Înregistrarea pentru asistența medicală de stat („Aide médicale de l'État”) pentru a beneficia de asistență medicală dacă nu aveți drepturi de ședere

Rolul programul de asistență medicală de stat („Aide médicale de l'État (AME)”) este de a asigura accesul persoanelor care nu au drepturi de ședere la îngrijiri medicale.

Verificat de Comede la 30 mai 2022

Ce presupune acest lucru?

Cu „Aide médicale de l'État (AME)”, costurile pentru îngrijirile dumneavoastră medicale, spitalizare și medicamente sunt acoperite în proporție de 100%, în limitele tarifelor asigurărilor sociale. Nu trebuie să plătiți dumneavoastră aceste sume.

Și membrii familiei dumneavoastră care locuiesc în Franța pot beneficia de această facilitate.

Condițiile

Dacă sunteți major(ă), adică aveți peste 18 ani, puteți beneficia de această asistență medicală dacă îndepliniți următoarele condiții:

 • locuiți în Franța (cu excepția Mayotte)
 • puteți dovedi că v-ați aflat pe teritoriul Franței timp de cel puțin trei luni
 • resursele persoanelor din gospodăria dumneavoastră nu depășesc pragul stabilit
 • nu aveți un drept de ședere valid sau o solicitare în curs pentru permis de ședere („titre de séjour”). Autoritățile administrative numesc acest lucru că vă aflați într-o situație neobișnuită („situation irrégulière”).

Dacă sunteți minor(ă), adică nu ați împlinit vârsta de 18 ani, puteți beneficia de această facilitate dacă:

 • locuiți în Franța
 • părinții dumneavoastră nu au un drept de ședere valid.

Procedura

Completați formularul de cerere și pregătiți un dosar cu documentele solicitate:

 • o copie a pașaportului dumneavoastră (nu uitați să fotocopiați toate paginile acestuia) sau, dacă nu aveți unul, a documentului de identitate
 • o fotografie color pentru documente de identitate
 • un document care dovedește faptul că aveți un domiciliu stabil în Franța, de exemplu o chitanță care dovedește plata chiriei, o factură de electricitate sau gaz sau un certificat de găzduire
 • un document care dovedește că aveți resurse financiare.

Dacă nu aveți un pașaport, vă recomandăm să atașați o declarație pe propria răspundere, denumită „attestation sur l'honneur” la cererea dumneavoastră, în care indicați faptul că nu aveți pașaport.

Depuneți cererea în persoană, la recepția organizației „caisse d'assurance maladie” (casă de asigurări de sănătate).

 • Dacă nu știți care este organizația „caisse d’assurance maladie” de care aparțineți, puteți contacta o „Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)” din apropiere pentru a afla mai multe. Găsiți datele de contact pe acest site.
 • Dacă nu vorbiți limba franceză, vă recomandăm să fiți însoțit(ă) de o persoană apropiată care vă poate traduce.

După depunerea solicitării

 • În decurs de două luni, veți primi o scrisoare prin care sunteți informat(ă) că ați fost programat(ă) la o întrevedere cu „caisse d'assurance maladie”.

  Nu uitați:

  • În timpul întrevederii vi se va înmâna cardul de beneficiar al „Aide médicale d'Etat”. Acest card este valabil timp de un an de la data la care ați depus cererea.
  • Acest card poate fi reînnoit în fiecare an, dacă îndepliniți condițiile. Trebuie să solicitați reînnoirea de la „caisse d’assurance maladie” de care aparțineți cu două luni înainte ca acest card să expire.
  • Luați acest card cu dumneavoastră la toate programările medicale și la farmacie atunci când trebuie să cumpărați medicamente. Aceasta înseamnă că nu va trebui să plătiți pentru acestea.
 • Dacă nu ați primit un răspuns la cererea dumneavoastră în termen de două luni de la depunerea acesteia, vă recomandăm să contactați „caisse d'assurance maladie” pentru informații.

 • În cazul în care cererea dumneavoastră a fost respinsă, puteți solicita schimbarea acestei decizii prin procedura cunoscută sub denumirea de recurs („recours”). Aveți la dispoziție două luni de la primirea notificării conform căreia cererea dumneavoastră a fost respinsă pentru a înainta recurs („recours”).

  Există două forme posibile de recurs („recours”):

  • Soluționarea pe cale amiabilă, cunoscută sub numele de recurs amiabil („recours gracieux”), cu directorul casei de asigirări de sănătate („caisse d'assurance maladie”) de care aparțineți
  • Soluționare contencioasă, cunoscută sub numele de recurs contencios („recours contentieux”), înaintea tribunalului administrativ („tribunal administratif”) în jurisdicția căruia se află domiciliul dumneavoastră. Pentru a găsi datele de contact ale acestuia, efectuați o căutare în acest site, introducând codul dumneavoastră poștal și selectând „tribunal administratif”.

  Vă recomandăm să fiți însoțit(ă) de un avocat sau să solicitați asistența unei organizații care oferă servicii gratuite, cunoscută sub numele de asociație („association”), care să vă ajute cu acești pași.

Găsirea serviciilor de sprijin

În Franța există numeroase servicii care vă pot oferi sprijin și asistență și care vă pot ajuta cu procedurile și documentele. Majoritatea acestor servicii sunt gratuite.

 • Comede” este o organizație care îi ajută pe imigranți și refugiați să aibă acces la serviciile medicale.

  • Aceste servicii sunt gratuite.
  • Această organizație vă poate ajuta să accesați serviciile medicale și vă poate ajuta cu documentele, în special prin intermediul serviciului telefonic.
  • Limbile disponibile: interpretare posibilă în toate limbile.
  • Date de contact: telefonic.
 • PIMMS Médiation” sunt organizații care informează, ghidează sau susțin procedurile administrative din multe domenii: acces la servicii publice, acces la asistență medicală, solicitări de asistență financiară de stat, declarații fiscale, declarații pentru „France Travail” etc.

  • Acest serviciu este gratuit.
  • Limbile disponibile: în principal limba franceză.
  • Date de contact: puteți găsi o „PIMMS Médiation” în apropierea dumneavoastră în acest registru de adrese.
 • Asistenții sociali („travailleurs sociaux” și „assistants sociaux”) sunt profesioniști care susțin oamenii în ceea ce privește procedurile administrative și îi ajută să găsească soluții în funcție de dificultățile cu care se confruntă.

  • Aceste servicii sunt gratuite.
  • Puteți face o programare pentru a primi recomandări personalizate în funcție de situația dumneavoastră și pentru a vă ajuta cu următorii pași, de exemplu: solicitări de asistență financiară de stat, solicitări de locuințe sociale, înregistrarea la biroul de șomaj francez „France Travail”, etc.
  • Limbile disponibile: în principal limba franceză.
  • Date de contact: puteți solicita o programare pentru o întâlnire cu un „travailleur social” la:
   • Consiliul județean („Conseil départemental”) din zona dumneavoastră
   • Centrul comunal de acțiune socială („Centre communal d’action sociale”) de la primăria de care aparțineți.

Deși am depus eforturi semnificative pentru a vă oferi cele mai exacte și actuale informații, această pagină nu are rolul de a înlocui consilierea legală sau de specialitate. Legile și procedurile se schimbă în mod regulat, așadar este important să consultați specialiști calificați.

Este posibil să vă intereseze și

Cum obțineți îngrijire: sănătatea fizică, sexuală și mintală

Violența în familie poate avea efecte semnificative asupra sănătății dumneavoastră. În Franța,…

Verificarea eligibilității mele pentru drepturi de ședere în Franța

Acest chestionar a fost conceput pentru a vă ajuta să stabiliți motivele sau „fondements” care v-ar…

Înregistrarea în sistemul de asigurare de sănătate de stat sau „sécurité sociale

Dacă aveți un loc de muncă stabil sau aveți reședința stabilă în Franța, aveți dreptul de a vi se…

Pentru intervenția poliției:

Derulați până sus