Prawo azylu

Prawo azylu to prawo umożliwiające osobom urodzonym poza Francją uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony przed prześladowaniem, albo groźbą prześladowania w kraju pochodzenia takiej osoby.

Sprawdziła Alexandra Lachowsky dn. 29.09.2023

Warunki

Musisz spełnić dwa warunki:

 • Musisz przebywać we Francji.
 • Wracając do swojego kraju narażasz się na niebezpieczeństwo prześladowania lub złego traktowania.

Przyznawany status

Przyznana Ci ochrona będzie zależeć od stopnia ryzyka, z którym masz do czynienia.

Otrzymasz status uchodźcy, jeśli byłeś/byłaś prześladowany/-a lub obawiasz się prześladowania ze względu na:

 • Twoje poglądy polityczne
 • Twoje wyznanie religijne
 • Twoją rasę
 • Twoja narodowość
 • Twoją przynależność do konkretnej grupy społecznej, np. osób narażonych na wymuszone małżeństwo lub okaleczenie organów płciowych, osób homoseksualnych lub transpłciowych, osób powiązanych z siatkami prostytucji albo handlu ludźmi, osób albinotycznych w niektórych krajach, osób będących ofiarami przemocy domowej lub przemocy w rodzinie itp.

Otrzymasz ochronę uzupełniającą, czyli „protection subsidiaire”, jeśli nie kwalifikujesz się aby uzyskać status uchodźcy, lecz możesz dowieść, że grozi Ci ryzyko:

 • kary śmierci lub egzekucji
 • tortur lub kary wymierzonej w sposób nieludzki lub poniżający, albo takiego traktowania
 • poważnego zagrożenia dla Ciebie, wynikłego z konfliktu zbrojnego.

Rodzaj wydawanego „titre de séjour

Po złożeniu wniosku o azyl otrzymasz świadectwo wniesienia o azyl, czyli „attestation de demande d’asile”. Dokument ten upoważnia Cię do pozostania na terenie Francji w oczekiwaniu na odpowiedź na Twój wniosek.

Jeśli Twoje podanie zostanie przyjęte, masz prawo pozostać we Francji przez dłuższy czas. Wówczas należy złożyć wniosek do organu administracji miejscowej, czyli „préfecture” lub „sub-préfecture”, o wydanie pozwolenia na pobyt – „titre de séjour”.

Rodzaj wydanego Tobie „titre de séjour” zależy od statusu, jaki uzyskasz:

 • Jeśli uzyskasz status uchodźcy, otrzymasz „carte de résident”, czyli kartę pobytu. Jest ona ważna przez dziesięć lat. Zezwala Ci na pracę.
 • Jeśli objęto cię ochroną uzupełniającą, czyli „protection subsidiaire” otrzymasz kartę pobytu wieloletniego – „carte de séjour pluriannuelle” z adnotacją „bénéficiaire de la protection subsidiaire” – co znaczy, że posiadacz karty jest objęty ochroną uzupełniającą. Jest ona ważna przez cztery lata. Zezwala Ci na pracę.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • La Cimade” to organizacja, która specjalizuje się w pomocy dla wszystkich imigrantów i migrantów, a także uchodźców we Francji – zwłaszcza osób zmagających się z przemocą.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni w stanie Cię poinformować i wspierać w procedurach administracyjnych związanych z prawem pobytu we Francji i skierować Cię do innych organizacji, w zależności od Twojej sytuacji osobistej.
  • Dostępność w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
  • Kontakt:
   • bez umówionej wizyty w ośrodku niedaleko Ciebie
   • telefonicznie pod numerem 01 40 08 05 34 lub 06 77 82 79 09 w środy od 9:30 do 13:30 i od 14:30 do 17:30.
 • Gisti” to organizacja specjalizująca się w doradztwie prawnym dla imigrantów i uchodźców na terenie Francji.

  • Jest ona dostępna bezpłatnie.
  • Będą oni mogli poinformować Cię o Twoich prawach w zakresie prawa do pobytu i wyjaśnić, jak je uzyskać.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt:
   • Dzwoniąc pod numer +331 84 60 90 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00, a także od godziny 10:00 do 12:00 w środy i piątki. Linia jest czasem zajęta, nie zniechęcaj się. Czasami łatwiej jest się z nimi skontaktować pod koniec dnia.
   • Pocztą na adres „Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris, France”. Wydrukuj i wypełnij ten formularz, dołączając do pisma kopię wszelkich dokumentów urzędowych, które mogą być przydatne. Pamiętaj, aby sformułować swoje pytanie jak najdokładniej, uwzględniając wszystkie kwestie, które mogą pomóc doradcy „Gisti” poznać Twoją sytuację.
 • Associations” to organizacje, które oferują różne usługi. Niektóre z nich specjalizują się w imigracji.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach we Francji, a czasami mogą wspierać Cię w procedurach imigracyjnych.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz wyszukać według regionu w tym katalogu.
 • Upoważnione stowarzyszenia – „associations habilitées” mogą zaoferować bardzo specjalistyczne usługi dla osób ubiegających się o azyl.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Mogą one poinformować Cię o Twoich prawach, świadczyć porady, wspierać Cię w procedurach administracyjnych, a także uczestniczyć z Twoimi spotkaniami z francuskim Biurem Ochrony Uchodźców i Osób Bezpaństwowych – „Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski, z możliwością tłumaczenia.
  • Kontakt: najbliższe „associations habilitées” możesz znaleźć w tym katalogu.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Ubieganie się o azyl we Francji

Ubieganie się o azyl to proces, który pozwala osobom urodzonym poza Francją uzyskać status uchodźcy…

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry