Fisoratana anarana amin'ny “Aide médicale de l’État” mba hitsabo tena na dia tsy manana zo ipetraka eto an-toerana aza

Ny andraikitry ny “Aide médicale de l’État (AME)” na ny fandaharan‘asan‘ny fanjakana amin‘ny fanampiana amin’ny fitsaboana dia manome fahafahana an‘ireo olona tsy manana zo ipetraka eo an-toerana mba hahazo fitsaboana.

Nohamarinin‘i Comede ny 30/05/2022

Inona no tafiditra amin'izany?

Amin’ny alalan’ny “Aide médicale de l’État (AME)”, dia hiantohana 100% avy amin‘ny tahan’ny fiahiana ara-tsosialy ny saran’ny fitsaboana anao, ny fijanonao ao amin’ny hopitaly ary koa ny fanafody. Tsy voatery mandoa ny sarany ianao.

Afaka mahazo tombony amin'izany koa ny fianakavianao monina any Frantsa.

Fepetra

Raha olona feno taona ianao, izany hoe 18 taona mahery dia afaka misitraka ity fanampiana ara-pitsaboana ity raha toa ka mahafeno ireto fepetra ireto:

 • mipetraka any Frantsa ianao (tsy tafiditra i Mayotte)
 • afaka manaporofo ianao fa efa nandritra ny telo volana ianao izao no teto Frantsa
 • ny fidiram-bolan’ny olona ao an-tokantranonao dia tsy mihoatra ny fetra farany napetraka
 • tsy manan-joo ipetraka ara-dalana manan-kery ianao na vao atao izao ny fangatahanao fahazoan-dalana ipetraka eo an-toerana, na eo dalam-pikarakarana ny “titre de séjour”. Ny rafi-panjakana dia miantso azy ity hoe ao anatin‘ny “situation irrégulière”.

Raha mbola tsy ampy taona ianao, izany hoe latsaky ny 18 taona, dia afaka misitraka ity fandaharanasa ity raha toa ka:

 • monina any Frantsa ianao
 • tsy manan-jo hipetraka ara-dalana eo an-toerana ny ray aman-dreninao

Ny dingana arahina

Fenoy ny taratasy fangatahana dia omano ny rakitra miaraka amin’ireo antontan-taratasy nangatahana:

 • dika mitovy ny pasipaoronao (aza adinoina ny manao dika mitovy ny pejy rehetra) na, raha tsy afaka manao izany dia ny kara-panondronao
 • sarinao miloko
 • taratasy manaporofo fa miaina maharitra any Frantsa ianao, ohatra rosian‘ny hofan-trano, faktioran‘ny gazy na herinaratra na taratasy fanamarinana ny fampiantranoana
 • taratasy manaporofo ny vola am-pelatananao.

Raha tsy manana pasipaoro ianao dia tsara tokoa ny manisy taratasy fianianana antsoina hoe “attestation sur l’honneur” miaraka amin’ny fangatahanao izay milaza fa tsy manana pasipaoro ianao.

Atero mivantana eny amin’ny toerana fandraisan’olona, eny amin’ny “caisse d’assurance maladie” ny fangatahanao.

 • Raha tsy fantatrao ny atao hoe “caisse d’assurance maladie” dia afaka mifandray amin’ny “Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)” akaiky anao ianao raha te hahalala bebe kokoa. Ny antsipirian'ny fifandraisana dia azonao jerena ao amin’ity tranonkala ity.
 • Raha tsy miteny frantsay ianao dia tsara tokoa ny mandeha any miaraka amin‘ny olona akaiky anao handika teny.

Aorian‘ny fangatahana

 • Ao anatin’ny roa vola dia hahazo taratasy miaraka ny fotoana hihaonana avy amin’ny “caisse d’assurance maladie”-nao ianao.

  Tadidio fa:

  • Mandritra ny fotoana hihaonana dia hahazo karatra fanekena ny hahazoanao “Aide médicale d’Etat” ianao. Manan-kery mandritra ny herintaona miatomboka amin'ny daty nandefasanao ny fangatahanao ity karatra ity.
  • Azo avaozina isan-taona ity karatra ity raha toa ka mbola mahafeno ny fepetra hatrany ianao. Mila manao fangatahana hahazoana ny “caisse d’assurance maladie" anao ianao mba hanavaozana izany roa volana mialohan’ny mahalany daty azy.
  • Ento ity karatra ity mandritra ny fotoana rehetra hitsaboanao tena ary eny amin‘ny toeram-pivarotam-panafody rehefa haka fanafody ianao. Hidika izany fa tsy mila mandoa vola ianao.
 • Raha toa ka tsy nahazo valiny tamin'ny fangatahanao mihoatra ny roa volana taorian'ny nandefasanao izany ianao dia tsara kokoa raha mifandray amin'ny “caisse d’assurance maladie”-nao ianao mba manontany vaovao.

 • Raha nolavina ny fangatahanao dia afaka mangataka ny hanovana izany fanapahan-kevitra izany ianao, ka manaraka ilay dingana fantatra amin‘ny hoe mampakatra ny raharaha na “recours”. Manana roa volana ianao aorian'ny nandraisanao fampandrenesana fa nolavina ny fangatahanao raha tinao ny hampakatra ny raharaha na “recours”.

  Misy karazany roa ny fampakarana raharaha na “recours” azo atao:

  • ny marimaritra iraisana fantatra amin’ny anarana hoe “recours gracieux” miaraka amin’ny lehiben’ny “caisse d’assurance maladie” misy anao
  • ny raharaham-panjakana isian-disadisa fantatra amin’ny hoe “recours contentieux” manoloana ny fitsarana misahana raharaham-panjakana na “tribunal administratif” eo amin'ny toerana onenanao. Afaka mahita ny antsipiriany ifandraisana aminy ianao ao amin’ity tranokala ity ka ampidiro ny kaody paositra misy anao ary fidio ny “tribunal administratif”.

  Tena tsara dia tsara tokoa raha toa miaraka amin’ny mpisolovava na fikambanana mpanao asa soa na “association” ianao mba hanampy anao amin’ireto dingana ireto.

Mitadiava fanohanana

Any Frantsa dia misy sampandraharaha maro afaka manohana anao, manome torohevitra anao ary manampy anao amin'ny dingana tokony hatao sy ireo karazana antontan-taratasy ilaina. Maimaimpoana ny ankamaroan‘izy ireo.

 • Ny “Comede” dia fikambanana manampy ny mpifindra monina sy ny mpitsoa-ponenana hahazo fikarakarana ara-pahasalamana.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Afaka manampy anao hahazo fikarakarana ara-pahasalamana izy, ary manampy anao amin‘ny antontan-taratasy ilaina, amin‘ny alalan‘ny antso an-telefaonina.
  • Teny azo isafidianana: fandikana teny azo atao amin‘ny teny rehetra.
  • Fifandraisana: an-telefaonina.
 • Ny "PIMMS Médiation" dia fikambanana mampahafantatra, mitarika na manohana ny fikarakarana taratasy amin'ny sehatra maro: fidirana amin'ny tolotra ho an'ny daholobe, fidirana amin'ny fitsaboana, fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fanambarana hetra, fanambarana ho an'ny “Pôle Emploi”, sns.

  • Tsy andoavam-bola ny fanaovana an‘izany.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: afaka mahita “PIMMS Médiation” eo akaikinao ianao ato amin'ity lahatahiry ity.
 • Ny mpiasa sosialy na “travailleurs sociaux” sy ny “assistants sociaux” dia efa za-draharaha amin‘ny fanohanana ny olona amin'ny fikarakarany taratasy, ary manampy azy ireo hahita vahaolana mifanaraka amin'ny fahasahiranana atrehiny.

  • Maimaimpoana ireo tolotra ireo.
  • Azonao atao ny maka fotoana handraisana torohevitra manokana araka ny toe-javatra misy anao, ary hanampy anao amin'ny dingana manaraka, toy ny hoe: fangatahana fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana, fangatahana trano fonenana, fisoratana anarana any amin'ny birao mikarakara ny olona tsy manana asa any Frantsa “Pôle emploi”, sns.
  • Teny azo isafidianana: Frantsay no tena ampiasaina.
  • Fifandraisana: Azonao atao ny mangataka fotoana hihaonana amin'ny “travailleur social” miaraka amin’ny

Na dia natao aza ny rehetra mba hanomezana anao ny fampahalalana marina sy manaraka ny toetr‘andro indrindra dia tsy afaka manolo torohevitra ara-dalàna na matihanina akory ity pejy ity. Miova tsy tapaka ny lalàna sy ny fomba fiasa ka ilaina ny manatona matihanina mahafeno fepetra.

Mety hahaliana anao koa

Mahazo fikarakarana: fahasalamana ara-batana, ara-nofo ary ara-tsaina

Mety hisy voka-dratsy lehibe amin‘ny fahasalamanao ny herisetra ao an-tokantrano. Any Frantsa dia…

Hanamarina raha mahafeno fepetra hahazo zo ipetrahana any Frantsa

Natao hanampiana anao hamantatra ny antony na “fondements” izay mety manome anao zo ipetrahana any…

Misorata anarana amin'ny rafitra fiantohana ara-pahasalamana na “sécurité sociale

Raha manana asa matotra na mipetraka maharitra any Frantsa ianao dia manan-jo hiantoka ny…

Raha mila polisy:

Asosa mankany ambony