மூன்று வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கான பிள்ளைப் பராமரிப்பு

பிரான்சில், மூன்று வயது முதல் அனைத்துப் பிள்ளைகளுக்கும் பள்ளி வருகை கட்டாயமாகும். உங்கள் பிள்ளைகள் மூன்று வயதிற்குட்பட்டவர்களாக இருந்தால், அவர்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்றால், வெவ்வேறு பிள்ளைப் பராமரிப்புத் தீர்வுகள் உள்ளன. பிள்ளைப் பராமரிப்பின் பங்கு பிள்ளைகளைப் பராமரிப்பது மற்றும் அவர்களின் ஆரோக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வு என்பவற்றை உறுதி செய்வதுமாகும்.

29/09/2023 அன்று உவாடா வர்டா ஸதூடி ஆல் சரிபார்க்கப்பட்டது

உங்களுக்குத் தனிப்பட்ட முறையில் தெரியாத நபர்களிடம், குறிப்பாக நீங்கள் வளராத நாட்டில், உங்கள் குழந்தையை அல்லது குறுநடை போடும் குழந்தையை நம்பி ஒப்படைப்பது சில நேரங்களில் பயமாகத் தோன்றலாம். 

இருப்பினும், பிரான்சில் பிள்ளைப் பராமரிப்பு என்பது இளம் பிள்ளைப்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதிப்படுத்தப் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நிபுணர்களால் வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொழில் வல்லுநர்களில் பெரும்பாலோர் பெண்களாவர். 

பிரான்சில், இளம் பிள்ளைகளுக்கான முக்கிய பிள்ளைப் பராமரிப்பு விருப்பத்தேர்வுகளாவன:

 • crèches” எனப்படும் கூட்டு நிறுவனங்கள்
 • அங்கீகாரம் பெற்ற பிள்ளைப் பராமரிப்பு வல்லுநர்கள் “assistantes maternelles” என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் 
 • வீட்டில் தனியார் பிள்ளைப் பராமரிப்பு சேவைகள்.

உங்களுக்கு அருகில் என்ன பிள்ளைப் பராமரிப்புத் தீர்வுகள் உள்ளன என்பதை அறிய இந்த இணையதளத்தில் தேடலாம்.

crèches” எனப்படும் கூட்டு நிறுவனங்கள்

crèches” என்பது ஒரு குழுவில் உள்ள பிள்ளைகளைக் கவனிக்கும் வசதிகளாகும். பல்வேறு வகைகள் உள்ளன: சமூகம், குடும்பம், பெற்றோர் அல்லது பெருநிறுவனம்.

“Crèches”crèches” களில், பிள்ளைகள் சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற தகுதி வாய்ந்த நிபுணர்களால் பராமரிக்கப்படுகிறார்கள். இந்தத் தொழில் வல்லுநர்களில் பெரும்பாலோர் பெண்களாவர். 

இந்தப் பிள்ளைப் பராமரிப்பு முறை நிர்வாக ரீதியாக நிர்வகிக்க எளிதானது.

 • crèche” இற்கு அனுமதிக்கப்படுவதற்கு, உங்கள் பிள்ளை பின்வரும் இரண்டு நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

  • இரண்டு மாதங்கள் முதல் மூன்று வயது வரைக்கு இடைப்பட்ட இருத்தல் வேண்டும்.
  • மருத்துவச் சான்றிதழில் அவை முரணாக இருப்பதாகச் சான்றளிக்கும் வரை, அவர்களின் வயதுக்குத் தேவையான தடுப்பூசிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 • செலவுகளானது “crèche” வகையைச் சார்ந்தது மற்றும் பொதுவாகப் பெற்றோரின் வருமானத்திற்கு ஏற்றது.

 • முதல் கட்டமாக, உங்கள் உள்ளூர் டவுன் ஹால் அல்லது “mairie” ஐத் தொடர்பு கொண்டு “crèche” இற்கு எவ்வாறு பதிவு செய்வது என்பது பற்றி அறியலாம். 

  இந்த இணையத்தளத்தில் உங்கள் ஊரில் உள்ள இடங்களைக் கொண்ட “crèches” களையும் நீங்கள் தேடலாம்.

  பதிவுச் செயல்முறை நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள் மற்றும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த “crèche” வகையைப் பொறுத்ததாகும். என்ன செய்ய வேண்டுமென்பதையும் என்ன ஆவணங்களை வழங்கவேண்டுமென்பதையும் கேட்டல்.

  நீங்கள் பணிபுரிந்தால், “crèche d’entreprise” எனப்படும் நிறுவனத்தின் பிள்ளைப் பராமரிப்பு வசதியை அணுக முடியுமா என்று உங்கள் பணியமர்த்துநரிடம் நீங்கள் கேட்கலாம்.

அங்கீகாரம் பெற்ற பிள்ளைப் பராமரிப்பு வல்லுநர்கள் “assistantes maternelles” என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்

assistantes maternelles” என்பவர் “conseil départemental”எனப்படும் உங்கள் துறையின் நிர்வாக அதிகாரத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனுமதி பெற்ற பிள்ளைப் பராமரிப்பு நிபுணராவார். 

அவர்கள் சிறப்புப் பயிற்சியைப் பெற்றுள்ளதுடன் நான்கு பிள்ளைகளைப் பராமரிப்பதற்கான நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்துள்ளனர்:

 • அவர்களின் வீட்டில் 
 • அல்லது “maison d’assistantes maternelles (MAM)” எனப்படும் மற்ற அங்கீகாரம் பெற்ற பிள்ளைப் பராமரிப்பு நிபுணர்களுடன் பகிரப்பட்ட இடத்தில்.
 • Assistantes maternelles” பொதுவாக ஒரு மணிநேர வீதத்தை அமைக்கிறது, சராசரியாக ஒரு மணி நேரத்திற்கு மூன்று முதல் நான்கு யூரோக்கள் மற்றும் தினசரி கொடுப்பனவுகள்: 

  • உங்கள் பிள்ளைக்கு உணவு வழங்கப்பட்டால் உணவுக் கொடுப்பனவு
  • பொருட்கள் வாங்குவதற்கான பராமரிப்புக் கொடுப்பனவு.

  மொத்த மாதாந்தச் செலவு என்பது உங்கள் பிள்ளையை எத்தனை நாட்கள் மற்றும் எத்தனை மணிநேரம் பார்த்துக்கொள்வார்கள் என்பது உட்பட பல காரணிகளைப் பொறுத்ததாகும்.

 • assistante maternelle” ஒருவரைக் கண்டுபிடிக்க பல வழிகள் உள்ளன. 

  உங்கள் பிராந்தியத்தில் “Centre de protection maternelle et infantile (PMI)” எனப்படும் பிள்ளைப் பருவ சேவையைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்தக் கோப்பகத்தில் அஞ்சல் குறியீடு மூலமும் தேடலாம். 

  நீங்கள் அவர்களைத் தொடர்பு கொண்டவுடன்:

  • அவர்கள் உங்களுக்கு அருகில் உள்ள “assistantes maternelles” பட்டியலை உங்களுக்கு வழங்க முடியும்
  • ஒருவரைப் பணியமர்த்த எடுக்க வேண்டிய படிகள் பற்றி அவர்கள் உங்களுக்குத் தெரிவிக்க முடியும். குறிப்பாக, நீங்கள் ஒரு வேலை ஒப்பந்தத்தை அமைக்க வேண்டும்.

  assistante maternelle” ஒருவரைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான பிற தேர்வுகள்:

தனியார் வீட்டுப் பராமரிப்புச் சேவைகள்

வீட்டில் பிள்ளைப் பராமரிப்புக்கான தனியார் சேவைகளும் உள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக:

 • உங்கள் பிள்ளைகளை வீட்டில் கவனித்துக் கொள்ள ஆயா அல்லது “nounou”என்று அழைக்கப்படும் ஒருவரை நீங்கள் நியமிக்கலாம்.
 • உங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும் மற்றொரு குடும்பத்துடன் சேர்ந்து “nounou” ஒருவரை நியமித்து, பகிரப்பட்ட பிள்ளைப் பராமரிப்பு முறையை ஒழுங்கமைக்கவும் நீங்கள் உடன்படலாம். இந்த விடயத்தில், உங்கள் ஆயா இரு குடும்பங்களின் வீட்டிலும் மாறி மாறி பிள்ளைகளை கவனித்துக்கொள்வார்.

வேலை ஒப்பந்தத்தை நிறுவுவது கட்டாயமாகும்.

வீட்டில் பராமரிப்புக்கான செலவு பொதுவாக “crèche” அல்லது “assistante maternelle” ஐ விட அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் உங்கள் வருமான வரிகளை குறைப்பதன் மூலம் நீங்கள் பயனடையலாம்.

உதவியை நாடுங்கள்

பிரான்சில், உங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், ஆலோசனை வழங்குவதற்கும், நடைமுறைகளிலும் ஆவணங்களை தயார்படுத்துவதிலும் உங்களுக்கு உதவுவதற்கும் பல சேவைகள் உள்ளன. அவற்றில் பெரும்பாலானவை இலவசமானவை.

 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)” ​​பொது மக்களுக்கு, குறிப்பாக பெண்களுக்கு, பின்வருவன போன்ற பல பகுதிகளில் உதவுகிறது: சட்ட உரிமைகள், சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு தேடல்கள், பயிற்சி, வணிக உருவாக்கம் மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு.

  • இந்தச் சேவைகளை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
  • அவர்கள் உங்களின் உரிமைகள் மற்றும் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து உங்களுக்குத் தெரிவிக்க முடியும். சில மையங்கள் உங்களுக்கு நடைமுறைகளுடனும் ஆவணங்களுடனும் உதவ முடியும்.
  • கிடைக்கக்கூடிய மொழிகள்: பிரதானமாக பிரெஞ்சு மொழி.
  • தொடர்பு கொள்ளவும்: இந்தக் கோப்பகத்தில், உங்கள் பகுதியில் உள்ள "CIDFF" இன் தொடர்பு விவரங்களைக் காணலாம்.
 • சமூக சேவகர்கள் அல்லது “travailleurs sociaux” மற்றும் “assistants sociaux” என்பவர்கள், மக்களுக்கு அவர்களின் நிர்வாக நடைமுறைகளில் ஆதரவளித்து, அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களுக்கு ஏற்ப தீர்வுகளைக் கண்டறிய உதவும் தொழில் வல்லுநர்கள் ஆவர்.

  • இந்தச் சேவைகளை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
  • உங்கள் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆலோசனையைப் பெறுவதற்கும் அடுத்த படிமுறைகளில் உதவியைப் பெறுவதற்கும் நீங்கள் ஒரு சந்திப்பை மேற்கொள்ளலாம், உதாரணமாக: மாநில நிதி உதவிக்கான விண்ணப்பங்கள், சமூக வீட்டுவசதிக்கான விண்ணப்பங்கள், பிரெஞ்சு வேலையின்மை அலுவலகமான “Pôle emploi” இல் பதிவு செய்தல் போன்றவை.
  • கிடைக்கின்ற மொழிகள்: பிரதானமாக பிரெஞ்சு மொழி.
  • தொடர்பு கொள்ளவும்: நீங்கள் “travailleur social” உடன் சந்திப்பொன்றைக் கோரலாம்: 
 • Mairie” என்பது உள்ளூர் கொள்கைகளுக்குப் பொறுப்பான உள்ளூர் நிர்வாகமாகும். அதன் முக்கிய பங்கு அதன் குடிமக்களுக்குச் சிரமமான நேரங்களில் உதவுவதாகும். அவர்கள் உங்கள் உரிமைகளையும் கிடைக்கக்கூடிய நிதி உதவிகளைப் பற்றியும் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கலாம், தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு உங்களை வழிநடத்தலாம் மற்றும் சில நிர்வாக நடைமுறைகளில் உங்களுக்கு உதவலாம்.

  • இந்தச் சேவையை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
  • கிடைக்கக்கூடிய மொழி: பிரதானமாக பிரெஞ்சு மொழி.
  • தொடர்பு கொள்ளவும்: நீங்கள் வசிக்கும் நகரம் அல்லது நகரத்தின் பெயரைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம், உங்கள் உள்ளூர் “mairie” இன் தொடர்பு விவரங்களை இந்தத் தளத்தில் காணலாம்.

மிகவும் சரியானதும் இன்றுவரையிலுமான தகவலை உங்களுக்கு வழங்குவதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்பட்டாலும், இந்தப் பக்கம் சட்ட அல்லது தொழில்முறை ஆலோசனையை மாற்றும் நோக்கத்தில் இல்லை. சட்டங்களும் நடைமுறைகளும் தொடர்ந்து மாறுகின்றன, எனவே தகுதிவாய்ந்த நிபுணர்களை அணுகுவது முக்கியம்.

நீங்களும் ஆர்வமாக இருக்கலாம்

அரச நிதி உதவியை கோருதல்

வரையறுக்கப்பட்ட நிதி வளங்களைக் கொண்ட மக்களுக்கு உதவ பிரெஞ்சு பொது அமைப்புகளால் பல வகையான நிதி…

பிரான்சில் ஒரு சமூகத்தைக் கண்டறிதல்

குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து வெகு தொலைவில், குறிப்பாக நீங்கள் வீட்டு துஷ்பிரயோகத்தை…

பிள்ளை தொடர்பான செலவுகளுக்குப் பங்களிப்பதற்கு மற்றைய பெற்றாரிடமிருந்து நிதிப் பங்களிப்பைப் பெறுதல்

பெற்றார்கள் பிரிந்தாலும், தங்கள் பிள்ளைகளுடன் தொடர்புடைய செலவுகளுக்குத் தொடர்ந்து பங்களிக்க…

பொலிஸாரின் தலையீட்டிற்காக:

மேல் செல்ல ஸ்க்ரோல் செய்யவும்