Prava na boravak za osobu koja je pratnja maloletnika koji je bolestan

Boravišna dozvola ili „titre de séjour“ može da se izda svakoj osobi koja prati bolesno dete kome je potrebna medicinska nega u Francuskoj. Ta osoba može biti njihova majka, otac ili neko drugi ko ima starateljstvo nad detetom.

Potvrđeno od strane FNCIDFF na dan 06.10.2023.

Uslovi

Morate da ispunite sve ove uslove:

 • Morate da živite u Francuskoj sa bolesnim detetom.
 • Morate da budete roditelj bolesnog deteta ili da imate „autorité parentale“ ili starateljstvo nad detetom, što znači da ostvarujete prava i dužnosti prema detetu nakon sudske odluke.
 • Potrebno je da podržite potrebe deteta.
 • Dete koje izdržavate mora:
  • da bude maloletno, odnosno da ima manje od 18 godina
  • da živi u Francuskoj sa vama
  • da boluje od bolesti koja će imati izuzetno ozbiljne posledice ako se ne leči
  • mora da bude na lečenju u Francuskoj
  • ne može da dobije odgovarajući medicinski tretman u vašoj zemlji porekla.

Primenljivi zakon: Član L.425–10 „CESEDA“.

Vrsta izdate „titre de séjour“ ili boravišne dozvole

Imate pravo na privremenu boravišnu dozvolu ili „autorisation provisoire de séjour“, na period od najviše šest meseci. Omogućava vam da radite.

Ova „autorisation“ može da se obnovi tokom trajanja medicinske nege deteta. Da biste to uradili, potrebno je da nastavite da ispunjavate uslove za njeno izdavanje.

Ovu vrstu boravišne dozvole mogu da dobiju oba roditelja.

Alžirski državljani

Bilateralni francusko-alžirski sporazum ne predviđa posebnu situaciju za osobe iz Alžira koje prate bolesnog maloletnika.

Međutim, možete podneti zahtev za pravo boravka iz ovog razloga na osnovu odredbi članova 6.5 (privatni i porodični život) i 6.7 (zdravstvo).

Pronađite podršku

U Francuskoj postoje mnoge službe koje mogu da vam pruže podršku, da vam daju savet i pruže pomoć u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • La Cimade“ je organizacija koja je specijalizovana za pružanje podrške svim imigrantima i migrantima, kao i izbeglicama u Francuskoj, posebno osobama koje se suočavaju sa nasiljem.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu i podrže u vašim administrativnim procedurama u vezi sa pravom na boravak u Francuskoj i da vas upute na druge službe u zavisnosti od vaše lične situacije.
  • Dostupni jezici: Francuski, engleski i španski.
  • Kontakt:
   • bez zakazanog termina u centru u vašoj blizini
   • telefonom na 01 40 08 05 34 ili 06 77 82 79 09 sredom od 9:30 do 13:30 časova i od 14:30 časova do 17:30 časova.
 • Gisti“ je organizacija specijalizovana za pružanje pravnih saveta imigrantima i izbeglicama u Francuskoj.

  • Ova usluga je besplatna.
  • Oni će moći da vas informišu o vašim pravima u vezi sa pravima na boravak i objasne kako da ih ostvarite.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt:
   • Telefonom na +331 84 60 90 26 od ponedeljka do petka od 15 časova do 18 časova a takođe i od 10 do 12 časova u sredu i petak. Linija je ponekad zauzeta, nemojte da se obeshrabrite. Ponekad je lakše dobiti ih pred kraj dana.
   • Poštom na „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France“. Odštampajte i popunite ovaj obrazac i priložite svom pismu sa fotokopijom svih administrativnih dokumenata koji bi mogli da budu relevantni. Obavezno navedite svoje pitanje što je moguće jasnije, uključujući sve elemente koji bi mogli pomoći savetniku organizacije „Gisti“ da razume vašu situaciju.
 • Associations“ su organizacije koje nude različite usluge. Neke su specijalizovane za imigraciju.

  • Ove usluge su besplatne.
  • One mogu da vas informišu o vašim pravima u Francuskoj, a ponekad i da vas podrže u imigracionim procedurama.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski.
  • Kontakt: pretragu po regionima i departmanima možete da obavite u ovom imeniku.
 • Ovlašćena udruženja ili „associations habilitées“ mogu ponuditi visoko specijalizovane usluge tražiocima azila.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Oni mogu da vas informišu o vašim pravima, da vas posavetuju, da vas podrže u vašim administrativnim procedurama i da prisustvuju sastanaku sa vama u okviru francuske kancelarije za zaštitu izbeglica i lica bez državljanstva ili „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)“.
  • Dostupan jezik: uglavnom francuski, moguć je i prevod.
  • Kontakt: možete pronaći „associations habilitées“ u vašoj blizini u ovom imeniku.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Angažovanje advokata u Francuskoj

Advokati igraju ključnu ulogu u svim pravnim postupcima. Važno je da izaberete one kojima možete…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh