Registracija za „Aide médicale de l’État“ za dobijanje medicinske nege bez boravišnih prava

Uloga „Aide médicale de l’État (AME)“ ili državnog programa za medicinsku pomoć je da obezbedi ljudima koji nemaju boravišna prava pristup za medicinsku negu.

Potvrđeno od strane Comede na dan 30.05.2022.

Šta je uključeno?

Uz „Aide médicale de l’État (AME)“, 100% troškova za vašu medicinsku negu, boravak u bolnici i lekove pokrivaju se u okviru ograničenja za stope socijalnog osiguranja. Vi ne morate da platite naknade sami.

Članovi vaše porodice koji žive u Francuskoj mogu takođe da iskoriste ovo.

Uslovi

Ako ste pravno odrasla osoba, tj, imate više od 18 godina, možete da iskoristite medicinsku pomoć ako ispunjavate sledeće uslove:

 • živite u Francuskoj (isključujući Majote)
 • možete da dokažete da boravite u Francuskoj bar tri meseca
 • resursi ljudi u vašem domaćinstvu ne prelaze fiksnu graničnu vrednost
 • nemate važeća boravišna prava ili trenutnu prijavu za dozvolu za boravak ili „titre de séjour“ koja je u toku. Administrativno se ovo naziva „situation irrégulière“.

Ako ste maloletnik, tj, imate manje od 18 godina, možete imati korist od ovog aranžmana ako:

 • živite u Francuskoj
 • vaši roditelji nemaju rešena boravišna prava.

Procedura

Popunite formular za prijavu i pripremite za slanje uz potrebna dokumenta:

 • fotokopiju pasoša (ne zaboravite da fotokopirate sve stranice) ili, ako to nije moguće, vašu ličnu kartu
 • identifikaciona fotografija u boji
 • dokument koji dokazuje vaš stalni boravak u Francuskoj, npr. račun za stanarinu, račune za gas ili struju ili potvrdu o smeštaju
 • dokument koji dokazuje vaša finansijska sredstva.

Ako nemate pasoš, preporučujemo da priložite overenu izjavu pod nazivom „attestation sur l’honneur“ za svoju prijavu u kojoj se navodi da nemate pasoš.

Podnesite svoju prijavu lično na prijavnici „caisse d’assurance maladie“.

 • Ako ne znate ko je vaš „caisse d’assurance maladie“, možete da kontaktirate „Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)“ u svojoj blizini da biste saznali više. Informacije za kontakt možete pronaći na ovoj lokaciji.
 • Ako ne govorite francuski, preporučljivo je da idete sa nekim ko vam je blizak, a ko može da prevodi.

Nakon prijave

 • U roku od dva meseca, dobićete pismo sa zakazanim terminom od vašeg „caisse d’assurance maladie“.

  Zapamtite

  • Tokom zakazivanja, dobićete svoju prijemnu karticu za „Aide médicale d’Etat“. Ova kartica važi godinu dana od datuma kada ste podneli prijavu.
  • Ova kartica se može obnavljati svake godine sve dok i dalje ispunjavate uslove. Biće potrebno da se prijavite vašem „caisse d’assurance maladie“ za obnovu dva meseca pre datuma isteka.
  • Nosite ovu karticu na sve lekarske preglede i u apoteku kada idete po lekove. Ona će značiti da ne morate da platite.
 • Ako niste dobili odgovor za svoju prijavu više od dva meseca nakon podnošenja, preporučuje se da se obratite svom „caisse d’assurance maladie“ za dodatne informacije.

 • Ako se vaša prijava odbije, možete tražiti da se ova odluka izmeni po postupku poznatom kao žalba ili „recours“. Imate dva meseca od prijema obaveštenja da je vaša prijava odbijena da uložite žalbu ili „recours“.

  Moguća su dva oblika žalbe ili „recours“:

  • sporazumno rešenje poznato kao „recours gracieux“ sa direktorom vašeg „caisse d’assurance maladie
  • rešenje bez sporazuma poznato kao „recours contentieux“ ispred administrativnog suda ili „tribunal administratif“ u mestu vašeg stanovanja. Njihove informacije za kontakt možete pronaći na ovoj lokaciji unosom vašeg poštanskog koda i izborom opcije „tribunal administratif“.

  Preporučujemo vam da budete u pratnji advokata ili organizacije koja nudi besplatne usluge poznate kao „association“ koji će vam pomoći u ovim koracima.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Comede“ je organizacija koja pomaže emigrantima i izbeglicama da dobiju pristup zdravstvenoj nezi.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ona može da vam pomogne da pristupite zdravstvenoj zaštiti, kao i u vezi sa vašom dokumentacijom, posebno putem telefonske usluge.
  • Dostupni jezici: Moguć je prevod na sve jezike.
  • Kontakt: preko telefona.
 • PIMMS Médiation“ su organizacije koje informišu, usmeravaju ili podržavaju administrativne procedure u mnogim oblastima: pristup javnim uslugama, pristup medicinskoj nezi, aplikacije za državnu finansijsku pomoć, poreske izjave, izjave za „France Travail“ itd.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da pronađete „PIMMS Médiation“ u vašoj blizini u ovom imeniku.
 • Socijalni radnici ili „travailleurs sociaux“ i „assistants sociaux“ su profesionalci koji pružaju podršku ljudima po pitanju njihovi administrativnih procedura i pomažu im da pronađu rešenja u skladu sa poteškoćama sa kojima se susreću.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Možete zakazati termin da biste dobili personalizovane savete u skladu sa svojom situacijom i da bi vam pomogli u narednim koracima, na primer: zahtevi za državnu novčanu pomoć, zahtevi za socijalno stanovanje, prijava na francuski biro za nezaposlene „France Travail“ itd.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: možete da zakažete sastanak sa „travailleur social“ preko:

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Dobijanje nege: fizičko, seksualno i mentalno zdravlje

Nasilje u porodici ima značajan uticaj na vaše zdravlje. U Francuskoj, možete da dobijete…

Provera podobnosti za boravišna prava u Francuskoj

Ovaj upitnik je osmišljen da vam pomogne da utvrdite razloge ili „osnove“ koji bi vam mogli dati…

Registracija na državni sistem zdravstvenog osiguranja ili „sécurité sociale

Ako imate stalno zaposlenje ili boravište u Francuskoj, imate pravo na naknadu za zdravstvene…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh