Zatrudnienie prawnika we Francji

Prawnicy odgrywają kluczową rolę na wszystkich etapach postępowania prawnego. Ważne jest, aby wybrać takiego prawnika, któremu możesz zaufać. Może on pomóc Ci w kwestiach związanych z prawem karnym, prawem rodzinnym lub w obronie Twoich praw w relacjach z organami administracyjnymi.

Sprawdzone przez Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme dn. 25.09.2023 r.

Rola prawnika

We Francji postępowanie sądowe może być szczególnie skomplikowane. Zaleca się, a w niektórych przypadkach jest to obowiązkowe, aby zatrudnić prawnika, który może Ci doradzić, pomóc w procedurach i reprezentować Cię podczas rozprawy w sądzie, czyli „audiences”.

Niestety we Francji, w przypadku procedur związanych z kodeksem karnym, zaleca się, aby ofiara przestępstwa zatrudniła prawnika w celu zwiększenia szans na to, że sprawca zostanie skazany za swoje czyny.

W kontekście prawa rodzinnego i przemocy domowej prawnicy mogą świadczyć swoje usługi na przykład w ramach następujących procedur:

 • ubieganie się o środki ochrony, takie jak nakaz ochrony, czyli „ordonnance de protection” w przypadku przemocy domowej;
 • ubieganie się o prawo pobytu lub o azyl i procedury dochodzenia roszczeń wobec organów administracyjnych;
 • złożenie wniosku o rozwód oraz o dokonanie ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi;
 • prawo karne: postępowanie sądowe po złożeniu skargi przeciwko sprawcy przemocy domowej.

Płatność za usługi prawnika

Za usługi prawnika pobierana jest opłata. Jeżeli Twoje zasoby są ograniczone, istnieją inne rozwiązania.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy Twoje polisy ubezpieczeniowe, na przykład ubezpieczenie domu, pokrywają pewne koszty prawne. Jeżeli tak, należy zapytać ubezpieczyciela, czy postępowanie prawne, w które jesteś zaangażowana, jest objęte ubezpieczeniem i na jakich warunkach.

 • Jeżeli nie masz wystarczających zasobów, możesz wnioskować o pełne lub częściowe pokrycie kosztów prawnych przez państwo, czyli o tzw. pomoc prawną – „aide juridictionnelle”, nawet jeśli nie masz prawa pobytu.

  Kilka ważnych wskazówek:

  • Możesz albo znaleźć prawnika i poprosić go o wzięcie Twojej sprawy na zasadzie „aide juridictionnelle”, albo najpierw wnioskować o „aide juridictionnelle” i poprosić w formularzu wniosku o wyznaczenie dla Ciebie prawnika przez sąd.
  • Jeżeli znajdziesz prawnika, który zgodzi się zająć Twoją sprawą na zasadzie „aide juridictionnelle”, i korzystasz z „aide juridictionnelle” na pokrycie pełnych kosztów, prawnik nie będzie mógł poprosić Cię o dodatkowe pieniądze, nawet jeśli ilość pracy i czas trwania postępowania przekroczą jego początkowe szacunki.
  • Jeżeli korzystasz z „aide juridictionnelle” na pokrycie części kosztów, tylko część kosztów prawnych zostanie opłacona przez państwo. W związku z tym prawnik może poprosić Cię o dopłatę, tzw. „complément d’honoraires”, czyli opłatę uzupełniającą. Zapytaj go o to na samym początku.
 • Jeżeli nie otrzymasz „aide juridictionnelle” lub otrzymasz „aide juridictionnelle” na pokrycie tylko części kosztów, zapytaj prawnika o jego stawki, czyli „honoraires”.

  Ważne jest, aby znać całkowitą kwotę od samego początku. Może to być:

  • ustalona opłata za całą procedurę,
  • stawka godzinowa z szacowaną liczbą godzin, które zajmie ta sprawa.

  Jeżeli posiadasz ograniczone środki finansowe, ale nie kwalifikujesz się do uzyskania pomocy prawnej, czyli „aide juridictionnelle”, niektórzy prawnicy mogą zaoferować ci inne rozwiązania, na przykład aby zapłacić im pewien procent od sumy, jaką otrzymasz pod koniec postępowania. Takie rozwiązanie jest rzadko spotykane.

Wybór prawnika

We Francji można znaleźć doskonałych i uczciwych prawników, którzy wykonują dobrą robotę dla swoich klientów, a także prawników o mniejszych umiejętnościach, którzy czasami stosują nieuczciwe praktyki.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniego prawnika.

 • Aby znaleźć dobrego prawnika, który specjalizuje się w określonej dziedzinie, można poprosić o rekomendacje:

  • Możesz skontaktować się z organizacją oferującą bezpłatne usługi, zwaną „association”. Wybierz specjalistę w obszarze, który jest dla Ciebie ważny: wsparcie ofiar przemocy, przepisy prawa dotyczące obywateli innych państw itp.
  • Możesz poprosić o polecenie prawnika osoby, które znasz, a które przeszły te same procedury prawne.

  Jeżeli nie masz prawnika rekomendowanego przez specjalistę lub zaufaną osobę, możesz przeszukać ten katalog, w którym wymienieni są wszyscy prawnicy we Francji. Strona oferuje wyszukiwanie według miasta, języka i specjalizacji.

 • Możesz skontaktować się z kilkoma prawnikami, aby porównać ich usługi i stawki, i wybrać tego, który wzbudza Twoje zaufanie.

  Najpierw wyślij do prawnika wiadomość e-mail, aby szybko przedstawić swoją sytuację i zasugerować wstępną rozmowę telefoniczną.

  Kwestie, które należy omówić podczas rozmowy telefonicznej:

  • spytaj, czy prawnik podejmie się tego rodzaju sprawy i jakie są jego stawki, czyli „honoraires”;
  • jeżeli kontaktujesz się z nim w kwestii związanej z prawem rodzinnym (rozwód, opieka nad dziećmi itp.), ważne jest, aby pewnie radził sobie z międzynarodowym aspektem Twojej sprawy: koniecznie zadaj mu pytania na ten temat;
  • jeżeli musisz ubiegać się o pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”, zapytaj podczas rozmowy telefonicznej, czy zgodziłby się zająć Twoją sprawą na takiej zasadzie.

  Jeżeli jesteś zadowolona z tych wstępnych ustaleń, możesz umówić się na spotkanie.

  Jeżeli prawnik wyraził zgodę na przyjęcie sprawy, akceptując płatność za pośrednictwem „aide juridictionnelle”, poproś go o sporządzenie pisma potwierdzającego, czyli „lettre d’acceptation”, a następnie złóż wniosek, postępując zgodnie z tą procedurą.

 • Ważne jest, aby być dobrze przygotowanym na pierwsze spotkanie. Jeżeli to możliwe, spróbuj napisać jedno- lub dwustronicowy dokument zawierający najważniejsze fakty.

  Przygotuj teczkę z kserokopiami wszystkich ważnych dokumentów, które mogą obejmować:

  • dokumenty tożsamości Twoje oraz dzieci: dowód osobisty, paszport;
  • pozwolenie na pobyt, czyli „titre de séjour”, jeśli je posiadasz;
  • dokumentację rodzinną, czyli „livret de famille”;
  • kartę zdrowia, czyli „carte vitale”;
  • dokumentację zdrowotną, czyli „carnet de santé”, Twoją oraz dzieci;
  • dokumenty z „Caisse d’allocations familiales (Caf)”;
  • zeznanie podatkowe i umowę o pracę;
  • zdjęcia dokumentów partnera (współmałżonka, partnera PACS lub konkubenta): zeznań podatkowych, pasków wypłat, wyciągów z rachunków bankowych, umów o pracę itp.;
  • dowody innych niezadeklarowanych źródeł dochodów: zdjęcia gotówki, notatników, zakupów itp.;
  • dowody majątku należącego do partnera lub majątku wspólnego: nieruchomości, inwestycje itp.
  • dokumenty dotyczące dzieci: zajęcia szkolne, zajęcia dodatkowe, koszty stołówki, koszty medyczne itp.
  • dowody, jakie udało Ci się zgromadzić, jeżeli miałaś do czynienia z przemocą domową.
 • Podczas pierwszego spotkania:

  • staraj się trzymać konkretnych faktów, nie zagłębiając się w zbyt wiele szczegółów;
  • poproś prawnika o wyjaśnienie zalecanego podejścia, sposobu rozwinięcia postępowania i harmonogramu;
  • zapytaj o wszystko, co przyjdzie Ci na myśl.

  Pod koniec spotkania prawnik musi przedstawić Ci oficjalny dokument określający warunki świadczenia jego usług, w szczególności stawki, tzw. „honoraires”. We Francji prawnicy czasami proszą o płatność 50% „honoraires” z góry.

  Kilka wskazówek:

  • Poświęć czas na zapoznanie się z tym dokumentem i nie czuj się zobowiązana do podpisania go tego dnia.
  • Jeżeli nie czujesz się pewnie przy prawniku lub jeśli wywołuje on w Tobie strach, wstyd lub poczucie winy, prawdopodobnie oznacza to, że jego wiedza fachowa na temat przemocy domowej jest ograniczona, a to może narazić Cię na ryzyko. W takim przypadku nie wahaj się skonsultować z innym prawnikiem. W każdej chwili możesz zmienić prawnika bez podawania przyczyny.

  Jeżeli złożyłaś wniosek o pomoc prawną, czyli „aide juridictionnelle”, prawnik musi przekazać Ci pismo, w którym oświadcza, że zgadza się zająć Twoją sprawą na tej zasadzie.

 • Podczas pierwszego spotkania możesz omówić z prawnikiem sposób współpracy.

  Możesz się z nimi kontaktować na każdym etapie postępowania, na przykład w celu poinformowania o nowych faktach, ale:

  • zaleca się zapisywanie nowych faktów na bieżąco w formie dokumentu, aby można było wysłać wszystko naraz lub pokazać podczas kolejnej wizyty; jeżeli to możliwe, należy przesłać jednocześnie wszystkie dowody;
  • staraj się nie dzwonić do prawnika ani nie wysyłać mu wiadomości e-mail z każdym nowym szczegółem, aby go nie przytłoczyć.
 • W każdej chwili możesz zmienić prawnika. Jeżeli Twój prawnik został wyznaczony w ramach „aide juridictionnelle”, musisz znaleźć nowego prawnika, który zaakceptuje „aide juridictionnelle”. Powiedz mu, kim jest Twój były prawnik, i poinformuj byłego prawnika o swojej decyzji. Powiadomi on dział obsługi spraw, zwany „bureau d’aide juridictionnelle” (biurem pomocy prawnej), o tym, że zmieniłaś prawnika.

  W przypadku konfliktu z prawnikiem możesz skontaktować się z organizacją oferującą bezpłatne usługi, tzw. „association”, specjalizującą się w doradztwie prawnym. Możesz również skontaktować się z innym prawnikiem lub organizacją prawników zwaną „Conseil de l’Ordrewłaściwą dla Twojego miejsca zamieszkania, aby pomogli Ci w rozwiązaniu konfliktu.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Ośrodki zwane „point-justice” łączą różne organizacje, które udzielają porad prawnych w zależności od Twojej sytuacji, a czasami pomagają w przejściu przez procedury administracyjne.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Ośrodki te mają wiele nazw: „Maison de Justice et du Droit (MJD)”, „Point d’accès au droit (PAD)”, „Relais d’accès au droit (RAD)”, „Antenne de justice (AJ)” czy „France services (FS)”.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Pobliski „point-justice” znajdziesz:
   • w tym katalogu online;
   • telefonicznie pod numerem 3039 z Francji kontynentalnej i pod numerem +33 9 70 82 31 90 z terytoriów zamorskich. Po podaniu swojego kodu pocztowego otrzymasz dane kontaktowe „point-justice”. Dostępność w językach: głównie francuski.
 • Organizacja „Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” udziela wszystkim, zwłaszcza kobietom, pomocy w wielu obszarach, takich jak: przysługujące prawa, zdrowie, poszukiwanie pracy, szkolenia, zakładanie firmy, a nawet opieka nad dziećmi.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Osoby z tej organizacji będą w stanie poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i krokach, które należy podjąć. Niektóre ośrodki mogą Ci pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: dane kontaktowe organizacji „CIDFF” ze swojej okolicy znajdziesz w tym katalogu.
 • Rolą prawnika jest obrona Twoich praw w okresie przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie i po jego zakończeniu.

  • Starannie wybierz dobrego prawnika.
  • Prawnicy pobierają opłaty, które będziesz musiała uiścić.
  • Jeżeli posiadasz ograniczone zasoby, możesz kwalifikować się do uzyskania państwowej pomocy w uiszczeniu tych opłat. Pomoc ta nosi nazwę „aide juridictionnelle”.
  • Jeżeli nie został Ci polecony prawnik przez specjalistę lub osobę zaufaną, możesz go znaleźć w tym katalogu, w którym wymienieni są wszyscy prawnicy we Francji. Możesz wyszukiwać według obsługiwanych języków i specjalizacji prawnej.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Ubiegaj się o „l’aide juridictionnelle”, czyli pomoc prawną, aby opłacić koszty adwokata i inne koszty prawne

Jeżeli nie masz wystarczających środków, aby zatrudnić adwokata i opłacić postępowanie sądowe,…

Wniosek do sędziego o zapobieżenie zbliżaniu się do Ciebie byłego partnera

Jeżeli uważasz, że istnieje ryzyko, iż Ty i Twoje dzieci będziecie nadal doświadczać przemocy,…

Gromadzenie dowodów przemocy

Nawet jeśli nie czujesz się gotowa, aby zgłosić przemoc, ważne jest zebranie dowodów. Może to Ci…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry