សុខភាពរាងកាយ ផ្លូវភេទ និងផ្លូវចិត្ត

មិនថាទម្រង់បែបណាក៏ដោយ ការទទួលរងនូវអំពើហិង្សាណាមួយអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្ត ផ្លូវភេទ និងរាងកាយរបស់អ្នក។ នៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឬសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក។

ការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើសុខភាពរបស់អ្នក។ នៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពមិនថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណា និងមិនគិតពីសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានទទួលរងនូវការជាសរីរាង្គបន្តពូជស្រ្តីផ្នែកខាងក្រៅនោះ មានអង្គការ និងអ្នកជំនាញដែលអាចជួយអ្នកក្នុងអំឡុងពេលនៃការជាសះស្បើយរបស់អ្នក – មិនថាទាំងផ្លូវចិត្ត ឬការវះកាត់។ អ្នកជំនាញទាំងនេះមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការជួយស្ត្រីក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នា។

ប្រសិនបើអ្នកមានការងារ ឬលំនៅឋានដែលមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសបារាំង អ្នកមានសិទ្ធិរ៉ាប់រងថ្លៃសុខភាពរបស់អ្នកពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក។ ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋត្រូវបានគេហៅថា "Protection universelle maladie (PUMA)" ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "sécurité sociale”។

តួនាទីរបស់ "Aide médicale de l’État (AME)” ឬកម្មវិធីជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់រដ្ឋគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យជនដែលមិនមានសិទ្ធិស្នាក់នៅ ទទួលបានការថែទាំ។

"carte vitale” គឺជាកាតថែទាំសុខភាពដែលធានាថាការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកត្រូវបានសងវិញយ៉ាងងាយស្រួលនៅប្រទេសបារាំង។ វាឥតគិតថ្លៃ ឬគិតថ្លៃ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបានភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលគេស្គាល់ថាជា “Protection universelle maladie" សំដៅផងដែរថាជា "sécurité socialeឬសន្តិសុខសង្គម។

ដើម្បីទទួលបានសំណងឱ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ជាទូទៅយើងណែនាំឱ្យទិញគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលគេស្គាល់ថាជា "mutuelle”។ វាបំពេញបន្ថែមទៅនឹងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "Protection universelle maladie” ហៅផងដែរថាជាសន្តិសុខសង្គម ឬ “sécurité sociale”។

ប្រសិនបើអ្នកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុតិចតួច ឬគ្មាន ហើយបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលគេស្គាល់ថាជាសន្តិសុខសង្គម ឬ "sécurité sociale" អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំ "Complémentaire santé solidaire (CSS)”។ វាធានារ៉ាប់រងលើការចំណាយលើសុខភាពទាំងឡាយណាដែលមិនត្រូវបានផ្តល់សំណងពេញលេញនៅក្រោមសន្តិសុខសង្គម។

សក្ខីកម្ម

អតីតមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនដែលវាយខ្ញុំទេ ការវាយប្រហាររបស់គាត់ភាគច្រើនគឺពាក្យសំដី។ ខ្ញុំមិនបានដឹងថាវាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំកម្រិតណានោះទេ។ ខ្ញុំបានវិវត្តន៍ទៅជាមានបញ្ហាញ៉ាំ និងការគេងមិនលក់ធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងវាជាមួយអំពើហិង្សាដែលខ្ញុំបានទទួលរងនោះទេ។ មិត្តភក្តិម្នាក់បានបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំឱ្យទៅជួបអ្នកចិត្តសាស្រ្ត ដែលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆយទៅលើខ្ញុំថាមានជម្ងឺស្ត្រេសក្រោយការប៉ះទង្គិចទៅលើផ្លូវចិត្ត។ ខ្ញុំបានសម្រាកព្យាបាលជាច្រើនខែ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលច្រើន។

“Emily” - ពីប្រទេសអៀរឡង់ - អាយុ 27 ឆ្នាំ

បន្ទាប់ពីយើងបែកគ្នា ខ្ញុំបានធ្លាក់ទឹកចិត្ត។ ខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍នឿយហត់ អស់កម្លាំង។ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃជាក់លាក់បានទៀតទេ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្មានប្រយោជន៍។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាត។ នោះហើយជាពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅជួបគ្រូពេទ្យវិកលចរិត។ គាត់បានធានាខ្ញុំថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងជួបនោះគឺជារឿងធម្មតា ហើយខ្ញុំមិនមានជំងឺផ្លូវចិត្តទេ។

“Linh” - ពីប្រទេសវៀតណាម - អាយុ 62 ឆ្នាំ

បន្ទាប់ពីបែកគ្នាពីដៃគូ ខ្ញុំមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំង៖ ខ្ញុំគ្មានឯកសារ គ្មានការងារធ្វើ និងគ្មានលុយ។ ខ្ញុំត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំមានលទ្ធភាពបងថ្លៃពេទ្យដោយរបៀបណាទេ។ ខ្ញុំបានរកឃើញថាខ្ញុំអាចទទួលបានជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តពីរដ្ឋ ហើយនោះគឺជាការធូរស្បើយដ៏ធំមួយ។ ខ្ញុំអាចទៅជួបគ្រូពេទ្យ និងទទួលថ្នាំដែលខ្ញុំត្រូវការដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់អ្វីទាំងអស់។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ខ្ញុំបានទទួលបណ្ណស្នាក់នៅ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំអាចស្វែងរកការងារធ្វើ ដូច្នេះខ្ញុំលែងត្រូវការជំនួយនេះទៀតហើយ។

“Adama” - ពីប្រទេសកូតឌីវ័រ - អាយុ 34 ឆ្នាំ

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់