Rejestracja do „Aide médicale de l'Etat” w celu uzyskania opieki medycznej bez praw pobytu

Rolą „Aide médicale de l'État (AME)” lub państwowego programu pomocy medycznej jest zapewnienie osobom, które nie mają uprawnień do pobytu, dostępu do opieki medycznej.

Sprawdzone przez Comede dn. 30/05/2022

Co obejmuje?

W przypadku „Aide médicale de l'État (AME)”, 100% kosztów opieki medycznej, pobyty w szpitalu i leki są pokrywane w granicach stawek ubezpieczenia społecznego. Nie musisz samodzielnie uiszczać opłat.

Mogą z tego skorzystać również członkowie Twojej rodziny mieszkający we Francji.

Warunki

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, tj. masz skończone 18 lat, możesz skorzystać z tej pomocy medycznej, jeśli spełnisz następujące warunki:

 • mieszkasz we Francji (z wyłączeniem Mayotte)
 • możesz udowodnić, że jesteś we Francji od co najmniej trzech miesięcy
 • środki osób w Twoim gospodarstwie domowym nie przekraczają ustalonego progu
 • nie posiadasz ważnych uprawnień do pobytu ani bieżącego wniosku o pozwolenie na pobyt lub „titre de séjour” w toku. Administracja nazywa to „situation irrégulière”.

Jeśli jesteś osobą nieletnią, tzn. masz mniej niż 18 lat, możesz skorzystać z tej opcji, jeśli:

 • mieszkasz we Francji
 • Twoi rodzice nie mają ważnego prawa pobytu.

Procedura

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i przygotuj plik z wymaganymi dokumentami:

 • kserokopia paszportu (pamiętaj, aby skopiować wszystkie strony) lub, w przypadku braku takiej kopii, dowodu osobistego
 • zdjęcie do dokumentów w kolorze
 • dokument potwierdzający stałość miejsca zamieszkania we Francji, np. rachunek za wynajem, rachunki za gaz lub elektryczność lub zaświadczenie o zakwaterowaniu
 • dokument stanowiący dowód posiadanych środków finansowych.

Jeśli nie posiadasz paszportu, zaleca się załączyć to wniosku zaprzysiężone oświadczenie zwane “attestation sur l’honneur”, które wskazuje na brak paszportu.

Złóż swój wniosek osobiście w recepcji swojego „caisse d’assurance maladie”.

 • Jeśli nie wiesz, do której „caisse d’assurance maladie” należysz, w celu uzyskania informacji skontaktuj się z pobliską „Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)”. Dane kontaktowe można znaleźć na tej stronie internetowej .
 • Jeśli nie mówisz po francusku, zaleca się przybycie z kimś bliskim, kto będzie w stanie tłumaczyć.

Po złożeniu wniosku

 • W ciągu dwóch miesięcy otrzymasz pismo z terminem spotkania od swojego „caisse d’assurance maladie”.

  Ważna informacja:

  • Podczas spotkania otrzymasz kartę przyjęcia do „Aide médicale d'Etat”. Ta karta jest ważna przez rok od daty złożenia wniosku.
  • Kartę tę można odnawiać co roku, o ile nadal będziesz spełniać określone warunki. Wniosek o odnowienie swojego “caisse d’assurance maladie" należy złożyć dwa miesiące przed datą wygaśnięcia.
  • Kartę należy zabierać ze sobą na wszystkie wizyty w gabinecie medycznym i do apteki, gdy będziesz odbierać leki. Oznacza to, że nie będziesz musiała płacić.
 • Jeśli nie otrzymałaś odpowiedzi na swój wniosek przez dłużej niż dwa miesiące po jego wysłaniu, zaleca się, aby w celu uzyskania informacji skontaktować się ze swoim “caisse d’assurance maladie”.

 • Jeśli Twój wniosek został odrzucony, możesz poprosić o zmianę tej decyzji, postępując zgodnie z procedurą zwaną odwołaniem lub „recours”. Masz dwa miesiące od otrzymania powiadomienia, że Twój wniosek został odrzucony, aby złożyć odwołanie lub „recours”.

  Możliwe są dwie formy odwołania lub „recours”:

  • polubowne rozwiązanie zwane „recours gracieux” z dyrektorem Twojego "caisse d’assurance maladie"
  • rozwiązanie bez ugody zwane „recours contentieux” przed sądem administracyjnym lub „tribunal administratif” właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Ich dane kontaktowe znajdują się na tej stronie internetowej po wprowadzeniu kodu pocztowego i wybraniu „tribunal administratif”.

  Zdecydowanie zaleca się, aby towarzyszył Ci prawnik lub organizacja oferująca bezpłatne usługi zwana “association”, która pomoże Ci w tym procesie.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Comede” jest organizacją pomagającą imigrantom i uchodźcom w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Organizacja ta może pomóc Ci w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej i w wypełnianiu dokumentacji, w szczególności za pośrednictwem usługi telefonicznej.
  • Dostępność w językach: tłumaczenie ustne jest możliwe we wszystkich językach.
  • Kontakt: telefoniczny.
 • PIMMS Médiation” są organizacjami informującymi, które informują o postępowaniach administracyjnych, prowadzą przez nie lub wspierają w nich w wielu obszarach: dostęp do usług publicznych, dostęp do opieki zdrowotnej, wnioski o państwową pomoc finansową, deklaracje podatkowe, deklaracje do „France Travail” itp.

  • Usługa ta świadczona jest bezpłatnie.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: pobliski „PIMMS Médiation” znajdziesz w tym informatorze.
 • Pracownicy socjalni czyli „travailleurs sociaux” i „assistants sociaux” są specjalistami wspierającymi osoby w procedurach administracyjnych i pomagającymi im znaleźć rozwiązania stosownie do trudności, z którymi się borykają.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Możesz umówić się na spotkanie, aby uzyskać spersonalizowaną poradę w zależności od sytuacji i pomoc w dalszych krokach, na przykład: wnioski o państwową pomoc finansową, wnioski o mieszkanie socjalne, rejestracja we francuskim urzędzie bezrobocia „France Travail” itp.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz umówić spotkanie z „travailleur social” w:

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Uzyskaj opiekę zdrowotną: w zakresie zdrowia fizycznego, seksualnego i psychicznego

Przemoc domowa może mieć znaczący wpływ na twoje zdrowie. We Francji możesz uzyskać opiekę zdrowotną…

Zweryfikuj moje uprawnienia do francuskiego prawa stałego pobytu

Kwestionariusz ten ma na celu pomóc Ci w określeniu podstaw lub „fondements”, które mogłyby dać Ci…

Rejestracja w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych czyli „sécurité sociale

Jeśli masz stabilne zatrudnienie lub miejsce pobytu we Francji, masz prawo do pokrycia kosztów…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry