Saznajte šta da uradite ako ste svedok nasilja u porodici

Nasilje u porodici nije privatna stvar. Ako ste svedok nasilja u porodici, ili vam se žrtva poverila, vaša podrška može da joj spasi život. U hitnim slučajevima, pozovite policiju na broj 17 ili pošaljite SMS na 114.

Verifikovano od strane udruženja Women for Women France na dan 17.09.2023.

U hitnim situacijama

Ako mislite da postoji ozbiljna i neposredna pretnja, pozovite policiju na 17, čak iako niste sigurni. 

Ako se osećate bezbedno da to uradite, intervenišite da zaustavite nasilje na sledeći način:

 • ostanite mirni ako je to moguće
 • zatražite podršku drugih svedoka 
 • kreirajte diverziju da skrenete pažnju počinioca, ako je to moguće.

Vaš odgovor mora biti proporcionalan pretnji: agresivna intervencija može da dovede do eskalacije zlostavljanja i da ugrozi sve koji su u opasnosti.

U situacijama koje nisu hitne

Ljudi koji doživljavaju nasilje u porodici često se osećaju izgubljeno i izolovano. Vaša podrška može da im spase život.

Svako reaguje drugačije na nasilje u porodici. Sve reakcije na traumu su normalne: poricanje, bes, tišina, uznemirenost, plakanje, vikanje i čak i kontakt sa počiniocem.

 • Može biti veoma teško da znate šta da kažete i šta da uradite kada ste svedok nasilja, do tačke u kojoj može biti privlačno da ignorišete. Ali izuzetno je važno da budete tu za žrtvu. 

  Radeći sledeće, možete da spasite njihov život:

  • Saslušajte ih, verujte im, podržite ih. Pitajte ih da li su dobro i da li postoji nešto što možete da uradite za njih.
  • Uverite ih da postoje rešenja za ostvrivanje njihove bezbednosti i nezavisnosti. 
  • Objasnite da je počinilac nasilja jedina osoba koja je odgovorna.
  • Savetujte ih da pozovu policiju na broj 17 ako osećaju opasnost ili se ponudite da idete sa njima u policijsku stanicu da biste podneli prijavu.
  • Podelite sa njima pouzdane izvore informacija kao što je ova veb-lokacija da bi mogli da shvate kako zlostavljanje funkcioniše i da saznaju svoja prava.
  • Ponudite im da date pisanu izjavu svedoka koja će biti korisna ako odluče da podnesu prijavu. 
  • Možete da prijavite nasilje preko interneta policiji preko namenske usluge ćaskanja (dostupno u dosta jezika).  
  • Možete da napravite evidenciju događaja kojima ste svedočili na „Mémo de vie“ veb-lokaciji, poverljivom i bezbednom prostoru na internetu.
  • Poštovanje njihovih vrednosti i kulturoloških ili religioznih izbora.
  • Pustite ih da donesu svoje odluke u svom tempu.
  • Aoo ne govore francuski i dali ste im broj telefona ili adresu e-pošte za uslugu koja je dostupna samo na francuskom jeziku, ponudite im pomoć za kontaktiranje ovih servisa.
 • Naše društvo tek je počelo da shvata nasilje u porodici. Svi imamo svoju ulogu u tome. 

  Određene stavove treba izbegavati da biste održali vezu od poverenja sa osobom koja doživljava zlostavljanje i da ne izlažete njen život opasnostima.

  • Ne dovodite u pitanje realnost zostavljanja. Ne umanjujte zlostavljanje. 
  • Ne osuđujte ih niti im govorite šta treba da rade. Oni se verovatno osećaju zbunjeno i potrebno im je vreme da odluče šta sledeće da urade. 
  • Nemojte braniti njihovog partnera niti pokušavati da ga opravdate.
  • Ne terajte ih da vam pričaju bilo šta za šta nisu spremni.
  • Nemojte davati savete na temu za koju niste kvalifikovani. Zakoni i mere se menjaju redovno, a može da bude kompleksno i na međunarodnom planu.
  • Nemojte kontaktirati počinioca jer to može ugroziti žrtvu. Počinilac je sposoban da vas izmanipuliše tako da mu poverujete.
  • Nemojte deliti informacije sa bilo kim bez pristanka osobe koja doživljava zlostavljanje, jer ovo može da ugrozi njen život.
  • Nemojte pokušavati da im govorite da njihovi kulturološki ili religiozni izbori nisu normalni u Francuskoj.
  • Nemojte ih prekidati ako im je teško da se izraze na jeziku koji nije njihov maternji.
 • U nekim slučajevima, zakon Francuske nalaže vam da prijavite činjenice za koje ste saznali:

  • Nelegalno je da ne prijavite kriminalnu aktivnost kada je moguće sprečiti ili ograničiti njen uticaj ili ako postoji velika mogućnost da sprečite počinioca (primenljivi zakon: Član 434-1 iz „Code pénal“).
  • Nelegalno je da ne obezbedite pomoć osobi koja je u opasnosti, ovo je poznato kao „non-assistance à personne en danger“ (primenljivi zakon: Član 223-6 iz „Code pénal“). 
  • Nelegalno je da ne prijavite krivično delo nad maloletnikom ili bilo kojom osobom koja je ranjiva zbog starosti, bolesti, invaliditeta, fizičkog ili mentalnog invaliditeta ili trudnoće (primenljivi zakon: Član 434-3 iz „Code pénal“).

Pronađite podršku

U Francuskoj postoji dosta servisa koji vas mogu podržati, dati vam savet i pomoći u vezi sa procedurama i papirologijom. Većina njih je besplatna.

 • Ovaj servis za telefonsko savetovanje namenjen je ljudima koji se suočavaju sa svim vrstama nasilja i onima koji im pružaju podršku.

  • Ovaj servis je besplatan.
  • Putem telefona, obučeni savetnik će vas saslušati i podržati. Zatim može da vas preusmeri ka relevantnim servisima u vašoj blizini.
  • Dostupni jezici: Francuski. Nekada će biti dostupni sledeći jezici: Engleski, arapski, španski, turski, mandarinski, kineski, kurdski, azerbejdžanski, poljski, hebrejski, farsi, soninke, kreolski, kinjaruanda, kirundi i svahili. Nažalost, trenutno su ovi jezici dostupni u neredovnim i nezakazanim vremenima.
  • Kontakt: pozovite 3919, dostupno 24/7. Poziv se neće prikazati na vašem telefonskom računu.
  • Za osobe koje su gluve, imaju oslabljeni sluh, ljude sa afazijom ili koji imaju problema sa jezikom, možete da pristupe uslugama koje su im potrebne klikom na ikonu telefona u donjem desnom uglu veb-lokacije www.solidaritefemmes.org.
 • Uloga policije je da osigura bezbednost za sve ljude, bez obzira na njihovu situaciju, čak i za ljude koji nemaju boravišna prava u Francuskoj. Policajac će biti dostupan da vam pruži savet i ponudi pomoć 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno. Možete da kontaktirate policiju na četiri glavna načina:

  • Preko telefona: pozovite 17, broj za besplatne pozive. Dostupni jezici: sa prevodom na sve jezike.
  • Putem tekstualne poruke: pošaljite SMS na 114 na francuskom jeziku, navodeći svoju tačnu adresu.
  • Preko interneta: usluga za ćaskanje. Ova usluga je dostupna na mnogim jezicima.
  • Idite do policijske stanice, npr. bilo da se radi o „commissariat de police“ ili „brigade de gendarmerie“. Možete da pronađete najbližu policijsku stanicu preko ove veb-lokacije. Ako ne govorite francuski jezik, biće potrebno da vam pronađu prevodioca, a to može da potraje.
 • Postoje dva servisa koja vam mogu pomoći u slučaju hitnog medicinskog slučaja u Francuskoj. 

  Ambulantna usluga pod imenom „Service d’aide médicale urgente (SAMU)“ i usluga za hitne slučajeve pod imenom “pompiers“. Ako vam treba hitna medicinska pomoć, oni vam mogu pomoći brzo i odvesti vas u obližnju bolnicu.

  • Ako dođe do hitnog slučaja koji je opasan po život, ne morate da budete registrovani za državno zdravstveno osiguranje niti da imate validna boravišna prava da biste koristili ove usluge.
  • Ako postoje naknade usled procene da situacija nije bila hitan slučaj, ove naknade može da pokrije država i privatno zdravstveno osiguranje.
  • Dostupni jezici: sa prevodom na sve jezike.
  • Kontakt: pozovite 112, broj za besplatne pozive dostupan 24/7.

Iako je uložena maksimalna pažnja da vam pružimo najtačnije i najažurnije informacije, ova stranica nije namenjena da zameni pravni ili profesionalni savet. Zakoni i procedure se redovno menjaju tako da je važno konsultovati kvalifikovane stručnjake.

Možda će vas zanimati

Shvatanje nasilja u porodici

Možda se pitate da li je ponašanje vašeg partnera ili bivšeg partnera normalno. Ili ste možda…

Shvatanje uticaja nasilja u porodici na vašu decu

Nasilje u porodici može da izazove ozbiljne socijalne, fizičke i psihološke efekte. Ovi efekti utiču…

Prijavljivanje nasilja u porodici francuskom pravosudnom sistemu

Svako ko je doživeo porodično zlostavljanje u Francuskoj može podneti žalbu da prijavi…

Za intervenciju policije:

Idite na vrh