Rejestracja do uzupełniającego państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, tzw. „Complémentaire santé solidaire (CSS)

Jeżeli posiadasz niewiele środków finansowych lub nie masz żadnych środków i jesteś zarejestrowana w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych znanym jako ubezpieczenie społeczne, czyli „sécurité sociale”, możesz ubiegać się o „Complémentaire santé solidaire (CSS)”. Ubezpieczenie to pokrywa wszelkie wydatki zdrowotne, które nie są w pełni zwracane w ramach ubezpieczenia społecznego.

Sprawdzone przez Comede dn. 31.05.2023 r.

Jak to działa?

Uzupełniające państwowe ubezpieczenie zdrowotne o nazwie „Complémentaire santé solidaire (CSS)” zapewnia, że:

 • nie musisz płacić z góry lekarzom, stomatologom, farmaceutom ani szpitalom;
 • jesteś zwolniona z wszelkich dodatkowych opłat medycznych;
 • nie musisz płacić za większość okularów, implantów dentystycznych i aparatów słuchowych.

W zależności od Twoich zasobów możesz korzystać z „CSS”:

 • całkowicie bezpłatnie
 • lub płacąc składkę w oparciu o liczbę osób w Twojej rodzinie, które chcesz objąć ubezpieczeniem.

Wskazówka: system „CSS” zastąpił system „Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)”.

Warunki

Główne warunki uczestnictwa to:

 • Należy zarejestrować się w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych, tzw. „Protection universelle maladie (Puma)”, zwanym również ubezpieczeniem społecznym, czyli „sécurité sociale”.
 • Zasoby gospodarstwa domowego nie mogą przekraczać określonego progu.

Jak złożyć wniosek

Istnieją dwa sposoby składania wniosku o uzupełniające państwowe ubezpieczenie zdrowotne, czyli „Complémentaire santé solidaire (CSS)”.

 • Zaloguj się na swoje konto ameli.fr, wybierz „Mes démarches > Faire une demande de Complémentaire santé solidaire” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Po zarejestrowaniu wniosku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem na swoją skrzynkę odbiorczą na koncie Ameli.

 • Ściągnij formularz wniosku i go wypełnij.

  Do formularza dołącz wymagane dokumenty.

  Możesz złożyć wniosek osobiście w recepcji organizacji zarządzającej państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwanej „caisse d’assurance maladie”, lub wysłać go pocztą. Jeżeli nie wiesz, do której „caisse d’assurance maladie” należysz, w celu uzyskania informacji skontaktuj się z pobliską „Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)”. Dane kontaktowe można znaleźć na tej stronie internetowej.

  Jeżeli wysyłasz wniosek pocztą, wybierz przesyłkę poleconą, czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”, gdyż jest to jedyny sposób, aby otrzymać potwierdzenie odbioru. Należy zachować pokwitowanie jako dowód nadania.

Po złożeniu wniosku

Po otrzymaniu wniosku Twoja „caisse d’assurance maladie” ma dwa miesiące na jego rozpatrzenie i poinformowanie Cię o decyzji.

Informację o decyzji otrzymasz drogą pocztową.

W zależności od otrzymanej odpowiedzi możesz:

 • W przypadku objęcia ubezpieczeniem „Complémentaire santé solidaire (CSS)” bezpłatnie, musisz tylko zaktualizować swoją „carte vitale” w dowolnej aptece, aby korzystać z niej, prosząc o „mise à jour”.
 • W przypadku objęcia ubezpieczeniem „Complémentaire santé solidaire (CSS)” z wkładem finansowym, musisz najpierw przesłać formularz członkostwa, czyli „bulletin d’adhésion”, który otrzymałaś pocztą wraz z powiadomieniem. Następnie otrzymasz dokument potwierdzający, że posiadasz „CSS”, zwany „attestation de droit”. Wtedy musisz zaktualizować swoją „carte vitale” w dowolnej aptece, aby korzystać z niej, prosząc o „mise à jour”.
 • W przypadku odrzucenia Twojego wniosku możesz wykupić prywatną polisę ubezpieczenia zdrowotnego o nazwie „mutuelle”.
 • Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją „caisse d’assurance maladie” i uważasz, że spełniasz kryteria „CSS”, możesz zakwestionować tę decyzję. Proces zakwestionowania decyzji, czyli „recours” zostanie szczegółowo opisany w piśmie przedstawiającym decyzję.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady lub pomóc w przejściu przez procedury i w wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Comede” to organizacja, która pomaga imigrantom i uchodźcom uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Organizacja ta może pomóc ci w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej i w wypełnianiu dokumentacji, w szczególności za pośrednictwem usługi telefonicznej.
  • Dostępność w językach: tłumaczenie ustne jest możliwe we wszystkich językach.
  • Kontakt: telefoniczny.
 • PIMMS Médiation” to organizacje informujące o procedurach administracyjnych, prowadzące przez te procedury lub udzielające wsparcia w związku z nimi w wielu obszarach, takich jak: dostęp do usług publicznych, dostęp do opieki zdrowotnej, wnioski o państwową pomoc finansową, zeznania podatkowe, deklaracje do „France Travail” itp.

  • Usługa ta jest świadczona bezpłatnie.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: pobliski „PIMMS Médiation” znajdziesz w tym katalogu.
 • Pracownicy socjalni, czyli „travailleurs sociaux” i „assistants sociaux”, to specjaliści udzielający wsparcia w procedurach administracyjnych i pomagający znaleźć rozwiązania stosownie do trudności, z którymi dana osoba się zmaga.

  • Usługi te są świadczone bezpłatnie.
  • Możesz umówić się na spotkanie, aby uzyskać spersonalizowaną poradę w zależności od Twojej sytuacji i pomoc w dalszych krokach, na przykład: wnioski o państwową pomoc finansową, wnioski o mieszkanie socjalne, rejestracja we francuskim urzędzie pracy „France Travail” itp.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz umówić spotkanie z „travailleur social” w:

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Rejestracja w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych czyli „sécurité sociale

Jeśli masz stabilne zatrudnienie lub miejsce pobytu we Francji, masz prawo do pokrycia kosztów…

Uzyskaj opiekę zdrowotną: w zakresie zdrowia fizycznego, seksualnego i psychicznego

Przemoc domowa może mieć znaczący wpływ na twoje zdrowie. We Francji możesz uzyskać opiekę zdrowotną…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry