பிரிவு, விவாகரத்து, பிள்ளைப் பொறுப்புக் காப்பு

பிரான்சில் குறிப்பாக சர்வதேச பரிசீலனைகள் உள்ள வழக்குகளில். குடும்பச் சட்டம் அதிகமாக தெரிகிறது. இப்பிரிவில், இவை அனைத்தும் எவ்வாறு செயற்படுகின்றது, நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமென்றும் உங்கள் நிதி நிலைமையைப் பொருட்படுத்தாமல் உங்களுக்கு ஆதரவளிக்க ஒரு வழக்கறிஞரை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதையும் நாங்கள் விளக்குகிறோம்.

நீங்கள் பிரான்சில் உங்கள் சிவில் திருமணத்தை முடிக்க விரும்பினால், நீங்கள் பல வகையான விவாகரத்து நடைமுறைகளுக்குள் தேர்வு செய்யலாம். உங்கள் திருமணச் சூழ்நிலையின் ஒரு கூறு மற்றொரு நாட்டை உள்ளடக்கியிருந்தால். முன்கூட்டியே நன்கு தயார் செய்து தனியார் சர்வதேச சட்டத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு வழக்கறிஞரின் உதவியைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

உங்கள் தேசியம், உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் தேசியம், நீங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட நாடு மற்றும் நீங்கள் வழக்கமாக வசிக்கும் நாடு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, நீங்கள் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் நாட்டிற்கு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு தேர்வு இருக்கலாம்.

பிரான்சில்,வெளிநாட்டில் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய விவாகரத்தொன்றைப் பெறுவதற்கான நடைமுறை கேள்விக்குரிய நாட்டைப் பொறுத்து மாறுபடும். ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் வெளிநாட்டு விவாகரத்துத் தீர்ப்பொன்றை அங்கீகரிப்பதற்கு அதன் சொந்த நடைமுறை உள்ளது. நீங்கள் பிரான்சில் விவாகரத்துப் பெற்றிருந்தால், விவாகரத்துத் தீர்ப்பை வேறொரு நாட்டிற்குப் பொருந்தக்கூடியவாறு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் அந்த நாட்டைக் கேட்க வேண்டியிருக்கலாம்.

பிரான்ஸ் அல்லாத வேறு நாட்டில் நீங்கள் விவாகரத்துச் செய்திருந்தால், உங்களிடம் பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும்/அல்லது பிரான்சில் திருமணச் சான்றிதழ் இருந்தால், உங்கள் விவாகரத்து பிரான்சில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

நீங்கள் வெளிநாட்டில் விவாகரத்து செய்திருந்தால், உங்கள் விவாகரத்துத் தீர்ப்பை பிரான்சில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றால், விவாகரத்துக்கான “exequatur” ஐப் பெறுவதற்கு பிரான்சில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பிரான்சில், சட்டத்தின்படி,தேவைப்பட்டால் திருமணமான துணைவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் நிதி மற்றும் பொருள் உதவிகளைச் செய்துகொள்ள வேண்டும். நீங்கள் விவாகரத்து நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தால், உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையிடமிருந்து நிதிப் பங்களிப்புகளைக் கோரலாம்.

நீங்கள் ஒரு பிரெஞ்சு சிவில் கூட்டாண்மையில் அல்லது “Pacte civil de solidarité (Pacs)” இல் இருந்து, நீங்கள் அதை நிறைவு செய்ய விரும்பினால், செயன்முறை பொதுவாக விரைவானதாக இருக்கும். உங்கள் “Pacs” துணைவரின் ஒப்பந்தம் உங்களுக்குத் தேவையில்லை.

குற்றவாளிகள் அவர்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை இழிவுபடுத்த பொதுவான உத்திகளைப் பயன்படுத்துவார்கள். அவர்களின் துஷ்பிரயோகத்தை தொடர்ந்து செய்ய அநேகமாக சட்ட முறைமையை பயன்படுத்துவார்கள். எவ்வாறாயினும், நீதிபதிகள், காவல்துறையினர், ஊடகங்கள், சமூகம் ஆகிய அனைவரும் அத்தகைய குற்றவாளி இயக்கப்படும் தந்திரோபாயங்களையும் நடத்தை முறைகளையும் இனங்காணத் தொடங்கியுள்ளனர்.

பிரான்சில், பிரிவு அல்லது விவாகரத்து என்பவற்றின் நிகழ்வில், பெற்றோர்கள் இருவரும் தங்கள் பிள்ளைகள் மீதான உரிமைகளையும் கடமைகளையும் கொண்டிருப்பதை “autorité parentale” என்றழைக்கப்படும். துரதிஷ்டவசமாக, வீட்டுத் துஷ்பிரயோகம் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளில் கூட, பெற்றோரிடமிருந்து இந்த உரிமைகள் திரும்பப் பெறப்படுவது மிகவும் அரிதானது.

பெற்றார்கள் பிரிந்தாலும், தங்கள் பிள்ளைகளுடன் தொடர்புடைய செலவுகளுக்குத் தொடர்ந்து பங்களிக்க வேண்டும். ஒரு நீதிபதி மற்றைய பெற்றாரிடம் அவரது பிள்ளைகளுடன் தொடர்புடைய கல்வி மற்றும் பராமரிப்பு என்பவற்றுக்கான கொடுப்பனவை அல்லது “contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” ஐ கேட்கலாம், இது “pension alimentaire” என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

உங்கள் துணைவர் அல்லது முன்னாள் துணைவர் உங்கள் பிள்ளைகளை வெளிநாடுகளுக்கு அழைத்துச் செல்வார்களோ அல்லது உங்கள் அனுமதியின்றி அவர்களை வெளிநாட்டில் வைத்திருப்பார்களோ என்று நீங்கள் கவலைப்பட்டால், நீங்கள் விரைவாகச் செயல்பட வேண்டும். உங்கள் அனுமதியின்றி உங்கள் பிள்ளைகள் வெளிநாடுகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவதைத் தடுப்பதற்கான தீர்வுகள் உள்ளன.

துஷ்பிரயோகத்தை அனுபவித்த பிறகு நீங்கள் உங்கள் சொந்த நாட்டிற்கு திரும்ப விரும்பினால் அது முற்றிலும் புரிந்துகொள்ளக்கூடியது. இருப்பினும், நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுடன் வெளிநாடு செல்ல விரும்பினால், ஏற்கனவே இருக்கும் பிள்ளைப் பொறுப்புக் காப்பு ஏற்பாடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல், நீங்கள் மற்றைய பெற்றார் அல்லது நீதிபதியின் உடன்பாட்டை பெற வேண்டும்.

குற்றவாளிகள் அவர்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை இழிவுபடுத்த பொதுவான உத்திகளைப் பயன்படுத்துவார்கள். அவர்களின் துஷ்பிரயோகத்தை தொடர்ந்து செய்ய அநேகமாக சட்ட முறைமையை பயன்படுத்துவார்கள். எவ்வாறாயினும், நீதிபதிகள், காவல்துறையினர், ஊடகங்கள், சமூகம் ஆகிய அனைவரும் அத்தகைய குற்றவாளி இயக்கப்படும் தந்திரோபாயங்களையும் நடத்தை முறைகளையும் இனங்காணத் தொடங்கியுள்ளனர்.

உங்கள் விவாகரத்தின் ஒரு பகுதியாக நீதிபதியால் தீர்மானிக்கப்பட்ட நிதிப் பங்களிப்பை அல்லது பிள்ளைப் பொறுப்புக் காப்பு ஏற்பாடுகளை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை எனின், அதற்கு உங்களுடைய துணைவரை அல்லது மற்றைய பெற்றாரை அதனை வழங்குமாறு வற்புறுத்துவதற்கான தீர்வுகள் உள்ளன.

பிள்ளைகள் ஒரு பெற்றோருடன் வாழ்ந்தாலும் அல்லது இரு பெற்றோரிடையே மாறி மாறி வாழ்ந்தாலும், பிள்ளைப் பொறுப்புக் காப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு ஒரு பெற்றார் இணங்கவில்லை என்றால், அவர் சட்டத்தை மீறுகிறார். தீர்வுகள் உள்ளன.

உங்களின் முன்னாள் துணைவர் உங்கள் விவாகரத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்ட சொத்துப் பிரிவினைக்கு இணங்கவில்லை என்றால் அல்லது இழப்பீட்டுத் தொகையாக அல்லது “prestation compensatoire”ஆக அறியப்படும் நீதிபதி கோரும் தொகையை உங்களுக்கு வழங்கவில்லை என்றால், அதற்கான தீர்வுகள் இருக்கின்றன.

மற்றைய பெற்றோர் உங்களின் பிள்ளைகளுடன் வெளிநாடு சென்றிருந்தால் அல்லது உங்களின் ஒப்புதலின்றி அவர்களை கப்பலில் வைத்திருந்தால், அது சர்வதேச பெற்றோர் பிள்ளை கடத்தல் குற்றமாகும். உங்களின் பிள்ளைகளை மீண்டும் பிரான்சுக்கு அழைத்து வருவதற்கான தீர்வுகள் இருக்கின்றன.

சாட்சியங்கள்

வன்முறைக்குப் பிறகு, என் மனதில் ஒரே ஒரு விஷயம் இருந்தது: எனது பிள்ளைகளுடன் பிரேசிலுக்குத் திரும்புகிறேன். அவர் வீட்டு வன்முறைக்கு தண்டனை பெற்றிருந்தாலும், அவர்களின் தந்தையின் அங்கீகாரம் இல்லாமல் என்னால் வெளியேற முடியாது என்பதை அறிந்தபோது நான் மிகவும் வேதனையடைந்தேன். இதற்கிடையில்,என்னுடன் வசிக்கின்ற பிள்ளைகள் மேற்பார்வையிடப்பட்ட வருகைகளின் போது மட்டுமே தங்கள் தந்தையைப் பார்க்கிறார்கள். ஆனால் எனது துறையில் இங்கு வேலை கிடைக்காததால் எனது நாட்டிற்குத் திரும்பிச் செல்ல வேண்டியுள்ளது. எனது பிள்ளைகளுடன் வீட்டிற்குச் செல்வதற்கான சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தைப் பெறுவதற்கான புதிய சட்ட நடைமுறையை நான் இப்போது தொடங்கியுள்ளேன்.

“எல்சா” - பிரேசில் - 42 வயது

விவாகரத்து இவ்வளவு நீளமாகவும் சிக்கலானதாகவும் இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை -எனது நாட்டில் இது மிக வேகமாக இருக்கிறது! விவாகரத்து வழங்கப்படுவதற்கு பல பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. என் முன்னாள் துணைவர் என்னை காயப்படுத்த பிரெஞ்சு சட்ட அமைப்பைப் பயன்படுத்தினார். அவர் விடயங்களை மெதுவாக்க எல்லாவற்றையும் செய்தார் அவர் என் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினார், அவர் என்னைச் சந்திக்கவில்லை என்றாலும்!மேலும் அவர் பிரெஞ்சுக்காரராகவும் மிகவும் மரியாதைக்குரியவராகவும் இருந்ததால் அவர் என்னைப் பற்றி பொய் சாட்சியங்களைக் கொடுக்கச் செய்தார், உளவியல் ரீதியாக மிகவும் கடினமாக இருந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக, எனக்கு ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர் இருந்தார். ஆங்கிலம் பேசும் மக்களுக்கான நிகழ்நிலை ஆதரவு குழுவில் நானும் சேர்ந்தேன், அவர்கள் மிகவும் ஆதரவாக இருந்தனர்.

“அலிஸ்” - கனடா - 49 வயது

நாங்கள் பிரியும் போது எங்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு வயது. அப்போதிருந்து,எனது முன்னாள் துணைவர் நிதி உதவிக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் எனக்கு பிள்ளை ஆதரவை செலுத்த வேண்டியிருந்தது. சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, அவர் வெறுமனே பணம் செலுத்துவதை நிறுத்தினார். நான் மிகவும் மன அழுத்தத்தில் இருந்தேன், ஆனால் Caf ஐத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் என்னால் தீர்வு காண முடிந்தது. இப்போது, நான் அரிபா மூலம் வாழ்வாதாரம் பெறுகிறேன், மேலும் செலுத்தப்படாத ரசீதுகளைப் பற்றி நான் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நான் நிம்மதியைஉணர்கிறேன்.

“அனெலிஸ்” - பெல்ஜியம் - 30 வயது

பொலிஸாரின் தலையீட்டிற்காக:

மேல் செல்ல ஸ்க்ரோல் செய்யவும்