មានទម្រង់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំង ដើម្បីជួយមនុស្សដែលមានធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត។ នៅលើទំព័រនេះ អ្នកនឹងឃើញទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទម្រង់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗដែលមាន។

ការស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកមិនបានធំដឹងក្តីអាចមើលទៅគួរឱ្យខ្លាច ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមិនចេះភាសា។ ប៉ុន្តែដោយការតស៊ូ និងការជួយជ្រោមជ្រែងទើបអាចរកការងារធ្វើ ឬរៀនជំនាញថ្មីបាន។

ប្រសិនបើអ្នកចង់លក់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នកនៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នកជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខជាមួយនឹងរបបសាជីវកម្មសាមញ្ញហៅថា "micro-entreprise" ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "auto-entreprise"។

នៅប្រទេសបារាំង ច្បាប់តម្រូវឱ្យដៃគូរៀបការផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងសម្ភារដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបើចាំបាច់។ ប្រសិនបើអ្នកជាប់ទាក់ទងក្នុងដំណើរការលែងលះ អ្នកអាចស្នើសុំការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្តី ឬប្រពន្ធរបស់អ្នក។

ទោះបីជាបែកគ្នាក៏ដោយ ឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការចំណាយដែលទាក់ទងទៅនឹងកូន។ ចៅក្រមអាចស្នើសុំឱ្យឪពុកឬម្ដាយបង់ប្រាក់ឱ្យឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការអប់រំ និងការថែទាំកូន ឬ “contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” ក៏ត្រូវបានគេហៅថាជា “pension alimentaire” ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលមេធាវី និងបង់ប្រាក់សម្រាប់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យរដ្ឋដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ "l'aide juridictionnelle"។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាកចេញពីប្រទេសបារាំង ហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកវិញ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលហៅថា "aide au retour volontaire” ឬជំនួយត្រឡប់មកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះទេ ហើយមិនដឹងថាត្រូវទៅណាទេ គឺមានដំណោះស្រាយ។ វាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នក និងកូនរបស់អ្នក។ សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពចម្បង។

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នក និង/ឬកូនរបស់អ្នកមានហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានបន្ថែមទៀត អ្នកអាចស្នើសុំវិធានការការពារពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បារាំង។ ពួកគេអាចការពារជនល្មើសនៃការបំពានមិនឱ្យចូលមកជិតអ្នក រួមទាំងការបណ្ដេញពួកគេចេញពីផ្ទះរបស់គ្រួសារ។

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត អ្នកអាចដាក់ពាក្យជួលផ្ទះដែលគេស្គាល់ថាជាលំនៅដ្ឋានសង្គម ឬ "logement social" ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "HLM"។ នេះគឺជាលំនៅដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយការជួល ដែលជាធម្មតាមានតម្លៃសមរម្យជាងលំនៅដ្ឋានឯកជន។ ប្រសិនបើអ្នកបានប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ អ្នកអាចត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនដែលមានអាទិភាព។

នៅប្រទេសបារាំង ការជួលផ្ទះឯកជនអាចជាមធ្យោបាយមួយយ៉ាងរហ័សក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ។ លក្ខខណ្ឌត្រូវបានកំណត់ដោយបុគ្គលដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យ ដែលអ្នកត្រូវតែចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួលមុនពេលចូលរស់នៅ។ អាស្រ័យលើទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងដែលអ្នករស់នៅ វាអាចចំណាយពេលយូរបន្តិចដើម្បីស្វែងរកផ្ទះ។

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយអ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់ ឬអាចខ្ចីពីធនាគាររបស់អ្នក អ្នកអាចស្វែងរកទិញផ្ទះបាន។ ទំព័រនេះនឹងនាំអ្នកឆ្លងកាត់ជំហានសំខាន់ៗនៅក្នុងដំណើរការ។

មុនពេលដែលអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅចូលទៅកាន់ផ្ទះថ្មី មានជំហានជាច្រើនដែលអ្នកនឹងត្រូវអនុវត្តទាក់ទងទៅនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាល និងអ្នកផ្តល់សេវា។ ជំហានដែលអ្នកត្រូវធ្វើអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានៃការជួល ឬ "bail" ជាមួយអតីតដៃគូរបស់អ្នក វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិច្ចសន្យានៃការជួលបន្ទាប់ពីការបែកគ្នារបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីផ្ទះ។ វានឹងការពារអ្នកពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការជួលដែលមិនបានបង់ប្រាក់។ ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅដោយសារការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយរយៈពេលជូនដំណឹងដែលអ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ឱ្យម្ចាស់ផ្ទះ។

គួរឱ្យស្ដាយ នៅប្រទេសបារាំង សេវាកម្ម និងទម្រង់បែបបត់តិចតួចបំផុតមានជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាបារាំង។ ការរៀនភាសាបារាំងនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កិច្ចការមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ហើយអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលនិយាយអំពីការស្វែងរកការងារ។ មិនថាកម្រិតដំបូងរបស់អ្នកយ៉ាងណាទេ មានដំណោះស្រាយជាច្រើនដែលអាចរកបាន ទាំងមិនគិតថ្លៃ និងដោយគិតថ្លៃ។

ការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យអាចឱ្យអ្នកទទួលបានសញ្ញាបត្រ ដែលអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសបារាំង ឬអាចមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គន្លងអាជីពមួយចំនួន។ អ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិបារាំងអាចចុះឈ្មោះចូលរៀននៅប្រទេសបារាំងក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

នៅប្រទេសបារាំង ការចូលរៀននៅសាលាគឺចាំបាច់សម្រាប់កុមារទាំងអស់ចាប់ពីអាយុបីឆ្នាំ ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមានអាយុក្រោមបីឆ្នាំ ហើយអ្នកត្រូវមើលថែ នោះមានដំណោះស្រាយថែទាំកុមារផ្សេងៗគ្នា។ តួនាទីនៃការថែទាំកុមារគឺថែទាំកុមារ និងធានាលើសុខភាព សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ។

ឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ វាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការមានអារម្មណ៍ឯកោ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាអាចស្វែងរកសហគមន៍មនុស្សដែលចែករំលែកវប្បធម៌ ឬចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក ទោះបីជាអ្នកមិនចេះនិយាយភាសាបារាំងក៏ដោយ។

ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលបណ្ណបើកបរនៅខាងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុប ហើយមានមូលដ្ឋានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ជាបទបញ្ញាតិ្តទូទៅ អ្នកនឹងត្រូវប្តូរវាទៅជាបណ្ណរបស់ប្រទេសបារាំងវិញ។ ប្រទេសជាច្រើនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរជាមួយប្រទេសបារាំង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានបណ្ណបើកបរ ឬមិនអាចប្តូរបាន អ្នកក៏អាចធ្វើតេស្តបើកបរនៅប្រទេសបារាំងផងដែរ។

សក្ខីកម្ម

ខ្ញុំបានមកប្រទេសបារាំងដើម្បីគាត់។ ខ្ញុំបានចាកចេញពីការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អណាស់ ជាកន្លែងដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានតម្លៃ និងពោពេញដោយការគោរព។ ពេលដែលខ្ញុំមកដល់ ខ្ញុំអត់បាននិយាយសូម្បីតែមួយពាក្យនៃភាសាបារាំង។ ខ្ញុំមិនអាចរកការងារធ្វើបានទេ។ នៅពេលបែកគ្នា គាត់បានបិទប្រាក់សន្សំទាំងអស់របស់ខ្ញុំក្នុងគណនីបារាំងនៅក្រោមឈ្មោះរបស់គាត់។ ខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីទេ ហើយខ្ញុំពិតជាតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ដែលដឹងថាប៉ូលិសមិនអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះរឿងនេះ។ នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ នេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខ្ញុំបានដឹងថា ការរំលោភបំពានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺស្របច្បាប់នៅប្រទេសបារាំង! ខ្ញុំមិនបានឃើញប្រាក់របស់ខ្ញុំទៀតទេ។ ខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្តើមសារជាថ្មីពីចំណុចដំបូង ហើយចាប់យកការងារដំបូងដែលខ្ញុំបានស្វែងរកដើម្បីបន្តរស់នៅតទៅទៀត។ ទោះបីជាមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយ បីឆ្នាំក្រោយមក ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះការរីកចម្រើនដែលមាន។ ខ្ញុំបានរៀនភាសាបារាំង រកការងារធ្វើក្នុងជំនាញរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានមិត្តល្អ ហើយទីបំផុតខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមសន្សំប្រាក់ម្តងទៀត។

“Helen” - ពីចក្រភពអង់គ្លេស - អាយុ 54 ឆ្នាំ

ខ្ញុំបានជួបគាត់ពេលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសបារាំង ហើយគាត់បានប្រើហិង្សាមកកាន់ខ្ញុំយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ រាល់ពេល គាត់បានសន្យាថាមិនធ្វើដូច្នេះទៀតទេ។ ខ្ញុំនៅទីនេះដោយខុសច្បាប់ ហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថា ដោយសារតែរឿងនេះខ្ញុំគ្មានឱកាសដោយគ្មានគាត់ទេ។ ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទៅណាទេ។ ក្រឡេកមើលទៅអតីត ពេលនេះខ្ញុំដឹងថាគាត់កំពុងព្យាយាមធ្វើឱ្យខ្ញុំពឹងផ្អែកលើគាត់។ ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការណាត់ជួបជាមួយសមាគមដែលជួយខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សា ហើយពួកគេបានជួយខ្ញុំជាមួយនឹងឯកសាររបស់ខ្ញុំ។

“Liu” - ពី​ប្រទេសចិន - អាយុ 28 ឆ្នាំ

ដោយសារតែពិការភាពរបស់ខ្ញុំ វាគឺពិបាករកការងារធ្វើណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ។ ក្រោយពីបែកគ្នា ខ្ញុំស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាសំណាងល្អ ខ្ញុំបានជួបបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ដែលបានជូនដំណឹងខ្ញុំអំពីប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់។ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជារៀងរាល់ខែ ហើយទទួលបានការគាំទ្រពី Cap Emploi ក្នុងការស្វែងរកការងាររបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំបានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងថ្នាក់រាំ ដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំបានបង្កើតមិត្តភក្តិ។

“Houda” - ពី​ប្រទេសទុយនីស៊ី - អាយុ 43 ឆ្នាំ

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់