សិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង

ការសង្ស័យអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីដៃគូដ៏ឃោរឃៅរបស់អ្នក អាចធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានបង្ខាំង។ ព្យាយាមកុំមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្ត នៅមានដំណោះស្រាយ។

កម្រងសំណួរអន្តោប្រវេសន៍របស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ថាតើសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិបារាំងអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំបាន។

កម្រងសំណួរនេះគឺសម្រាប់តែមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយមាន ឬគ្មានសិទ្ធិស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ។

កម្រងសំណួរគឺអនាមិកទាំងស្រុង។

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនគឺជានីតិវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសបារាំង អាចទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួន ឬការការពារដោយផ្ដល់ជំនួយប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬហានិភ័យនៃការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពួកគេ។

ប្រសិនបើអ្នកមិននៅប្រទេសបារាំងនៅពេលនេះ ហើយអ្នកបាត់ ឬមានបណ្ណស្នាក់នៅ "titre de séjour" របស់អ្នកត្រូវបានលួច អ្នកអាចស្នើសុំឯកសារដែលហៅថា ទិដ្ឋាការចូលឡើងវិញ ឬ "visa de retour" ពីស្ថានកុងស៊ុលបារាំង ដូច្នេះអ្នកអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញបាន។

ប្រសិនបើអ្នកមានឯកសារអន្តោប្រវេសន៍ត្រឹមត្រូវ ដែលហៅថា "titre de séjour" ហើយវាត្រូវបានលួច ឬបាត់ខណៈពេលដែលអ្នកនៅប្រទេសបារាំង អ្នកអាចស្នើសុំឯកសារមួយ ដែលហៅថា "duplicata" ពីអាជ្ញាធររដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន។

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់សាកល្បងសិទ្ធិរបស់អ្នកដោយការបំពេញជាអនាមិករបស់យើង។ កម្រងសំណួរអន្តោប្រវេសន៍ខាងក្រោមនេះ អ្នកអាចរុករកមើលតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆយចម្បង ឬ "fondements" ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់ប្រទេសបារាំង។ ទាំងនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបានប្រឈមមុខនឹងការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ។

ទាំងនេះអនុវត្តចំពោះតែមនុស្សដែលកំពុងនៅប្រទេសបារាំង។

ប្រសិនបើគ្មានលក្ខណៈវិនិច្ឆយទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ អ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ដែលនឹងពិនិត្យស្ថានភាពរបស់អ្នក និងកំណត់នូវជម្រើសផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចមាន។

"Titre de séjour" ឬបណ្ណស្នាក់នៅត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដែលទទួលបានដីកាការពារ ឬ "ordonnance de protection" ពីចៅក្រមបារាំង មិនថាដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ឬការគំរាមកំហែងនៃការរៀបការដោយបង្ខំ។

មនុស្សដែលរៀបការជាមួយពលរដ្ឋបារាំង ហើយដែលបានមកប្រទេសបារាំង ឬមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាលទ្ធផលនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ អាចរក្សាសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើពួកគេឈប់រស់នៅជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពួកគេ ដោយសារពួកគេបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ឬស្ថានភាពពហុពន្ធភាព។

ប្រសិនបើអ្នកមានដៃគូស៊ីវិលជាជនជាតិបារាំងដែលគេស្គាល់ថាជា "Pacs" ឬនៅក្នុងភាពជាដៃគូក្នុងគ្រួសារ និងបណ្ណស្នាក់នៅរបស់អ្នក ឬ"titre de séjour" ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌដែលអ្នករស់នៅជាមួយដៃគូរបស់អ្នក អ្នកអាចគូសបញ្ជាក់ពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលអ្នកបានជួបប្រទះ ហើយអ្នកប្រហែលជាអាចរក្សាសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នកបានក្នុងករណីមានការបែកគ្នា។

មនុស្សដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសិទ្ធិបង្រួបបង្រួមគ្រួសារ ឬ "regroupement familial" អាចរក្សាសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើពួកគេឈប់រស់នៅជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពួកគេ ដោយសារពួកគេបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។

ដៃគូរបស់ពលរដ្ឋនៃសហភាពអឺរ៉ុបអាចរក្សាសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើពួកគេបានផ្តួចផ្តើមគំនិតដើម្បីបញ្ឈប់ការរស់នៅជាមួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់ពួកគេ ដោយសារតែពួកគេបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។

ដៃគូរបស់មនុស្សដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការគាំពារអន្តរជាតិអាចរក្សាសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេឈប់រស់នៅជាមួយដៃគូរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើពួកគេបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកឬម្តាយរបស់កុមារយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ជាជនជាតិបារាំងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ហើយប្រសិនបើអ្នករួមចំណែកដល់ការថែទាំនិងការអប់រំរបស់ពួកគេ។

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ប្រសិនបើពួកគេអាចបង្ហាញថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជិតស្និត និងមានទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យអ្នកដែលមានជំងឺ និងត្រូវការទទួលបានការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅប្រទេសបារាំង។

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យនរណាម្នាក់ដែលអមដំណើរជាមួយនឹងកុមារដែលមានជំងឺដែលត្រូវការការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តនៅប្រទេសបារាំង។ នេះអាចជាម្តាយ ឪពុករបស់ពួកគេ ឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានសិទ្ធិអំណាចពីឪពុកម្តាយ។

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យបុគ្គលដែលមានកិច្ចសន្យាការងារនៅប្រទេសបារាំង ថាតើពួកគេមាន "titre de séjour" រួចហើយឬក៏អត់។

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ "titre de séjour" អាចត្រូវបានចេញឱ្យបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅរួចហើយ ហើយចង់ធ្វើការដោយឯករាជ្យ ឬបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ “titre de séjour” អាចត្រូវបានចេញឱ្យបុគ្គលដែលសហការជាមួយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាមរយៈពាក្យបណ្តឹង ឬសក្ខីកម្មទាក់ទងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្ស និង/ឬពាណិជ្ជកម្មផ្លូវភេទ។

ឯកសារផ្តល់សិទ្ធិបន្តនៅប្រទេសបារាំង ដែលគេស្គាល់ថាជា “titre de séjour” ឬលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅ អាចត្រូវបានចេញឱ្យបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាកចេញពីស្ថានការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពេស្យាចារ និងដែលកំពុងអនុវត្តតាមកម្មវិធីជាក់លាក់មួយជាមួយអង្គការដែលមានការអនុញ្ញាតជាពិសេសដើម្បីគ្រប់គ្រងវា ដែលគេស្គាល់ថាជា “association agréée”។

បណ្ណស្នាក់នៅ ឬ “titre de séjour” អាចត្រូវបានចេញឱ្យបុគ្គលដែលអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយគ្មានការរំខានអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ ដោយមាន ឬគ្មានសិទ្ធិស្នាក់នៅ។

សិទ្ធិជ្រកកោន គឺជាសិទ្ធិដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សកើតនៅក្រៅប្រទេសបារាំង ទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួន ឬការការពារសាខាប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀន ឬហានិភ័យនៃការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសដើមរបស់ពួកគេ។

ប្រសិនបើអ្នកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងសិទ្ធិស្នាក់នៅដែលមានសុពលភាពយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំឆ្នាំ ឬត្រឹមតែបីឆ្នាំសម្រាប់សញ្ជាតិជាក់លាក់ អ្នកអាចស្នើសុំបណ្ណស្នាក់នៅដែលគេស្គាល់ថាជា "carte de résident” ដែលមានសុពលភាពរយៈពេលដប់ឆ្នាំ។ បណ្ណស្នាក់នៅអាចត្រូវបានចេញឱ្យអ្នក ប្រសិនបើអ្នកបំពេញលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

សក្ខីកម្ម

យើងបានចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្រួសារប្តីដែលជាជនជាតិបារាំងរបស់ខ្ញុំ។ អំពើហិង្សាបានចាប់ផ្តើមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់យើង។ គួរឱ្យស្ដាយ ដោយសារកូនរបស់ខ្ញុំឥឡូវរស់នៅប្រទេសបារាំង ខ្ញុំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាកចេញពីប្រទេសជាមួយពួកគេទេ យោងតាមច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំង។ បណ្ណស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានធានាដោយប្តីរបស់ខ្ញុំ ដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចការនិរទេសឆ្ងាយពីកូនរបស់ខ្ញុំ ប្រសិនបើខ្ញុំចាកចេញពីគាត់។ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានរកឃើញថា មានបណ្ណស្នាក់នៅជាក់លាក់មួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងចាប់តាំងពីកូនរបស់ខ្ញុំជាជនជាតិបារាំង ហើយបានទៅសាលារៀន ទើបខ្ញុំអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបាន។ បន្ទាប់ពីច្រើនឆ្នាំក្រោយមក សព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំមិនបោះបង់។ ពេលនេះកូនខ្ញុំ និងខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពហើយ ខ្ញុំមានប្តីថ្មីគួរឱ្យស្រឡាញ់ ដែលចាត់ទុកខ្ញុំ និងកូនៗដោយក្តីគោរព និងចិត្តល្អ។

“Aïko” - ពីប្រទេសជប៉ុន - អាយុ 42 ឆ្នាំ

ខ្ញុំនៅទីនេះដោយខុសច្បាប់ ហើយដៃគូរបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមប្រើវាមកប្រឆាំងនឹងខ្ញុំ។ អំពើហិង្សាបានក្លាយទៅជាខ្លាំងបំផុត ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹម។ គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថា គាត់គឺជាឱកាសតែមួយគត់របស់ខ្ញុំក្នុងការស្នាក់នៅប្រទេសបារាំង និងបានគំរាមរាយការណ៍ខ្ញុំទៅអាជ្ញាធរប្រសិនបើខ្ញុំចាកចេញពីគាត់។ ជាសំណាងល្អ ទោះបីគ្មានឯកសារក៏ដោយ ខ្ញុំអាចទទួលបានដីកាការពារ ដែលផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវសិទ្ធិទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដែលអាចយកឯកសាររបស់ខ្ញុំ និងមិនមានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភគ្រប់ពេលវេលា។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំឃើញគាត់ព្រោះយើងមានមិត្តភក្តិដូចគ្នា ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តសម្លឹងមើលគាត់ និងបង្ហាញគាត់ថាគាត់មិនបានរក្សាភាពមានអំណាចរបស់គាត់លើខ្ញុំបានទេ។ ខ្ញុំខ្លាំងជាងនោះ។

“Leïla” - ពីប្រទេស​អាល់ហ្សេរី - អាយុ 26 ឆ្នាំ

នៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសបារាំង ខ្ញុំបានស្នាក់នៅលើសទិដ្ឋាការទេសចរណ៍របស់ខ្ញុំ និងនៅទីនេះ ខ្ញុំគិតថា... ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់។ ខ្ញុំមិនអាចទៅផ្ទះបានដោយសារហេតុផលជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនចង់និយាយពីវា។ ខ្ញុំគ្មានលុយ និងគ្មានសិទ្ធិធ្វើការ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំបានធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទអស់ជាច្រើនឆ្នាំ។ នៅពេលដែលខ្ញុំចង់ឈប់ ខ្ញុំបានរកឃើញថាយើងអាចទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យតាំងលំនៅ ប្រសិនបើយើងត្រូវបានអមដោយសមាគមដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងការនាំមនុស្សចេញពីពេស្យាចារ។ ពួកគេបានណែនាំខ្ញុំ និងជួយខ្ញុំក្នុងដំណើរការនេះ។ សព្វថ្ងៃ ខ្ញុំបានរកការងារថ្មី ហើយខ្ញុំអាចទទួលបានទិដ្ឋាការរយៈពេលវែង។

“Beth” - ពីសហរដ្ឋអាមេរិក - អាយុ 55 ឆ្នាំ

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់