Shvatanje uticaja nasilja u porodici na vašu decu

Nasilje u porodici može da izazove ozbiljne socijalne, fizičke i psihološke efekte. Ovi efekti utiču na osobe koje doživljavaju nasilje, ali i na njihovu decu.

Potvrđeno od strane La Maison des Femmes na dan 22.09.2023. godine

Uticaji na vas

Bez obzira na prirodu zlostavljanja koje doživljavate, ono može da ima značajne kratkoročne, srednjoročne i dugoročne posledice po vaše zdravlje i veze.

Ako iskusite jedan ili više simptoma navedenih ispod, važno je da razgovarate sa osobom od poverenja (ako je moguće, stručnim licem) koja može da vam pruži podršku.

Naše stranice za fizičko, seksualno i mentalno zdravlje daju informacije kako i gde možete dobiti zdravstvenu negu i podršku psihologa. 

 • Psihološki efekti nasilja u porodici mogu da se iskažu na mnogo načina: 

  • depresija
  • sram
  • krivica
  • gubitak samopouzdanja
  • strah
  • bes
  • anksioznost
  • očaj
  • teško donošenje odluka
  • zbunjenost
  • post-traumatski stres
  • hipervigilancija
  • neodgovarajuće ili agresivno ponašanje koje nije prikladno osobi 
  • suicidne ideje
  • pokušaji samoubistva.
 • Fizičke posledice nasilja u porodici mogu da se iskažu na više načina: 

  • poteškoće sa spavanjem
  • košmari
  • gubitak apetita
  • mučnina
  • poremećaj ishrane (bulimija, anoreksija)
  • poteškoće sa varenjem
  • poteškoće sa održavanjem pažnje
  • ozbiljan umor
  • hronični bol (glava, stomak, leđa)
  • visok pritisak
  • fizičke povrede
  • upotreba droga, alkohola i/ili lekova.
 • Društveni uticaji nasilja u porodici mogu se iskazati na mnogo načina: 

  • izolacija
  • smanjenje društvene mreže
  • neefikasnost u radu
  • odsutnost
  • finansijske poteškoće
  • teško obavljanje svakodnevnih aktivnosti
  • teškoće prilikom ispunjavanja emotivnih potreba vaše dece.

Moguće je prebroditi ove efekte. Niste sami: postoje veoma dobro obučeni stručnjaci koji vam mogu pomoći u oporavku.

Uticaji na decu

Vaša deca su prvi svedoci nasilja, uvreda i kontrole koje vaš partner sprovodi nad vama. Daleko od toga da su samo svedoci zlostavljanja, može se smatrati da deca doživljavaju nasilje na svoj lični način, jer to utiče i na njih.

Ona su direktno izložena nasilju kada:

 • su svedoci nasilnih scena
 • čuju nasilne reči ili pokrete druge osobe
 • kada su cilj nasilja.

Oni su indirektno izloženi nasilju kada:

 • osećaju uznemirenost koju počinilac izaziva
 • vide efekte počinioca koji vas zlostavlja
 • žive u atmosferi tenzije, straha i nesigurnosti koju izaziva počinilac
 • ne dobijaju pažnju i podršku koja im je potrebna.

Nasilje u porodici može da ima značajan uticaj na zdravlje i dobrobit. Vi ni na koji način niste odgovorni za ovo. Počinilac nasilja je jedina odgovorna osoba.

 • Kod dece, psihološki efekti mogu da se manifestuju na mnogo načina: 

  • tuga
  • anksioznost
  • krivica
  • povlačenje
  • zbunjenost
  • agresija
  • strah od napuštanja
  • nisko samopouzdanje i samopoštovanje
  • suicidne ideje
  • pokušaji samoubistva.
 • kod dece, fizički efekti mogu da se manifestuju na mnogo načina: 

  • poteškoće sa spavanjem
  • poteškoće prilikom koncentracije
  • bol u telu
  • mokrenje u krevetu
  • poremećaj u ishrani
  • kašnjenje u razvoju
  • preterano plakanje
  • upotreba droge i alkohola.
 • Kod dece, društveni efekti mogu da se manifestuju na mnogo načina: 

  • stidljivost
  • poteškoće u formiranju odnosa
  • izolacija
  • velika zavisnost od roditelja koji nije nasilan
  • strah od pozivanja prijatelja kući
  • agresivno ponašanje prema prijateljima
  • neangažovanje u školi
  • odsutnost
  • delikventno ponašanje.

Moguće je prebroditi ove probleme. Dobro obučeni stručnjaci mogu da pruže podršku vašoj deci za oporavak od nasilja u porodici.

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Ovaj servis za telefonsko savetovanje namenjen je ljudima koji se suočavaju sa svim vrstama nasilja i onima koji im pružaju podršku.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Putem telefona, obučeni savetnik će vas saslušati i podržati. Zatim može da vas preusmeri ka relevantnim servisima u vašoj blizini.
  • Dostupni jezici: Francuski. Nekada će biti dostupni sledeći jezici: Engleski, arapski, španski, turski, mandarinski, kineski, kurdski, azerbejdžanski, poljski, hebrejski, farsi, soninke, kreolski, kinjaruanda, kirundi i svahili. Nažalost, trenutno su ovi jezici dostupni u neredovnim i nezakazanim vremenima.
  • Kontakt: pozovite 3919, dostupno 24/7. Poziv se neće prikazati na vašem telefonskom računu.
  • Za osobe koje su gluve, imaju oslabljeni sluh, ljude sa afazijom ili koji imaju problema sa jezikom, možete da pristupe uslugama koje su im potrebne klikom na ikonu telefona u donjem desnom uglu veb-lokacije www.solidaritefemmes.org.
 • Associations“ su organizacije koje nude određeni opseg usluga.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Ponuđene usluge često se razlikuju međusobno od jedne do druge „association“. Mogu da vam obezbede savet, a nekada mogu da vam pomognu u vezi sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Listu „associations“ specijalizovanih za pomoć žrtvama nasilja u vašoj blizini ćete pronaći u ovom imeniku tako što ćete izabrati područje u Francuskoj kom pripadate.
 • Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)“ pomaže opštoj javnosti, posebno ženama, u mnogim oblastima kao što su: zakonska prava, zdravlje, potraga za zaposlenjem, obuka, kreiranje poslovanja i čak i nega dece.

  • Ove usluge su besplatne.
  • Imaće mogućnost da vas obaveste o vašim pravima i koracima koje treba preduzeti. Neki centri mogu da vam pomognu sa procedurama i papirologijom.
  • Dostupni jezici: uglavnom francuski.
  • Kontakt: informacije za kontakt za „CIDFF“ pronaćićete u vašoj oblasti u ovom imeniku

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Dobijanje nege: fizičko, seksualno i mentalno zdravlje

Nasilje u porodici ima značajan uticaj na vaše zdravlje. U Francuskoj, možete da dobijete…

Registracija na državni sistem zdravstvenog osiguranja ili „sécurité sociale

Ako imate stalno zaposlenje ili boravište u Francuskoj, imate pravo na naknadu za zdravstvene…

Registracija za „Aide médicale de l’État“ za dobijanje medicinske nege bez boravišnih prava

Uloga „Aide médicale de l’État (AME)“ ili državnog programa za medicinsku pomoć je da obezbedi…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh