Rejestracja w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych czyli „sécurité sociale

Jeśli masz stabilne zatrudnienie lub miejsce pobytu we Francji, masz prawo do pokrycia kosztów ochrony zdrowia przez całe życie. Państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych nosi nazwę „Protection universelle maladie (PUMA)” i jest znany także jako „sécurité sociale”.

Sprawdzone przez Comede dn. 31/05/2023

Co należy zrobić?

Protection universelle maladie (Puma)” znana także jako „sécurité sociale” pokrywa część Twoich kosztów medycznych.

W większości przypadków musisz najpierw pokryć koszty leczenia, a następnie otrzymasz zwrot kosztów na swoje konto bankowe.

Nie pokrywa to 100% kosztów medycznych. Kwota zwrotu zależy od uzyskanego leczenia. Pełny wykaz stawek zwrotu kosztów znajduje się tutaj.

W celu otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu kwoty nieobjętej systemem państwowym zaleca się posiadanie polisy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego znanego jako „mutuelle”. Jeśli Twój dochód jest zbyt niski, aby wnosić wpłaty na „mutuelle”, możesz złożyć wniosek o dodatkowe państwowe ubezpieczenie zdrowotne czyli „Complémentaire santé solidaire (CSS)”.

Warunki

 • Musisz mieć stabilne miejsce pobytu we Francji.
 • Musisz mieć prawo pobytu.

Jeśli nie posiadasz ważnego prawa pobytu, pod pewnymi warunkami możesz złożyć wniosek „Aide médicale d’Etat (AME)”.

Procedura

 • W celu przyznania Ci uprawnień pracodawca zazwyczaj skontaktuje się z organizacją zarządzającą Twoimi uprawnieniami do ubezpieczenia zdrowotnego czyli „caisse d’assurance maladie”. Możesz go zapytać, czy te kroki zostały podjęte.

 • Musisz wypełnić formularz wniosku o uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego znanego pod nazwą „sécurité sociale” i wysłać go do organizacji zarządzającej Twoimi uprawnieniami znanej jako „caisse d’assurance maladie”.

  • Jeśli nie wiesz, do której „caisse d’assurance maladie” należysz, w celu uzyskania informacji skontaktuj się z pobliską „Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)”. Dane kontaktowe można znaleźć na tej stronieinternetowej .
  • Dołącz do swojego wniosku wymagane dokumenty:
   • kopia dokumentu tożsamości
   • potwierdzenie Twojego prawa pobytu, np. fotokopia ważnego pozwolenia na pobyt czyli „titre de séjour” lub wniosek o azyl
   • jakikolwiek dokument potwierdzający stabilność Twojego pobytu we Francji jeśli nie pracujesz, na przykład pokwitowania opłaty czynszu najmu, rachunki za gaz lub elektryczność lub list od goszczącej Cię osoby znany jako zaświadczenie zakwaterowania czyli „attestation d’hébergement
   • zaświadczenie o swoim rachunku bankowym czyli „relevé d'identité bancaire (RIB)” z numerem IBAN, aby umożliwić otrzymywanie zwrotów bezpośrednio na Twój rachunek w banku
   • w miarę możliwości pełna kopia aktu urodzenia lub wyciąg z aktu urodzenia z danymi o pochodzeniu lub równoważny dokument uzyskany w konsulacie Twojego kraju we Francji. Jeśli jesteś uchodźczynią polityczną we Francji, nie wolno Ci kontaktować się z władzami swojego kraju pochodzenia.
  • Zachowaj kopię swojego wniosku.
  • Wyślij go listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru czyli „lettre recommandée avec accusé de réception”, co jest jedynym sposobem udowodnienia, że list został dostarczony. Zachowaj pokwitowanie czyli „preuve de dépôt” jako dowód wysyłki.

Po złożeniu wniosku

Czas przetwarzania może być różny. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy od wysłania wniosku nie otrzymasz żadnej wiadomości, skontaktuj się ze swoją „caisse d’assurance maladie” w celu uzyskania aktualnych informacji.

Po zaakceptowaniu wniosku otrzymasz dokument potwierdzający Twoje prawa do opieki zdrowotnej zwany „attestation d'ouverture de droits”. Ten dokument określa Twój unikalny numer ubezpieczenia społecznego czyli „numéro de sécurité sociale”.

List będzie również zawierał formularz: “Ma nouvelle carte vitale”.

 • Carte vitale” jest kartą opieki zdrowotnej zawierającą wszystkie informacje potrzebne do uzyskania zwrotu kosztów opieki medycznej. Zalecane jest, aby złożyć o nią wniosek.
 • W oczekiwaniu na otrzymanie tej karty możesz uzyskiwać zwrot kosztów opieki medycznej za przedłożeniem zaświadczenia o swoich uprawnieniach czyli „attestation d’ouverture de droits” wysłanego przez Twoją „caisse d’assurance maladie”.
 • Po otrzymaniu swojej „carte vitale” musisz ją aktywować idąc do apteki i prosząc o zakończenie aktualizacji czyli „mise à jour”.
 • Swoją „carte vitale” musisz przedkładać podczas wizyt w placówkach ochrony zdrowia i w aptekach, aby uzyskać zwrot kosztów opieki zdrowotnej.

Znajdź wsparcie

We Francji istnieje wiele służb mogących udzielić Ci wsparcia i porady czy pomóc w przejściu przez procedury i wypełnianiu dokumentacji. Większość z nich świadczy usługi bezpłatnie.

 • Comede” jest organizacją pomagającą imigrantom i uchodźcom w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Organizacja ta może pomóc ci w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej i w wypełnianiu dokumentacji, w szczególności za pośrednictwem usługi telefonicznej.
  • Dostępność w językach: tłumaczenie ustne jest możliwe we wszystkich językach.
  • Kontakt: telefoniczny.
 • PIMMS Médiation” są organizacjami informującymi o procedurach administracyjnych, prowadzącymi przez nie lub je wspierającymi w wielu obszarach: dostęp do usług publicznych, dostęp do opieki zdrowotnej, wnioski o państwową pomoc finansową, deklaracje podatkowe, deklaracje do „France Travail” itp.

  • Usługa ta świadczona jest bezpłatnie.

  • Dostępność w językach: głównie francuski.

  • Kontakt: pobliski „PIMMS Médiation” znajdziesz w tym informatorze.

 • Pracownicy socjalni czyli „travailleurs sociaux” i „assistants sociaux” są specjalistami wspierającymi osoby w procedurach administracyjnych i pomagającymi im znaleźć rozwiązania stosownie do trudności, z którymi się borykają.

  • Usługi te świadczone są bezpłatnie.
  • Możesz umówić się na spotkanie, aby uzyskać spersonalizowaną poradę w zależności od sytuacji i pomoc w dalszych krokach, na przykład: wnioski o państwową pomoc finansową, wnioski o mieszkanie socjalne, rejestracja we francuskim urzędzie bezrobocia „France Travail” itp.
  • Dostępność w językach: głównie francuski.
  • Kontakt: możesz umówić spotkanie z „travailleur social” w:

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostarczać Ci najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji, niniejsza strona nie zastępuje porad prawnych ani specjalistycznych. Przepisy i procedury zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby konsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

To też może Cię zainteresować

Złożenie wniosku o kartę zdrowia, czyli „carte vitale

Carte vitale” to karta zdrowia, która zapewnia łatwy zwrot kosztów opieki zdrowotnej we Francji.…

Rejestracja w „Aide médicale de l'État” w celu otrzymania opieki medycznej bez praw pobytu

Rolą „Aide médicale de l'État (AME)” lub państwowego programu pomocy medycznej jest zapewnienie…

Uzyskaj opiekę zdrowotną: w zakresie zdrowia fizycznego, seksualnego i psychicznego

Przemoc domowa może mieć znaczący wpływ na twoje zdrowie. We Francji możesz uzyskać opiekę zdrowotną…

Wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zwanego „mutuelle

Aby uzyskać jak największy zwrot kosztów opieki zdrowotnej, zaleca się wykupienie prywatnego…

Rejestracja do uzupełniającego państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, tzw. „Complémentaire santé solidaire (CSS)

Jeżeli posiadasz niewiele środków finansowych lub nie masz żadnych środków i jesteś zarejestrowana w…

Aby uzyskać interwencję policji:

Przewiń do góry