ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងករណីការចាប់ពង្រត់កុមារដោយឪពុកឬម្តាយនៅក្រៅប្រទេស

ប្រសិនបើឪពុកឬម្តាយនៃកូនរបស់អ្នកទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនរបស់អ្នក ឬកំពុងឃាត់ទុកកូននៅក្រៅប្រទេស ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នក នេះគឺជាការចាប់ពង្រត់កុមារដោយឪពុកម្តាយនៅក្រៅប្រទេស។ មានដំណោះស្រាយក្នុងការនាំយកកូនរបស់អ្នកត្រឡប់មកប្រទេសបារាំងវិញ។ 

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ Hansu Yalaz នៅថ្ងៃទី 09/02/2024

ប្រសិនបើឪពុកឬម្តាយនៃកូនរបស់អ្នកទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនរបស់អ្នក ឬកំពុងឃាត់ទុកពួកគេនៅក្រៅប្រទេស ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នក នេះគឺជាការចាប់ពង្រត់កុមារដោយឪពុកម្តាយនៅក្រៅប្រទេស ដោយមិនគិតពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយពួកគេ៖ រៀបការ ដៃគូស៊ីវិល រួមរស់ជាមួយគ្នា បែកគ្នា ឬលែងលះ។

តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​អ្វី​ក្នុង​ពេល​មាន​អាសន្ន?

ជាជំហានដំបូង អ្នកអាចហៅទូរសព្ទទៅលេខ 116 000 ដែលជាលេខទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃដែលអាចប្រើបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ 

 • មានអ្នកដែលនឹងស្តាប់អ្នក និងគាំទ្រអ្នកតាមទូរសព្ទ។ ពួកគេនឹងផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក រួមទាំងព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ និងចាប់ផ្ដើមកសាងសំណុំរឿង។ ពួកគេអាចជួយអ្នកក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់របស់អ្នក។
 • អ្នកនឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីជំនួយរបស់ពួកគេដោយមិនគិតថ្លៃរហូតដល់ពេលកូនត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នកវិញ។ 
 • ភាសា​និយាយ៖ អង់គ្លេស បារាំង អារ៉ាប់ អេស្ប៉ាញ រុស្ស៊ី។

បន្ទាប់ពីនោះ អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យជួលមេធាវី ឯកទេសច្បាប់អន្តរជាតិឯកជន។ ប្រសិនបើធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតខ្លាំងពេកក្នុងការបង់ថ្លៃសេវារបស់មេធាវី មានដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានេះ។

 • ក្នុងករណីជាក់លាក់ និងអាស្រ័យលើប្រទេស វាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីជំនួយផ្នែកច្បាប់ ដើម្បីរ៉ាប់រងថ្លៃសេវាផ្នែកច្បាប់ភាសាបារាំង ដែលស្គាល់ថា “aide juridictionnelle”។
 • អ្នកក៏អាចពិនិត្យប្រទេសដែលកូនរបស់អ្នកត្រូវបានគេនាំទៅ និងរកមើលថាតើ មានជំនួយ​ខាងហិរញ្ញវត្ថុ​ណាដែរឬទេ។ ស្វែងរក​ជំនួយ​ដោយ​ទូរសព្ទទៅលេខ 116 000 ឬ​សាកសួរ​មេធាវីរបស់អ្នក។

នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗផងដែរ

នីតិវិធីក្នុងការនាំយកកូនរបស់អ្នកមកវិញគឺអាស្រ័យលើប្រទេសដែលពួកគេត្រូវបាននាំយកទៅ និងសញ្ជាតិរបស់ពួកគេ។ មេធាវីរបស់អ្នកនឹងអាចណែនាំអ្នកតាមស្ថានភាពរបស់អ្នក និងជួយអ្នកទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់។

 • មេធាវីរបស់អ្នកនឹងពិនិត្យមើលជាមុនថាតើកូនរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេ ឬប្រទេសដែលបារាំងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី។ 

  • អ្នកនឹងឃើញបញ្ជីប្រទេសនៅទីនេះ (ប្រទេសមានឈ្មោះអក្សរ A ដល់ L) និងបញ្ជីប្រទេសនៅទីនេះ(ប្រទេសមានឈ្មោះអក្សរ M ដល់ Z) ។

  ប្រសិនបើប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធមានក្នុងបញ្ជីនោះ ចាំបាច់ត្រូវទាក់ទងការិយាល័យច្បាប់សហជីព ច្បាប់អន្តរជាតិឯកជន និងជំនួយស៊ីវិលទៅវិញទៅមក នៃក្រសួងយុត្តិធម៌បារាំង“Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile” ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ 

  • អ្នកអាចហៅទូរសព្ទមកពួកគេតាមរយៈ 01 44 77 61 05 ឬទាក់ទងពួកគេតាមរយៈអ៊ីម៉ែល [email protected] 
  • បើចាំបាច់ អ្នកអាចសរសេរទៅកាន់ពួកគេតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
   Ministère de la Justice
   Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile
   13 place Vendôme
   75042 PARIS CEDEX 01
 • ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសដែលមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយពួកគេមានសញ្ជាតិបារាំងនោះ ចាំបាច់ត្រូវទាក់ទងទៅការិយាល័យការពារអនីតិជន និងគ្រួសារ(PMF) នៃក្រសួងការបរទេសបារាំង “Bureau de la protection des mineurs et de la famille (PMF)” ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ 

  • អ្នកអាចហៅពួកគេទៅ 01 43 17 80 32។  
  • បើចាំបាច់ អ្នកអាចសរសេរទៅកាន់ពួកគេតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
   Ministère des Affaires étrangères
   Bureau de la protection des mineurs et de la famille (PMF) 
   244 bd Saint-Germain
   75007 Paris
 • ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសដែលមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយពួកគេមិនមែនជាជនជាតិបារាំង អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធតាមរយៈមេធាវីរបស់អ្នក។

 • មេធាវីរបស់អ្នកនឹងណែនាំអ្នកអំពីនីតិវិធីដើម្បីអនុវត្តតាម។ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើរបាយការណ៍ជាមួយប៉ូលីស ដើម្បីរាយការណ៍ពីការចាប់ពង្រត់កូនរបស់អ្នក និងទទួលបានជំនួយ។

ស្វែងរកជំនួយ

នៅប្រទេសបារាំង មានសេវាកម្មជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក ផ្តល់ដំបូន្មាន និងជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ និងឯកសារផ្សេងៗ។ សេវាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

 • សេវាប្រឹក្សាតាមទូរស័ព្ទនេះគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នសិទ្ធិកុមារ “Droit d’enfance”ដែលមានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលមានកូនបានបាត់ខ្លួន រួមទាំងនៅក្នុងករណីនៃការចាប់ពង្រត់ដោយឪពុកឬម្តាយម្ខាងទៀតផងដែរ។ ពួកគេក៏អាចផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកអំពីការបង្ការ ប្រសិនបើអ្នកខ្លាចថាឪពុកឬម្តាយម្ខាងទៀតនឹងយកកូនរបស់អ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។

  • សេវាកម្មនេះឥតគិតថ្លៃទេ។
  • មានអ្នកដែលនឹងស្តាប់អ្នក និងគាំទ្រអ្នកតាមទូរសព្ទ។ ពួកគេនឹងផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នក រួមទាំងដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ និងបើកសំណុំរឿង។ ពួកគេក៏អាចជួយអ្នកជាមួយនឹងនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងផ្លូវច្បាប់ផងដែរ។
  • ពួកគេនឹងជួយអ្នករហូតដល់ពេលកូនរបស់អ្នកត្រលប់មកអ្នកវិញ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ បារាំង អង់គ្លេស អារ៉ាប់ អេស្ប៉ាញ រុស្ស៊ី។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 116 000 លេខឥតគិតថ្លៃ និងអាចប្រើបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។
 • Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-Rhône-Alpes (FIJI)” គឺជាស្ថាប័នដែលមានឯកទេសច្បាប់គ្រួសារអន្តរជាតិ។

  • សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃ។
  • ក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានទាក់ទងនឹងការបែកគ្នា ការលែងលះ និង/ឬសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកុមាររបស់អ្នក។ នេះជាសេវាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ៖ ពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យអ្នកក្នុងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បានទេ អ្នកនឹងត្រូវទាក់ទងមេធាវីសម្រាប់រឿងនេះ។
  • ភាសាដែលអាចមាន៖ ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស។
  • ទំនាក់ទំនង៖ តាមអ៊ីមែលនៅ[email protected] ឬតាមទូរសព្ទលេខ 04 78 03 33 63 ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 យប់។
  • សូមប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីឱ្យបានល្អ
  • មេធាវីមានថ្លៃសេវាដែលអ្នកនឹងត្រូវបង់។ 
  • ប្រសិនបើធនធានអ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋដើម្បីបង់ថ្លៃទាំងនេះ។ នេះត្រូវបានគេហៅថាជំនួយផ្លូវច្បាប់ "aide juridictionnelle"។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានមេធាវីណែនាំអ្នកដោយអ្នកជំនាញ ឬមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តទេ អ្នកអាចស្វែងរកម្នាក់លើ សៀវភៅបញ្ជីដែលមានឈ្មោះមេធាវីទាំងអស់នៅប្រទេសបារាំង។ អ្នកអាចស្វែងរកតាមភាសាដែលនិយាយ និងឯកទេសផ្នែកច្បាប់។

ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបានចូលទៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យអ្នកដែលត្រឹមត្រូវ និងថ្មីបំផុត ទំព័រនេះមិនមានបំណងដើម្បីជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ ច្បាប់ និងនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរជារឿយៗ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

អ្នកក៏អាចចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ

ការរៀបចំសិទ្ធិធ្វើអាណាព្យាបាលកូនរវាងឪពុកម្តាយដែលបែកគ្នា ឬលែងលះ

នៅប្រទេសបារាំង ក្នុងករណីមានការបែកគ្នា ឬការលែងលះ ឪពុកម្តាយទាំងពីរនៅតែបន្តមានសិទ្ធិ…

ជួលមេធាវីនៅប្រទេសបារាំង

មេធាវីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់។…

ការដាក់ពាក្យសម្រាប់ "l'aide juridictionnelle" ឬជំនួយផ្នែកច្បាប់ដើម្បីបង់ថ្លៃមេធាវី និងការចំណាយផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលមេធាវី និងបង់ប្រាក់សម្រាប់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់…

សម្រាប់អន្តរាគមន៍របស់ប៉ូលិស៖

រំកិលទៅលើគេបង្អស់