ការថែទាំកុមារសម្រាប់កុមារអាយុក្រោមបីឆ្នាំ

នៅប្រទេសបារាំង ការចូលរៀននៅសាលាគឺចាំបាច់សម្រាប់កុមារទាំងអស់ចាប់ពីអាយុបីឆ្នាំ ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមានអាយុក្រោមបីឆ្នាំ ហើយអ្នកត្រូវមើលថែ នោះមានដំណោះស្រាយថែទាំកុមារផ្សេងៗគ្នា។ តួនាទីនៃការថែទាំកុមារគឺថែទាំកុមារ និងធានាលើសុខភាព សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Ouarda Varda Sadoudi នៅថ្ងៃទី 29/09/2023

ពេលខ្លះវាហាក់ដូចជាគួរឱ្យខ្លាចក្នុងការប្រគល់ទារក ឬកូនតូចរបស់អ្នកទៅមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ដោយផ្ទាល់ ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកមិនបានធំដឹងក្តី។ 

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការថែទាំកុមារនៅប្រទេសបារាំងត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាព ដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់កុមារតូចៗ។ ភាគច្រើននៃអ្នកជំនាញទាំងនេះគឺជាស្ត្រី។ 

នៅប្រទេសបារាំង ជម្រើសថែទាំកុមារសំខាន់ៗសម្រាប់កុមារតូចគឺ៖

 • គ្រឹះស្ថានសមូហភាពដែលហៅថា "crèches"
 • អ្នកជំនាញថែទាំកុមារដែលមានការទទួលស្គាល់ដែលហៅថា "assistantes maternelles
 • សេវាថែទាំកុមារជាលក្ខណៈឯកជននៅក្នុងផ្ទះ។

អ្នកអាចស្វែងរកក្នុង គេហទំព័រនេះ ដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណោះស្រាយថែទាំកុមារអ្វីខ្លះដែលនៅជិតអ្នក។

គ្រឹះស្ថានសមូហភាពដែលគេស្គាល់ថាជា "crèches"

"Crèches" គឺជាកន្លែងថែទាំកុមារជាក្រុម។ មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នា៖ សហគមន៍ គ្រួសារ ឪពុកម្តាយ ឬសាជីវកម្ម។

នៅក្នុង "crèches" កុមារត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។ ភាគច្រើននៃអ្នកជំនាញទាំងនេះគឺជាស្ត្រី។ 

វិធីសាស្រ្តនៃការថែទាំកុមារនេះគឺងាយស្រួលបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល។

 • ដើម្បីចូលរៀន "crèches" កូនរបស់អ្នកត្រូវតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌពីរខាងក្រោម៖

  • មានអាយុពីពីរខែដល់បីឆ្នាំ
  • បានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលតម្រូវឱ្យមាន សម្រាប់អាយុរបស់ពួកគេ លុះត្រាតែមានវេជ្ជសាស្ត្របញ្ជាក់ថាពួកគេមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងករណីនោះ ។
 • ការចំណាយអាស្រ័យលើប្រភេទនៃ "crèche" ហើយជាទូទៅត្រូវបានសម្របសម្រួលទៅតាមចំណូលរបស់ឪពុកម្តាយ។

 • ជាជំហានដំបូង អ្នកអាចទាក់ទងសាលាក្រុងក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬ "mairie" ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបចុះឈ្មោះសម្រាប់ "crèche"។ 

  អ្នកក៏អាចស្វែងរក "crèches" ដែលមានកន្លែងទំនេរនៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកលើ គេហទំព័រនេះ

  ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះអាស្រ័យលើកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ និងប្រភេទនៃ "crèche" ដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។ សួរអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ និងឯកសារដែលអ្នកត្រូវផ្តល់។

  ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ អ្នកក៏អាចសួរនិយោជករបស់អ្នកថាតើវាអាចទៅរួចដែរទេក្នុងការចូលទៅកន្លែងថែទាំកុមាររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេស្គាល់ថាជា "crèche d’entreprise"។

អ្នកជំនាញថែទាំកុមារដែលមានការទទួលស្គាល់ហៅថា "assistantes maternelles"

"Assistante maternelle" គឺជាអ្នកជំនាញថែទាំកុមារដែលមានការទទួលស្គាល់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៃដេប៉ាតាម៉ង់របស់អ្នកដែលហៅថា "conseil departemental"។ 

ពួកគេបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការមើលថែកូនរហូតដល់ទៅបួននាក់៖

 • នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ 
 • ឬនៅក្នុងទីតាំងរួមគ្នាជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំកុមារដែលមានការទទួលស្គាល់ផ្សេងទៀតហៅដែលហៅថា "maison d'assistantes maternelles (MAM)"។
 • "Assistantes maternelles" ជាទូទៅកំណត់អត្រាមួយម៉ោងជាមធ្យមចន្លោះពីបីទៅបួនអឺរ៉ូក្នុងមួយម៉ោង បូកនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃ៖ 

  • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាហារ ប្រសិនបើផ្តល់អាហារឱ្យកូនរបស់អ្នក។
  • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែទាំសម្រាប់ការទិញសម្ភារ។

  ការចំណាយសរុបប្រចាំខែអាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើន រួមទាំងចំនួនថ្ងៃ និងម៉ោងដែលពួកគេនឹងមើលថែទាំកូនរបស់អ្នក។

 • មានវិធីជាច្រើនដើម្បីស្វែងរក "assistante maternelle

  សូមណែនាំឱ្យអ្នកទាក់ទងសេវាកុមារតូចនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដែលហៅថា "Centre de protection maternelle et infantile (PMI)"។ អ្នកក៏អាចស្វែងរកតាមលេខកូដប្រៃសណីយ៍នៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។ 

  នៅពេលដែលអ្នកបានទាក់ទងពួកគេ៖

  • ពួកគេនឹងអាចផ្តល់បញ្ជីឱ្យអ្នកនៃ "assistantes maternelles" ដែលនៅជិតអ្នក
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីជំហានដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកថែទាំម្នាក់។ ជាពិសេស អ្នកនឹងត្រូវរៀបចំកិច្ចសន្យាការងារ។

  ជម្រើសផ្សេងទៀតសម្រាប់ការស្វែងរក "assistante maternelle"៖

  • ស្វែងរក គេហទំព័រនេះ
  • ទាក់ទងសេវាកុមារតូចនៅក្នុង "mairie" នៃទីក្រុងរបស់អ្នក។

សេវាថែទាំឯកជននៅផ្ទះ

សេវាថែទាំកុមារឯកជននៅផ្ទះក៏មានដែរ ឧទាហរណ៍៖

 • អ្នកអាចជួលនរណាម្នាក់ហៅថា មេដោះ ឬ "nounou" ដើម្បីមើលថែកូននៅផ្ទះ។
 • អ្នកអាចយល់ព្រមជាមួយគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្បែរអ្នក ដើម្បីជួល "nounou" រួមគ្នា និងរៀបចំប្រព័ន្ធថែទាំកុមាររួមគ្នា។ ក្នុងករណីនេះ មេដោះរបស់អ្នកនឹងមើលថែកូនឆ្លាស់គ្នានៅផ្ទះរបស់គ្រួសារទាំងពីរ។

វាជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្កើតកិច្ចសន្យាការងារ។

តម្លៃនៃការថែទាំតាមផ្ទះជាទូទៅគឺខ្ពស់ជាង "crèche" ឬ "assistante maternelle" ប៉ុន្តែអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចគាំទ្រអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • "Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)" ជួយសាធារណៈជនទូទៅ ជាពិសេសស្ត្រី ក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា៖ សិទ្ធិស្របច្បាប់ សុខភាព ការស្វែងរកការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល ការបង្កើតអាជីវកម្ម និងសូម្បីតែការថែទាំកុមារ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ពួកគេនឹងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត។ មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងការរត់ឯកសារ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតនៃ "CIDFF" នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅក្នុង បញ្ជីឈ្មោះនេះ។
 • បុគ្គលិកសង្គមឬ "travailleurs sociaux" និង "assistants sociaux" គឺជាអ្នកជំនាញដែលគាំទ្រប្រជាជនក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់ពួកគេ និងជួយពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមការលំបាកដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ។

  • សេវាកម្មទាំងនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • អ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងជំហានបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍៖ ពាក្យស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ កម្មវិធីសម្រាប់លំនៅដ្ឋានសង្គម ការចុះឈ្មោះជាមួយការិយាល័យនិកម្មភាពរបស់បារាំង "Pôle emploi" ។ល។
  • ភាសាដែលមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកអាចស្នើសុំការណាត់ជួបជាមួយ "travailleur social" ជាមួយ៖ 
   • "Conseil départemental" នៃតំបន់របស់អ្នក
   • "Centre communal d’action sociale" នៅសាលាក្រុងមូលដ្ឋាន របស់អ្នក។
 • "Mairie" គឺជារដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយមូលដ្ឋាន។ តួនាទីសំខាន់របស់ខ្លួនគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការលំបាក។ ពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលមាន ដឹកនាំអ្នកទៅកាន់អង្គការពាក់ព័ន្ធ និងថែមទាំងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាលមួយចំនួន។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាគច្រើនជាភាសាបារាំង។
  • ទំនាក់ទំនង៖ អ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងនៃតំបន់របស់អ្នក "mairie" នៅលើគេហទំព័រនេះដោយបញ្ជាក់ឈ្មោះទីប្រជុំជន ឬទីក្រុងដែលអ្នករស់នៅ។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋ

មានទម្រង់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំង…

ស្វែងរកសហគមន៍នៅប្រទេសបារាំង

ឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ វាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការមានអារម្មណ៍ឯកោ…

ការទទួលការរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីឪពុកឬម្ដាយម្នាក់ទៀត ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការចំណាយទាក់ទងនឹងកូន

ទោះបីជាបែកគ្នាក៏ដោយ ឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការចំណាយដែលទាក់ទងទៅនឹងកូន។…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់